תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 247 תוצאות לחיפוש שבוצע

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | שטח [באתר 246] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

חוות דעת מנופחת – או פסק דין מצומק?

11 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא בכל מקרה בו פסק הדין הוא מצומצם ומצומק, המסקנה היא כי חוות הדעת עליה התבססה התביעה היא מנופחת. פסקי דין מצומצמים לא צריכים לפגוע בעושים במלאכה לשמירת איכות הבנייה במדינת ישראל.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | חלון [באתר 115] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | מידות [באתר 80] | רטיבות [באתר 97] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

על הברכה, הכפרה והטיהור

8 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
פרשת השבוע -תזריע מצורע
רום ושלח [באתר 247] | פרשת השבוע [באתר 87]

ע"א 45200-08-10 שיכון עובדים בע''מ נ' בת שבע זכאי

17 מרץ, 2011 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | תקופת בדק [באתר 20] | רום ושלח [באתר 247] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | רכוש משותף [באתר 34] | התיישנות [באתר 19] | פסק דין [באתר 347]

קיצוניים בביטול ליקויי בנייה

9 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ישנה קבוצת מומחים נכבדה, אשר עורכים דרך קבע חוות דעת מקצועיות מטעם ולמען קבלני בניין הבונים דירות פגומות, ובחוות הדעת שלהם מומחים אלה מתכחשים לליקויים ומאפסים עלויות של תיקונים. יובהר כי מומחה אינו אמור לרצות את שולחו, וכי מחוייבותו וחוות דעתו אינה כלפי נותן שכרו, אלא בראש ובראשונה כלפי עצמו, מקצועיותו, ידיעותיו, האמת אותה שינן ולמד באקדמיה אשר התגבשה במשך עיסוקיו בתכנון ובניהול הבניה, וכל זאת בתום לב, ביושר, וללא משוא פנים.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 247] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | רכוש משותף [באתר 34]

ליקויי שיקום מבנים

7 דצמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקום מבנים נעשה בדרך כלל על ידי גורמים ציבוריים. בכל מקרה של חשד לעיוות דין בנושא שיעור הפיצויים או טיב התיקונים, קיימת הדרך לאכיפה פרטית - באמצעות פנייה אל מומחים שיבדקו את החשד ויעמידו דברים על דיוקם.
רום ושלח [באתר 247] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | דירה [באתר 359] | תקרה [באתר 22] | שברים [באתר 69] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | חישוב שטחים [באתר 13] | יסודות [באתר 162] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 247] | אי התאמה [באתר 104] | תריס [באתר 31] | מדרגה בודדה [באתר 6] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | גדר [באתר 170] | מדרגות [באתר 71]

פרשנות שסופה הלכה פסוקה

3 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההשלכות של הלכת בית המשפט העליון שכוונה נגד מגורשי גוש קטיף, אינן צטמצמות לזכויותיהם בלבד, אלא הן חובקות את כל שדה התכנון והרישוי בישראל, והמשמעות הינה כי הלובי במלון בן 2 הקומות שבמרכז רוב בתי המלון בישראל - לא ייחשב כשטח בנוי ולא יילקח בחשבון בחישוב אחוזי הבנייה, כמו גם לא ישולמו מיסי ארנונה בגינו, וכך גם כל שטח בן שתי קומות מקומת הקרקע מעלה, שסביבו חלל ולא קירות, בדיוק כמו שקיים בבית עוזי כהן לקמן.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | סלון [באתר 32] | מבואה [באתר 3] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | שטח שירות [באתר 5] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 190]

ע"א 4661-03-09 בונדר ואח' נ' גורגה [תיווך יוקרה] ואח'

14 מאי, 2010 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | שער [באתר 50] | פסק דין [באתר 347]

עע"מ 2219/10 הועדה המקומית לתכנון ובניה אבו בסמה נ' עמותת רגבים

12 אפריל, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | דירה [באתר 359] | חידות [באתר 63] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | סלון [באתר 32] | ועדת ערר [באתר 27] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | תקופת בדק [באתר 20] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | רטיבות [באתר 97] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 3981/07 לרנר נ' ג.ה. דר לבנין ומסחר בע"מ

13 אוקטובר, 2009 |
בית משפט השלום
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 247] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 247] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 359] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

"שאלות התשה"

12 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפעמים צד לדיון [צד א'] המעוניין בעיכוב הליכי המשפט והתשת היריב [צד ב'], נוקט בתכסיסים שונים כדי לחבל במהלך המשפט ולהתיש את היריב, במיוחד כאשר אותו יריב לדיון אינו בעל כיס עמוק ויכולות בדומה לאלו של צד א'. כך יכול לקרות ביחסים בין חברה קבלנית לבין רוכש דירה המנסה לקבל פיצויים בגין נזקי בנייה שנגרמו לו, לטענתו.
אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 247] | מחסן [באתר 25] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | יסודות [באתר 162] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 247] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | סלון [באתר 32] | חדר שינה [באתר 12] | תריס [באתר 31] | מהנדס [באתר 302] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | רטיבות [באתר 97] | חידות [באתר 63] | סדקים [באתר 53] | פסק דין [באתר 347]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מעקה [באתר 61] | שטח עיקרי [באתר 6] | שטח שירות [באתר 5] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

אחריות הקבלן מעבר למועד פסק הדין

12 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בתביעה בגין ליקויי בנייה, הסעד הכי שכיח הוא פסיקת פיצוי כספי לפי עלות ביצוע התיקונים. אמנם הדרישה הראשונה של הדייר מהקבלן היא בדרך כלל תיקון הליקויים בפועל, אולם מתעוררת מחלוקת בין הצדדים לגבי עצם קיומם של הליקויים בדירה, כמו גם לגבי עלויות התיקונים, ומחלוקת זו מתבררת בבית המשפט בשלב הראיות בסיוע מומחים לרבות מומחה מטעם בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 247] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97]

הפשרת קרקע אינה זכות קניינית

9 יוני, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור צמצום הצורך בקרקע חקלאית – צמצום שהוא פועל יוצא של התפתחות המכשור החקלאי והתעשייה החקלאית, ומצד שני גידול האוכלוסין בערים – אך טבעי כי יופשרו קרקעות חקלאיות לבנייה למגורים ולמרכזים עירוניים, דבר הגורם כמובן לבעלי הקרקע החקלאית המופשרת רווחים רבים; קרקע לבנייה מעשירה את בעליה.
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 246] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ת"ת 224/08 יעקובסון נעמי ואלי נ' הרשקוביץ שמעונה ודניאל

26 אפריל, 2009 |
המפקח/ת על רישום מקרקעין
רום ושלח [באתר 247] | רטיבות [באתר 97] | פסק דין [באתר 347]

שמ ב' - 6081/08 זוהאדי אבו ג'אמע נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים ב'

29 אוקטובר, 2008
רום ושלח [באתר 247] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדה מחוזית [באתר 9] | ועדת ערר [באתר 27] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | קו בניין [באתר 6] | ערר [באתר 38] | החלטה [באתר 190]

ע"א 8626/06 פורמה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה נס ציונה

30 אפריל, 2008 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | תכנית מתאר [באתר 18] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 246] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ע"א 7298/00 בסט דוד נ' חממי עזרא

4 ספטמבר, 2007 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 3098/04 חנן אדד נ' קדומים 3000 חברה לבניין בע"מ
לפסק הדין 3098/04 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

20 מרץ, 2007 |
בית משפט השלום
אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 247] | החלטה [באתר 190]

ע"א 6373/03 אשטרום נ' סלומון

16 ינואר, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | 79א' [באתר 6] | רכוש משותף [באתר 34] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

תשובות לשאלות הבהרה
לפסק הדין 60260/05 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

1 ינואר, 2006 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המומחים הממונים כמומחי בית המשפט לעתים מעריכים את עצמם כמומחי-על ללא הצדקה מקצועית, ולעתים מסוחררים מהילת בית המשפט המרחפת מעל ראשם ויש ואפילו מתנגדים להשיב על שאלות הבהרה לגיטימיות ששואלים הצדדים.
שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 247] | יציאה משנית [באתר 2] | דירה [באתר 359] | רוחב [באתר 55] | רטיבות [באתר 97] | סדקים [באתר 53] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

28 יולי, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | אדריכל [באתר 117] | קורות [באתר 207] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ת"א 27349/99 סטארובין נ' שו"פ

27 פברואר, 2005 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 247] | אי התאמה [באתר 104] | מטבח [באתר 32] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | יסודות [באתר 162]

ע"א 2604/04 בוחבוט משה נ' עואד אברהם

23 פברואר, 2005 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | גובה [באתר 136] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 906/00 חזות ערן ואח' נ' רג'י חב' לבניין בע"מ

8 נובמבר, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 247] | אי התאמה [באתר 104] | דירה [באתר 359] | רכוש משותף [באתר 34] | ועד הבית [באתר 10] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 69] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 676/00 שקולניק גרש וגלינה נ' א.ש. רהט הנדסה בע"מ

7 יוני, 2004 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 247] | חלון [באתר 115] | קבועות שרברבות [באתר 44] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | פסק דין [באתר 347]

ערר 6018/04 עוזי כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים

3 יוני, 2004 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 247] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | זכויות בנייה [באתר 4] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 38] | קורות [באתר 207] | החלטה [באתר 190]

ת"א 4397/00 ישראלי אביגיל ואח' נ' צדוק יהודה ואח'

21 דצמבר, 2003 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 247] | חלון [באתר 115] | מטבח [באתר 32] | גובה [באתר 136] | היתר בנייה [באתר 29] | עמודים [באתר 158] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

ע"א 2203/00 הדר חברה לביטוח נ' לאה משולם

30 דצמבר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מכשול [באתר 31] | שטח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | סדקים [באתר 53] | שברים [באתר 69] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 5432/98 גוכמן נ' היבנר

16 דצמבר, 2002 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 1183/958 מלכה יוסף נ' שיכון עובדים

21 אוגוסט, 2002 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 60] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 247] | אי התאמה [באתר 104] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | רכוש משותף [באתר 34] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 69] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ע"א 2906/00 מויאל מרי נ' מלון בלו ביי

26 פברואר, 2002 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 247] | מעקה [באתר 61] | מרפסת [באתר 68] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 15] | רוחב [באתר 55] | מידות [באתר 80] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

ת"א 10374/96 שטרית אברהם ואח' נ' אחים שרבט חב' לבניין בע"מ

30 אוקטובר, 2000 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 60] | חקירת מומחה [באתר 18] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]

ת"א 1208/96 אלברט אוחיון ואח' נ' חממי עזרא ואח'
לפסק הדין 1208/96 ישנם מספר הפניות. הקליקו על הקישור בכדי לפתוח בדף חדש

18 אוגוסט, 2000 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 247] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | אדריכל [באתר 117] | רכוש משותף [באתר 34] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 19207 דיין רפאל נ' דנגור השקעות בע"מ

18 נובמבר, 1998 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 247] | מרפסת [באתר 68] | מהנדס [באתר 302] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 246] | פסק דין [באתר 347]

ת"א 1512/94 אלקיים ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

4 ינואר, 1998 |
בית המשפט המחוזי
שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 247] | מהנדס [באתר 302] | אדריכל [באתר 117] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | החלטה [באתר 190]

בר"ע 1485/91 אולמן נ' רסקו

25 דצמבר, 1991 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | שאלות הבהרה [באתר 60] | רום ושלח [באתר 247] | פסק דין [באתר 347]

ע"א 101/88 אנדס נ' אילוז

23 אפריל, 1990 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 177] | עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 247] | רוחב [באתר 55] | גובה [באתר 136] | פסק דין [באתר 347] | מדרגות [באתר 71]

ת"א 206/83 עמוס ידין נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

9 ספטמבר, 1986 |
בית המשפט העליון
  |   |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 247] | חלון [באתר 115] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 97] | פרשת השבוע [באתר 87] | פסק דין [באתר 347] | החלטה [באתר 190]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner