תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 246 תוצאות לחיפוש שבוצע

ריצוף תחת ארונות המטבח

8 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת החלפת ריצוף פגום בדירת מגורים, האם חלה חובה להחליף גם את הריצוף הסמוי המצוי מתחת לארונות קיר קבועים, כגון: ארונות המטבח?
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 246] | מטבח [באתר 32] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | עמודים [באתר 157]

קוצר היריעה ועושר השפה

6 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני נוטל לידי מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי, ומשווה: 294 עמ' מימין לשמאל - בעברית, לעומת 399 עמ' משמאל לימין - באנגלית. אני בודק ושואל, איזו שפה יותר עשירה, העברית או האנגלית – ורוב התשובות שיתקבלו לשאלה זו יהיו, מן הסתם, כי: "ברור שהשפה האנגלית יותר עשירה – ראה והשווה את המילון...".
רום ושלח [באתר 246]

חוות דעת ועדות: צורה ותוכן

2 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
צבעוניותה של חוות דעתו של מומחה בית המשפט, כמו גם רהיטות דיבורו בעדותו [המוגנת] בין כותלי בית המשפט, אינם אמורים להרשים את השופט ולהשפיע על פסק דינו. על בית המשפט לנסות להבין מיהו המומחה הניצב בפניו – ומה הוא אומר, מה הוא טוען: האם הוא [מומחה בית המשפט] עושה מלאכתו בתום לב, בחוכמה וביושר, או שמא הוא נוגס, הורס ודורס, נוגס ממון, הורס את כללי המקצוע ודורס כל מה שניצב בדרכו ברגל גסה.
חקירת מומחה [באתר 18] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | מרפסת [באתר 68] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

המומחה והשופט

29 מרץ, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות הדעת חייבת להיות מובנת מצד אחד, ולכלול ניתוחים ומסקנות מקצועיות תוך נאמנות לכללי המקצוע והקפדה על רמת חקירה מדעית-הנדסית מצד שני; רק כך היא תשיג את מטרתה.
רום ושלח [באתר 246] | אורך [באתר 90] | התיישנות [באתר 19] | עמודים [באתר 157]

שימור מבנים

10 פברואר, 2015 |
אדריכלית שירה בן עזרא
בכל רגע ורגע אוצרו הכולל של האדם הוא מה שיש לו באותו הרגע, בתוספת כל עברו על פי מיטב זכרונו. כך גם אוצרו הלאומי של קהילה, של עם: ללא העבר, מצטמצמים אוצרותיו של עם לנכסים רגעיים בני חלוף. אוצרות העבר בונים את אופיו של העם ומתווים את דרכו לעתיד, והם ראויים לשימור לדורות הבאים. מדובר באוצרות אדריכליים, ארכיאולוגיים, היסטוריים, תרבותיים, דתיים ולאומיים, היוצרים מקומות בעלי זהות, ויוצרים לבני האדם את תחושת השייכות אליהם.
רום ושלח [באתר 246] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מחוזית [באתר 9] | אדריכל [באתר 117] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 245] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

מומחיות או התנתקות

11 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים לא מעטים, בעיקר אלה שבידיהם השררה ושהחלטותיהם כמעט סופיות כדוגמת מומחי בית המשפט, מתנתקים מהבעיה האמתית במקום להתמודד אתה.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96]

הדייר מגלה ליקויים בדירה, מתקנם – ומגיש תביעה

6 ינואר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין לכחש כי קל יותר להוכיח קיום הנזק בדירה מוזנחת, שסדקיה לא תוקנו ונזקי הרטיבות נותרו גלויים, לא רק בזכות גילויים של הפגמים, אלא גם מהסיבה שדירה כזו נתפשת על ידי הדיוט כפגומה יותר מדירה מטופחת.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מרפסת [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 96] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 346]

הימנעות ממתן שירות

23 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ככל שייתפש מומחה מטעם בית המשפט מעלים יחסים שהיו לו בעבר עם צד לדיון – תיפסל חוות דעתו (גם אם כבר הוכנה), וייפגע מעמדו המקצועי, לרבות פגיעה בפרהסיה עקב פסק דין או החלטה שיפוטית, שמתפרסמים במאגרים משפטיים וכלליים, או בעקבות מאמרים וספרים שנכתבים.
מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

סיווג רמת הנזק למבנה על פי מידת הסדיקה

19 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקן ישראלי 940 חלק 1 טבלה א-1, קיימת לכאורה דרך לסיווג רמת הנזק למבנה על פי בחינת עובי הסדק, ועל אף ההסתייגויות הכלולות בטבלה כגון זו – "הטבלה אינה פוטרת את המהנדס מהערכת נזק הנובע מגורמים שאינם תלויים בביסוס המבנה", וכן "הסיווג צריך להיות מלווה בהפעלת שיקול דעת הנדסי לאפשרות התפתחותו של הנזק. לפי הצורך יחליט המהנדס על עריכת מעקב אחר הסדקים למשך זמן סביר, בדרך כלל שנתיים" – עדיין הטבלה חדרה לתודעה של מהנדסים ומומחים כאמת מידה לבחינת סדקים.
רום ושלח [באתר 246] | תקן ישראלי [באתר 31] | מהנדס [באתר 301] | תקן ישראלי [באתר 39] | שטח [באתר 245] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 71]

משמעות תכנון ובניה על פי התקנות

11 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי המפרט הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון, גם לגבי בניה רגילה וגם לגבי בניה מחופה באבן, יש דרישה ברורה כי אדני החלונות יחדרו בצדדים לקיר הבניין, יהיו משופעים בירידה כלפי חוץ ויכללו אפי מים. כמובן שהטעם לכך הוא מניעת חדירה של מים ורטיבות לפנים הבניין. אלא שהמפרט הנ"ל אינו תקנה או תקן, ויש מומחים רבים שטוענים כי האמור בו לא מחייב את ציבור המתכננים והבונים.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170]

ייחוד פעולות בתכנון עירוני

23 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מוזר ותמוה מדוע לא הוסדר עד כה נושא הרישוי וייחוד הפעולות למתכנני ערים, ובתחום זה בוחשים בעלי מקצוע שונים בהתאם להחלטות אקראיות ומקריות של רשויות הרישוי מבלי שיהיו בתחום זה חוק ותקנות.
רום ושלח [באתר 246] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | תכנית היתר [באתר 12] | תכנית מתאר [באתר 18] | תכנית בינוי [באתר 2] | שטח [באתר 245] | ערר [באתר 38] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

ת"א 44/93 שושנה יוסף נ' חפציבה

7 אוקטובר, 2014
מפרט מכר [באתר 23] | רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96] | שער [באתר 50] | משלי [באתר 46] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 71]

ע"א 3703-09-13 עה"מ חיים כהן נ' רנה איבגי

8 דצמבר, 2013 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | ערר [באתר 38] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

ת"א 48068-07-10 ראם אוח' נ' חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ואח'

27 יוני, 2013 |
בית משפט השלום
מומחה ניטרלי [באתר 10] | רום ושלח [באתר 246] | דלת כניסה [באתר 21] | חדר שינה [באתר 12] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 69] | פסק דין [באתר 346]

עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ

1 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט פסק כי משהנתבעים הכירו בחלק מזערי וזניח של הליקויים, איבדו הם את הזכות לבצע תיקונים בדירת התובעים והפתרון במקרה כזה הוא מתן פיצוי לדיירים בשווי עלויות התיקונים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון

15 אוקטובר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"...מה עוד שיש לתת את הדעת לחוסר השוויון במעמדם של המשתכנים ושיכון ופיתוח האחד כלפי משנהו. לפיכך סבורה אני כי הויתורים לא ויתורים הם וכל הליקויים המנויים בחוות דעת המומחה הם ליקויים שבגינם אחראית הנתבעת". [השופטת ט' שטרסברג-כהן בעניין "ויתורים" של הדיירים לקבלן, לגבי ליקויים הקיימים בדירותיהם]
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | מבואה [באתר 3] | מחסן [באתר 25] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | רכוש משותף [באתר 34] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן

28 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן שלא מסוגל לבצע חיפוי אבן חיצוני לבניין בהתאם להוראות התקן, אל לו להתהדר בבנין יוקרתי בזכות חיפויי אבן מרהיבים, חיפויים שאורך חייהם [כשלא מקפידים על ההוראות] קצר מועד, והם נועדו להטעות את הציבור ולהעשיר את הקבלן שלא לדין.
רום ושלח [באתר 246] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חיפוי חוץ [באתר 13] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | רטיבות [באתר 96] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157]

נאוה דנון, שופטת (בדימוס) של בית המשפט המחוזי בנצרת

16 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"התחייבותו של הקבלן הינה לא רק בתחום דיני הממונות, ולא רק כלפי רוכשי הדירות, אלא היא משתרעת על תחום של רווחת הציבור ונוגעת לא רק לפרט בלבד אלא לציבור גדול של דיירים בהווה ובעתיד" [ד"ר נאוה דנון, שופטת בדימוס].
מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | שער [באתר 50]

התניה של מתן שירותים ציבוריים – בתשלום למטרה ציבורית

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התנהגות הולמת של יזמי בניה מול הרשויות המקומיות, לא ראוי וגובל בפלילים - עיכוב מתן שירותי רישוי, כל עוד היזם אינו מזרים מזומנים לנותני ההיתרים, גם כאשר מדובר בהזרמת כסף למטרות ציבור. הרי אנו מכירים לא מעט אנשי ציבור שישבו או יושבים בכלא בגלל שנגסו בדרך דומה כסף - והשקיעו אותו בקידום מטרות ציבוריות.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | ועדה מקומית [באתר 63] | היתר בנייה [באתר 29] | פסק דין [באתר 346]

ת"א 743-08-08 בסטקאר ואח' נ' אופק בטאן בניה וייזום (1998) בע"מ ואח'

12 יולי, 2012 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 246] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | משלי [באתר 46] | החלטה [באתר 189]

תכנון – תוך מבט קדימה

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המילה "תכנון" מתחברת לאמרה: "סוף מעשה במחשבה תחילה", שכן, לעולם בא התכנון לפני הביצוע, ומבחינה זו התכנון מקביל למחשבה, והביצוע מקביל למעשה.
רום ושלח [באתר 246] | ועדה מקומית [באתר 63] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | תכנית מתאר [באתר 18] | תכנית מפורטת [באתר 2] | פודסט [באתר 4] | מכשול [באתר 31] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | רצפה [באתר 56] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | מדרגות [באתר 71]

קיצוניות בביטול ליקויי בניה

20 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים הנוקטים בעמדות קיצוניות לטובת קבלן, פוגעים באיכות הבניה בארץ ובסופו של יום גם פוגעים בקבלן - משלם שכרם, שחי תקופת-מה באשליות מתוקות עד למפח נפש מר.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96] | סדקים [באתר 53] | שברים [באתר 69]

מעקף לסכנה

8 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש, ומדרגות נבנות ללא תכנון, ולאחר בנייתן - מתגלות המדרגות כבלתי בטיחותיות לשימוש, ובניגוד לדרישת התקנות. יש, ובמקום לתקן את הליקוי, מנסים "לעקוף" אותו על ידי יצירת ליקוי אחר.
רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | אי התאמה [באתר 104] | רוחב [באתר 55] | מדרגות [באתר 71]

מומחה הנוהג ביתר זהירות

12 מאי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"תביעה שכיחה כנגד מוסך לבדיקת רכב היא, שהמוסך לא איתר פגמים וליקויים ברכב. התביעה דכאן היא ייחודית בכך, שנטען כנגד המבקשת שעשתה מלאכתה "בחריצות יתר", וגילתה פגמים וליקויים שלא היו קיימים ברכב. נזכור כי מעבר לפן הממוני, לתוצאות הבדיקה יש גם היבט של דיני נפשות, כך שהתוצאה של אי אבחון פגם או ליקוי, חמורה מהתוצאה של אבחון-יתר" - השופט יצחק עמית.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | אוורור [באתר 41] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 346]

זכויות הדיירים אינן מצטמצמות לחוק המכר (דירות)

2 מאי, 2012 |
אינג' יואל בן עזרא
"בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים" (בית המשפט המחוזי בירושלים)
רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 31] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 359] | התיישנות [באתר 19] | חידות [באתר 63] | פסק דין [באתר 346]

מי אחראי להוצאת היתר בניה?

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור המורכבות של הסוגיה האם צריך היתר, או שההיתר לא נדרש - לא יהיה זה סביר לחייב את בעל הבית [המזמין קבלן לבצע עבודות בנייה] בחובה להחליט האם דרוש היתר אם לאו. מי שהוא בעל המקצוע בנושא - הוא הקבלן, והוא חייב להימנע מלבצע עבודות בניה ללא היתר ולהתריע על כך בפני בעל הבית. משלא עשה כן, וביצע בבית בנייה קלוקלת - ללא היתר - על דעת עצמו וללא התראה כי נדרש היתר בניה - הוא יהיה האחראי לליקויים ולא יהיה לבעל הבית שום "אשם תורם".
רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | מידות [באתר 80] | היתר בנייה [באתר 29] | חישובים סטטיים [באתר 15] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

נחלץ, נמשה, נשלה

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש להבין את ההבדל בין משוי לבין חלוץ. אומנם לחלוץ/חילוץ יש משמעויות רבות, כגון: חילוץ עצמות, חילוץ אבנים מהחומה, ואפילו חלוץ (ח' קמוצה) במובנים של: צעיר העולה לארץ ישראל, או: ראשון - כנחשון, או: חלוץ במשחק הכדורגל, אך כאן יושווה החילוץ ממצוקה למישוי מן המים.
רום ושלח [באתר 246]

סוס ורוכבו רמה בים

15 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דבר עברית לפרשת בשלח
רום ושלח [באתר 246] | תהילים [באתר 6] | פרשת השבוע [באתר 87] | שקיעת יסודות [באתר 11]

הסיכון בהסכמה למתן פסק דין על דרך הפשרה

12 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לכאורה, מדובר בקיצור הליכים מבורך, תוך עקיפת הבירוקרטיה והמעטת עינויי הדין. למעשה, ככל שמומעטים עינויי הדין לאור נקיטת דרך זו המותווית בסעיף 79 א לחוק בתי המשפט, עלול צד לדיון למצוא עצמו סובל פי כמה, לא מעינויי דין, אלא - מעינויים שלאחר הדין, ואין לאל ידיו לעשות בנדון דבר.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | 79א' [באתר 6] | אורך [באתר 90] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

העילה והמילה

6 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
העילה למילה יכולה להיעלם מהעולם לאור ההתפתחות וההתחדשות, אך המילה - בסלע, וההתחקות אחר מקורן של המלים מאלפת ומרחיבה את הדעת.
רום ושלח [באתר 246] | חצר [באתר 30]

מניעת קיומו של מטרד גוברת על שיקולי נוחות בבניית המרחב המוגן

4 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקולי חסימת אוויר ונוף בעת תכנון תוספת של מרחב מוגן - אינם עניין של מה בכך. במקרה דנן, החליטה ועדת הערר כי מרחבים מוגנים, אשר נבנו כדין - לפי היתר בנייה - ייהרסו.
רום ושלח [באתר 246] | מרפסת [באתר 68] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית מתאר [באתר 18] | מרחב מוגן [באתר 11] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | החלטה [באתר 189]

ערר 314/11 ראובן שלום נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית ואח'

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | קו בניין [באתר 6] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | החלטה [באתר 189]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | ועדה מקומית [באתר 63] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | בית משותף [באתר 46] | היתר בנייה [באתר 29] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 157] | החלטה [באתר 189]

הרתעת תובעים באמצעות פסק דין שגוי

21 מרץ, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פסק דין שגוי גרם להרתעת דיירים מלמצות את זכויותיהם, כאשר שכניהם אשר הגישו תביעה - מוצגים שלא בצדק כמי שהגישוה שלא בתום לב בפסק הדין השגוי, דבר שהתהפך בערעור...
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 246] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | תקן ישראלי [באתר 31] | ועדה מקומית [באתר 63] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 359] | רוחב [באתר 55] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 71]

ת"א 34358-02-11 משה בדוש נ' מיכאל קרבצ'יק ואח'

12 פברואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | עד מומחה [באתר 29] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | גינה [באתר 29] | החלטה [באתר 189]

שיקולים ארוכי טווח בבדיקות חיפויי האבן

13 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יתכן מצב כי חיפוי האבן שעמד בשליפה לשביעות רצונו של מי שקבע בדיקה זו, והוא אכן חזק ויציב כיום, הוא חיפוי אבן שמלכתחילה לקוי ובנוי בניגוד להוראות התקן, וסופו להתנתק מהקיר ולגרום לנזקים, שהיו נמנעים לו נערכה בדיקה בהתאמה להוראות התקן החל ללא שום קיצורי דרך וללא הסתמכות על בדיקת שליפה.המצדדים בבדיקת שליפה כתחליף למערכת בדיקות של התאמה לתקן - משלים את הציבור, פועלים בניגוד מוחלט להוראות התקנות והתקן, ולא ברור על סמך מה הם עושים זאת.
רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 90] | רטיבות [באתר 96] | תחזוקה [באתר 19] | משלי [באתר 46] | סדקים [באתר 53]

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.
רום ושלח [באתר 246] | תקן ישראלי [באתר 31] | חיפוי חוץ [באתר 13] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | אדריכל [באתר 117] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רטיבות [באתר 96] | עמודים [באתר 157]

ת"א 11135-12-08 א.מ.א.צ בניה ופיתוח בע"מ נ' רוזן

4 ינואר, 2012 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 161] | החלטה [באתר 189]

סוגיות בקביעת חוזק חיפויי האבן

21 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בבדיקת התאמת חיפויי האבן הטבעית להוראות התקנים, מושם דגש על ממוצע המדגם ועל סף גבולי, מבלי שתהיה התייחסות לסטיית התקן (מידת הפיזור).
רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | 1555.3 [באתר 9] | שטח [באתר 245] | חידות [באתר 63] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

מומחה בית המשפט לא זקוק לסייענים

6 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אוירה רגועה תסייע ליעילות ודייקנות בדיקתו של מומחה בית המשפט, בעוד אוירה לוחמנית בה יחזור כל צד על עמדתו - עמדה שידועה למומחה - ואולי אף יוסיף טענות אחרות חדשות, שבמחלוקת אשר צריכה להתבהר בבית המשפט ולא בפניו - אוירה כזו תגרום להתמשכות הבדיקה, ותפגע בהליך המקצועי.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | ועד הבית [באתר 10]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

זכויות מתגבשות על ידי מנהג

15 אוגוסט, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"אין מניעה שבהסכמה יחליטו בעלי הזכויות הקנייניות על שימושים כאלה ואחרים של הרכוש המשותף, לרבות שימושים ייחודיים. הסכמה כזו אפשר שתתגבש במפורש על דרך של כתב, על דרך של החלטה המתקבלת באסיפה כללית של בעלי דירות עפ"י 71(א) לחוק המקרקעין, וכן סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, אפשר גם שאותה חלוקה תתגבש במהלך השנים על דרך של מנהג" [המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה].
רום ושלח [באתר 246] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 68] | חוק המקרקעין [באתר 8] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | חידות [באתר 63] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | החלטה [באתר 189] | מדרגות [באתר 71]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 246] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 359] | התיישנות [באתר 19] | חידות [באתר 63] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

תפקיד המומחה – מסתכם במומחיותו

20 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"היה על העירייה לצפות כי אי קיום מאחז יד, חריגה מהתקנות, ושבר במדרגות וכו';, כמפורט לעיל, יגרמו מן הסתם לנזק שהתממש בפועל, ועל העירייה הייתה מוטלת החובה לפקח ולמנוע מפגע זה. בכך אני קובעת כי העירייה הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי התובעת באופן שגרם להתרחשות הנזק". [כב'; השופטת רים נדאף, בית משפט השלום בטבריה].
מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מסעד [באתר 7] | מעקה [באתר 61] | שטח [באתר 245] | שברים [באתר 69] | גדר [באתר 170] | מדרגות [באתר 71]

ת"א 1753/05, ת"א 2078/05 כהן נ' פסגות

2 יוני, 2011 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | הרחבת חזית [באתר 8] | גובה [באתר 136] | שער [באתר 50] | משלי [באתר 46] | החלטה [באתר 189]

חישוב שטח של מרפסת גג

13 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני מתגורר בישוב בדרום הארץ. הגשתי בקשה להיתר בניה של בית פרטי עם גג בטון שטוח, ועם חדר מדרגות העולה אל הגג. את הגג שרצפתו בטון ומותקנים בו דודי שמש ומזגנים - הקפתי במעקה. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דורשת ממני לכלול את שטח הגג בחישוב אחוזי הבניה והאגרות כאילו מדובר במרפסת. האם הדרישה מוצדקת?
רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | אוורור [באתר 41] | אי התאמה [באתר 104] | מרפסת [באתר 68] | ועדה מקומית [באתר 63] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | חישוב שטחים [באתר 13] | רצפה [באתר 56] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?

10 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מהי הסטייה המותרת במידות בבנייה?
רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | אי התאמה [באתר 104] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | רצפה [באתר 56] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | מדרגות [באתר 71]

מנהל מקרקעי ישראל אחראי על עתיד הנגב

8 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ממשלה שתיזום מהלך של נטישת קרקעות המדינה בסיטונות בנגב, לא תזכה למחילה לאחר שיובן ויוכח מהו הנזק הלאומי שייגרם ממהלך כזה. למעשה אין לשום ממשלה מנדט לזנוח זכויות שבמקרקעין כי מה ששייך לה - שייך לעם, לאזרחים, לתושבים שלא מוותרים להם על שום מ"ר ועוד מפקיעים ללא תמורה, או עם תמורה סמלית, לטובת צורכי ציבור.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | גובה [באתר 136]

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner