תפריט חיפוש

ניסיונו של בית המשפט לאפשר לדיירים לבצע את התיקונים בפועל

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לא אחת חש בית המשפט כי המחירים בהם נקב מומחה בית המשפט אינם מספיקים, אף שקביעותיו של המומחה נראות לו שקולות, ובמיוחד לאור מעמדו של המומחה שבית המשפט עצמו בדרך כלל לא מאפשר לתקוף את חוות דעתו ולהזימה.

יש להבין כי המומחה נבחר על ידי השופט שמראש נותן בו אמון, ומתייחס אליו באל מומחה בעל שיעור קומה, בעוד שמומחי הצדדים נתפשים, לפעמים, כבעלי אינטרסים הזהים לאלו של משלמי שכרם.

ובכל זאת, בית המשפט מרגיש כי הסכומים שנכללים בחוות הדעת - נמוכים מדי... והדייר לו יוכל לתקן ולבטל הליקויים, אלא אם כן יקבל תוספת נכבדה למחירי המומחה.

אחד הפתרונות הוא - הוספת רווח קבלני למחירי המומחה בשיעור גבוה במיוחד.

בשני פסקי דין שונים שניתנו בבית המשפט העליון, נפסקו תוספות של חמישים אחוז[!] על מחירי המומחים, בנסיבות העניין, על מנת שהדיירים-התובעים יבואו אל שלהם:

פסק דינו של השופט סלים ג'ובראן - ע"א 8939/01 חיים אביצור ואחרים נגד חפציבה בע"מ, שופטים: ד' דורנר, ד' ביניש, ס' ג'ובראן, נפסק ביום ה'; אלול תשס"ג [02/09/2003], להלן ציטוט מפסק הדין:

"לאור האמור לעיל, נראה לי כי ראוי לקבוע שהמשיבה תשלם לכל מערער את עלות התיקונים, שקבע המומחה מטעם בית המשפט קמא לגביו, בתוספת מע"מ ורווח הקבלן בסך 50%. אציין כי רווח הקבלן בסך 50% נקבע כאחוז התוספת אשר לו זכאים התובעים אשר נמצא לגביהם, בבית המשפט קמא, כי עמדו בחובת ההודעה, וכך גם המועד ממנו תתווסף הריבית וההצמדה".

לאמור, דייר שהוכיח כי הודיע לקבלן על הליקויים בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), יהא זכאי ליהנות מפיצוי בגין הליקויים לפי עלות לדייר - בתוספת 50% על המחיר לקבלן.

פסק דין של כב' השופטת א' פרוקצ'יה, ע"א 9085/00 שטרית אברהם ואחרים נגד אחים שרבט בע"מ, שופטים: ט' שטרסברג-כהן, א' פרוקצ'יה, מ' נאור, נפסק ביום כ"א תמוז תשס"ג [21/07/2003].

בתיק זה בית המשפט המחוזי זיכה את התובעים שלא הסכימו לבצע את התיקונים בפועל בכללם או בחלקם רק מה שנקבע על ידי המומחה כעלות לקבלן, ורק מי מהדיירים שיבצע במציאות את התיקון - יזכה, לפי פסק הדין קמא, בתוספת של 50% האמורה. בית המשפט העליון דחה הסדר זה וזיכה את כל הדיירים לגבי כל הליקויים בתוספת של 50% - כעלות ביצוע התיקונים לדייר, בהעסיקו קבלן ראשי.

לא תמיד יספיקו תוספות בסדר גודל כזה, והפתרון הנכון לבעיה של צמצום המחירים והעלויות על ידי מומחי בית המשפט הוא להיות קשובים למה שאומרים המומחים האחרים ולהזמינם לתת עדות בבית המשפט.

ההתרשמות מהעדות חיונית כדי להבין שלפעמים מומחה בית המשפט כלל לא מבין את הנושא הנטען, ולכן מחירו הוא לא נמוך בכמה עשרות אחוזים אלא נמוך כדי עשירית או אף פחות מהמחיר האמיתי.

כדי שלא תישאר אמירה קשה זו ללא תיעוד, להלן דוגמא מתוך תביעה המתנהלת בבית משפט השלום בקריות.

המומחה מטעם בית המשפט, המהנדס ברמן, העריך תיקונה של חומה סביב מגרשיהם של התובעים בסך של 18,000 ₪ [שמונה עשרה אלף ₪]. המומחה ברמן אינו קונסטרוקטור, והערכה זו שהיא בתחום הקונסטרוקציות - אינה ראויה.

אחריו מונה המהנדס שולץ מטעם בית המשפט, שהעריך תיקונה של אותה חומה, בסך של כ- 400,000 ₪ [ארבע מאות אלף ₪]...

טוען סינון...ajaxSpinner