תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 246 תוצאות לחיפוש שבוצע

ת"א 44514-05-15 כהן נ' י.ב.זיו נכסים

14 פברואר, 2018 |
בית משפט השלום
מפרט מכר [באתר 23] | רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 104] | סלון [באתר 32] | מחסן [באתר 25] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | גג רעפים [באתר 5] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96] | רצפה [באתר 56] | תקרה [באתר 22] | סדקים [באתר 53] | פסק דין [באתר 346] | מדרגות [באתר 71]

התיישנות תביעה של חיפויי פסיפס

10 פברואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
החברות הקבלניות אינן מגלות לציבור רוכשי הדירות את שידוע להן – כי ציפויי הפסיפס בבניינים נועדו לשרוד בין 10 ל- 15 שנים בלבד ולאחר מכן דרוש לבצע שיקום במקרה הטוב, או החלפת הציפוי בשלמות, במקרה הפחות טוב ויותר שכיח.
רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | אורך [באתר 90] | בית משותף [באתר 46] | רטיבות [באתר 96] | התיישנות [באתר 19] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157]

ע"א 64733-12-16 דרור ואח' נ' פריצקר יזמות בע"מ ואח'

31 ינואר, 2018 |
בית המשפט המחוזי
ערעור [באתר 177] | רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | בית משותף [באתר 46] | רטיבות [באתר 96] | התיישנות [באתר 19] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346]

תכנון לפי התקנים

28 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
האם די להיצמד לדרישות התקנים, וכן, מהו "תקן מחמיר"?
רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | גובה [באתר 136] | שברים [באתר 69] | שקיעת יסודות [באתר 11] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157] | מדרגות [באתר 71]

יתרון לביטול הליקוי, או לפיצוי שיאפשר זאת

24 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מה עושים, במסגרת הליך משפטי, כאשר בדירה אותה רכשו דיירים מחברה קבלנית, מופיעים ליקויי רטיבות קשים, שאת עלות תיקונם מעריך המומחה מטעם הדיירים בסך 100,000 ש"ח ואילו מומחה בית המשפט סבור כי עלות התיקונים היא 5,000 ש"ח?
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | דירה [באתר 359] | רטיבות [באתר 96] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

תור הטהרה

17 ינואר, 2018 |
צפורה בן עזרא
הערות בנושא תכנון מקווה טהרה ובית מרחץ
רום ושלח [באתר 246] | גובה [באתר 136] | חידות [באתר 63] | יסודות [באתר 161] | מדרגות [באתר 71]

יד קלה על ההדק

2 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההצעה היא להגביל את שליטת המשטרה על האזרחים, תוך הרחבת האחריות האישית של כל אזרח בכל עניין
רום ושלח [באתר 246] | מרפסת [באתר 68] | ועדה מקומית [באתר 63] | מכון בקרה [באתר 9] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | חישובים סטטיים [באתר 15] | מתמטיקה [באתר 10] | יסודות [באתר 161]

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט - לא בהכרח סוף פסוק

28 דצמבר, 2017 |
עו"ד הילה יד- שלום
עפ"י השיטה המשפטית הנהוגה בישראל, הצדדים להליך משפטי רשאים לתמוך את טענותיהם בחוות דעת מומחה, אשר משמשת כראיה בפני בית המשפט-חוות הדעת נפוצה ביותר היא חוות דעת רפואית.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה ניטרלי [באתר 10] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 161]

מסמכים ותוכניות - מעבר לחוק המכר (דירות)

18 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הנקרא לתת חוות דעת מטעם הדיירים, מוגבל למספר מצומצם של מסמכים רלוונטיים לחוות דעתו, בעוד עיקר ורוב המסמכים, אשר לכאורה נחוצים להכנת חוות דעתו - סמויים ממנו ואין שום חובה המעוגנת בחוק או בתקנות לספק לו אותם.
מדובר בתוכניות קונסטרוקציה ובמפרטי ביצוע, בחישובים סטטיים ובתוצאות בדיקות מעבדתיות, ובעוד מסמכים שחשיבותם להשלמת חוות דעתו היא לפעמים קריטית; אף על פי כן, בשגרת העבודה המקצועית, מסמכים אלו לא גלויים למומחה.
רום ושלח [באתר 246] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 31] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | חישובים סטטיים [באתר 15] | פרשת השבוע [באתר 87] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

דירות ב"מחיר למשתכן"

17 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אחרי רכישת הדירה ב"מחיר למשתכן", שהוא מחיר נמוך ואטרקטיבי, צריך לחשוב גם על איכות הבניה בכלל ואיכות המגורים בפרט ולבצע בדיקת הדירה בעיני מומחה.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | אוורור [באתר 41] | מרפסת [באתר 68] | מכון בקרה [באתר 9] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96]

אין מקום להכפשות בא כוח ומומחה בכתבי טענות

6 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בכתבי טענות, עורכי דין רבים מנצלים את דף הניר המונח לפניהם על מנת לזלזל, לפגוע, להכפיש ולבזות את עורך הדין הנגדי ואת המומחה הנגדי, תוך ניצול ציני של המסגרת המשפטית, המהווה לפעמים חממה להכפשות.
רום ושלח [באתר 246] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

הפוסל במומו

6 דצמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
לעת הסיכומים, הנתבעות בגין ליקויי בנייה מבקשות לצמצם את ההחזר הכספי בגין הוצאות המומחים, הנתבעים במסגרת ההליך, לפי היחס שבין סכום חוות דעת מומחה התובעים לחוות דעת מומחה בית המשפט.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | פרוזדור [באתר 25] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | רוחב [באתר 55] | שער [באתר 50] | מינוי מומחה [באתר 24] | יסודות [באתר 161] | פסק דין [באתר 346]

התנהגות מומחה המתמנה על ידי בית המשפט

2 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אכן, המומחה המקבל מינוי כמומחה מטעם בית המשפט, מחשיב את עצמו כמורם מעם, וגרוע מזה, לפעמים גם הצדדים לדיון מתייחסים אליו כאילו הוא עם הילת מלאך מעל ראשו, ונזהרים בכבודו תוך הרעפת חנופה פאתטית.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | הרחבת חזית [באתר 8] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

בריחים ועוקצים במנגנון נעילת דלת

10 אוקטובר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.92 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, אחת האפשרויות לנעילה תקינה של דלת הכניסה לדירת מגורים הוא שימוש במנגנון נעילה בו יש בריחים ננעלים ל- 4 כיוונים.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | דלת כניסה [באתר 21] | נעילה [באתר 12] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | רצפה [באתר 56]

האמת חזקה מבית משפט

24 ספטמבר, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא
פסק דין, חלוט ככל שיהיה, אינו עולה על האמת.
ערעור [באתר 177] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | אדריכל [באתר 117] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | שטח [באתר 245] | ועד הבית [באתר 10] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

הליכי שימור והריסת מבנים

10 ספטמבר, 2017 |
אדריכלית שירה בן עזרא
נושא שימור מבנים ואתרים היסטוריים, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתכנון עירוני ומהתהוות המרחב הציבורי, מתבסס ותופס מקום של כבוד בשנים האחרונות גם במדינת ישראל. מדינת ישראל רוויה באתרים היסטוריים, פיסות היסטוריה שמנציחות עבר ומורשת משותפים, חלקם מהמאה האחרונה - אשר חשובים לא פחות מאשר מצאים ארכיאולוגיים בני אלפי שנים, בערכם ובתרומתם למדינה, למרחב הציבורי, ולתחושת השייכות של האדם למקום, לקהילה ולמורשת.
רום ושלח [באתר 246] | מחסן [באתר 25] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | תכנית היתר [באתר 12]

חוק מס ריבוי דירות אינו חוקתי

8 ספטמבר, 2017 |
עו"ד ענת כהן
החוק מטיל מס מדי שנה בשנה על כל דירה שבבעלות אדם מעבר לשתי דירות, בשיעור של 1% מהסכום שאמור לייצג את ערך הדירה על פי החוק.
רום ושלח [באתר 246] | דירה [באתר 359] | יסודות [באתר 161] | עמודים [באתר 157]

עד מדינה

11 אוגוסט, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לא אובייקטיבי, מאוים- מבוהל- ומפוחד, גדוש שיקולים זרים ופועל , במקום בעד האמת- נגד חשודים כדי להציל את עורו
רום ושלח [באתר 246] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

ת"א 9265-03-13 קמחזי נ' שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

30 יולי, 2017 |
בית משפט השלום
רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | שער [באתר 50] | פסק דין [באתר 346]

FAKE REGULATIONS

7 יולי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המושג FAKE NEWS הוטבע בלשון [בכל העולם] על ידי נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ, אחרי שבשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת הקדימו אותו בגיליונות ביטאון "הטכנאי הצעיר" תחת השם – "תעתועים ותרמיות בשם המדע".
תכנית מכר [באתר 12] | רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | מידות [באתר 80] | מתמטיקה [באתר 10] | חידות [באתר 63] | קורות [באתר 207] | מדרגות [באתר 71]

נזקי מומחים

16 יוני, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן הנתבע בתביעת ליקויי בנייה המבוססת על חוות דעתו של מהנדס מומחה, נוהג כחלק מכתב הגנתו לצרף חוות דעת נגדית של מהנדס מומחה מטעמו.
שאלות הבהרה [באתר 60] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | חצר [באתר 30] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 245] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 96] | משלי [באתר 46] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346]

אדן חלון שלא חודר לקיר בצדדים

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
איטום הדירה והבית צריך להתבצע כבר בשלב התכנון, טרם בניה, כך שהטענה כי רק מבחן התוצאה ילמד האם האיטום תקין אם לאו - היא טענה בלתי מקצועית ואין לקבלה. אגב, טענה זו מקובלת ביותר בקרב שורה ארוכה של מומחים [בעיקר מטעם בית המשפט], ככל שמטרתם היא לבטל טענות על ליקויי איטום.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | חדר שינה [באתר 12] | מרפסת [באתר 68] | תריס [באתר 31] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | אדן חלון [באתר 9] | דירה [באתר 359] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | רטיבות [באתר 96] | משלי [באתר 46] | יסודות [באתר 161]

ביקורת בית המשפט על עד מומחה ומגבלותיה

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשבית המשפט פוסל חוות דעת מקצועית בטענה כי לא נערכו על ידי המומחה בדיקות קרקע, או שלא בוצעו על ידי המומחה מטלות אחרות, אשר לדעת בית המשפט הן חיוניות כחלק עיקרי מחוות הדעת - יש לבדוק היטב, מי התרשל כאן,
השופט או המומחה
עד מומחה [באתר 29] | רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | מרפסת [באתר 68] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | רטיבות [באתר 96] | שער [באתר 50] | רצפה [באתר 56] | סדקים [באתר 53] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157]

בנימה אופטימית זו...

19 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ערבי ישראלי אשר סבור כי התקווה אינו ההמנון שלו, ואינו מוצא את מקומו כמיעוט לגיטימי במדינת ישראל – הדרך פנויה לו והוא יכול להגר לסוריה, לעיראק, לאירן או ללבנון, והרשימה אינה סגורה.
רום ושלח [באתר 246] | אורך [באתר 90] | חידות [באתר 63]

כשמומחה מפגין ידידות מופרזת כלפי צד לדיון

15 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה ע"י בית המשפט, צריך להתנהג באובייקטיביות במהלך מגעיו עם הצדדים לדיון, ולא להפגין אהדה יתירה כלפי צד א' וסלידה מהצד הנגדי.
רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | מרתף [באתר 17] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

ערר 403/16/41 שטודינר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשל"צ

3 מאי, 2017 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 246] | מחסן [באתר 25] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדת ערר [באתר 27] | מהנדס [באתר 301] | אדריכל [באתר 117] | מרתף [באתר 17] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | טופס 4 [באתר 9] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

מומחה מטעם בית המשפט אינו אמור לשאוב מהצדדים מסמכים

2 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, צריך להיות נאמן בקפדנות לכתב המינוי ואם לא רשום בו כי הוא מוסמך לקבל מסמכים שונים – עליו להימנע מלקבלם.
רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | הרחבת חזית [באתר 8] | שער [באתר 50] | משלי [באתר 46] | החלטה [באתר 189]

תחזית: הבניינים שנבנו לפי תמ"א 38 יקרסו ברעידת אדמה

18 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התחזית שלי היא כי בניינים אשר נבנו על פי תמ"א 38 בשיטת הוספת קומות וחיזוק הבניין המקורי, יהיו הראשונים שייפגעו במקרה של רעידת אדמה משמעותית, ויסתבר בדיעבד כי התוכנית לא תרמה דבר לבטיחות המבנים, אלא רק שינתה את התכנון האורבאני בסביבה העירונית, ולא לטובה.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | מידות [באתר 80] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157] | גדר [באתר 170]

רבי לוי בן גרשון כאוהב תורתו ומודה לשמו

7 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על אודות רבי לוי בן גרשון, מדען ופרשן תורה, ואהבתו לתורה
רום ושלח [באתר 246] | רוחב [באתר 55] | תהילים [באתר 6] | פרשת השבוע [באתר 87] | פיזיקה [באתר 5]

עת הקציר הגיעה

28 מרץ, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגיעה העת לקצור פירות של עבודה מאומצת במשך עשרות שנים של משלת ישראל. בניגוד לכל התחזיות השחורות של קיצוני השמאל הישראלי והאירופאי, בתנאים קשים של גינוי אובססיבי במוסדות האו"ם ותחת מתקפה שלוחת רסן מבית ומחוץ – ממשלת ישראל בנתה אמון בינלאומי, נדבך אחר נדבך.
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | תהילים [באתר 6]

המהנדס דן אורמן נתבע כמומחה בית המשפט

22 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מי שמתמנה כמומחה מטעם בית המשפט, אחראי כלפי הצדדים לדיון, אשר עלולים להיפגע בגלל חוות דעת מקצועית שגויה.
מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | מכשול [באתר 31] | דירה [באתר 359] | שטח [באתר 245] | בית משותף [באתר 46] | רכוש משותף [באתר 34] | רטיבות [באתר 96] | קורות [באתר 207]

"אין הנחתום מעיד על עיסתו"?

13 דצמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידועה האמרה "אין הנחתום מעיד על עיסתו",
ואף כוונתה טובה ומהווה תרומה בכיוון הצניעות; יצרת יצירת מופת, אל תעיד עליה ואל תפארה. השאר לאחרים לדבר בשבחה. מהו המקור לביטוי זה? טיח
רום ושלח [באתר 246] | פרשת השבוע [באתר 87] | קורות [באתר 207]

השפה העברית ויתרונותיה

26 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני נוטל לידי מילון עברי-אנגלי, אנגלי-עברי, ומשווה: 294 עמודים מימין לשמאל - בעברית, לעומת 399 עמודים משמאל לימין - באנגלית. ממבט ראשון, המון מילים באנגלית, עמם מתמודדים מעט מלים בעברית – פער של עשרות אחוזים לטובת השפה האנגלית.
רום ושלח [באתר 246] | עמודים [באתר 157]

הסתה והצתה

25 נובמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הדברים נכתבים על רקע גל ההצתות הפוקד את מדינת ישראל בשבוע האחרון, עם מבט לאחור - לדברי נשיאה הראשון של מדינת ישראל חיים ויצמן, וכתבתו של הסופר והעיתונאי מנחם תלמי ב"מעריב" מלפני 55 שנים.
רום ושלח [באתר 246] | גינה [באתר 29]

להתמסר לאויב

21 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההתמסרות לאויב היא תופעה ידועה, שתחילתה בקשיי זיהוי האויב ככזה, והמשכה הכחשה, בצד תקווה חסרת ביסוס כי "יהיה בסדר" ו"הוא לא יכול להיות כל כך בלתי אנושי", וסופה - פשוט כניעה או מלחמת חורמה עם תנאי פתיחה בלתי אפשריים, כדוגמת לוחמי-מתאבדי מצדה, ובתקופה אחרת - לוחמי המרד בגטו ורשה.
רום ושלח [באתר 246] | שטח [באתר 245] | חידות [באתר 63] | שברים [באתר 69] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170]

קריטריונים לשינוי עמדתה של וועדה לתכנון ולבניה

16 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידוע כי הליכי התכנון, במיוחד תכנון עיר ואזור, אינם קשיחים, וכי תכנון טוב לא יוצר קיבעון תכנוני, אלא מתפתח ומשתנה כל הזמן על פי הנסיבות. בכלל הנסיבות – גם שיקול דעת מחדש של וועדה לתכנון ולבניה, בין וועדה מקומית ובין וועדת ערר מחוזית [שתיהן מחליטות את החלטותיהן על פי שיקולי תכנון].
רום ושלח [באתר 246] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית מתאר [באתר 18] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | שיקולי הוועדה [באתר 11] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

יש ספק, יש פרדוקס ויש נזק

26 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
משפט אזריה
רום ושלח [באתר 246] | יסודות [באתר 161] | קורות [באתר 207]

אי התאמה "שאין טעם לבטלה"

15 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובבדיקת מומחה מתגלים ליקויי בניה ואי התאמות לתקן או לתקנת בניה, אשר אין טעם, לכאורה, בנסיבות העניין, לבצע עבודות בניה בדירה שיבטלו את אי ההתאמה, כך שמדובר בליקוי שנדון להישאר בדירה ולא נועד (לכאורה) לתיקון, לדעתו של בית המשפט.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | תכנית מכר [באתר 12] | רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | פרוזדור [באתר 25] | חדר רחצה [באתר 27] | חדר שרות [באתר 26] | תקן ישראלי [באתר 31] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מרחב שימוש [באתר 8] | אדריכל [באתר 117] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 359] | אורך [באתר 90] | רוחב [באתר 55] | שטח [באתר 245] | מידות [באתר 80] | פסק דין [באתר 346]

קריסת מבנים: זו לא שגרה

11 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קריסת מרפסות גינדי בחדרה – אירוע הנדסי שקרה בחצות 23 לדצמבר 2013, כמו גם קריסת החניון ברמת החייל, תל אביב – ולפנים: גשר המכביה ואולמי וורסאי – אלו אירועים שצריכים להיחרט היטב בראשם של כל העוסקים בבנייה, בתכנון וברישוי, ביזמות ובפיקוח, ואל לנו לעבור לסדר היום מתוך מחשבה כי מדובר בשגרה.
רום ושלח [באתר 246] | מעקה [באתר 61] | מהנדס [באתר 301] | תקן ישראלי [באתר 39] | חניה [באתר 33] | שטח [באתר 245]

האם יכול שופט לדון בתיק, שאינו יכול לדון בו?!...

8 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מנפלאות בית המשפט - יש להתייחס בכובד ראש ליחסי ידידות בין שופט למומחה בית המשפט, ולגילוי של שופט, כי בעבר עבד עם מומחה צד לדיון, בהיות השופט בעל משרד עורכי דין.
ערעור [באתר 177] | מומחה ביהמ"ש [באתר 163] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 39] | רום ושלח [באתר 246] | מהנדס [באתר 301] | מומחה מוסכם [באתר 16] | מינוי מומחה [באתר 24] | שברים [באתר 69] | עמודים [באתר 157] | פסק דין [באתר 346] | החלטה [באתר 189]

חדירת "מנהגים" זרים, ביחד עם הפליטים: האם אירופה תשרוד?

6 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כבר ראינו מעט מ"מנהגי" דעאש וקבוצות קיצוניות אחרות בחלק העולם החשוך, החל באכילת חיה טריפה בעודה בחיים על ידי ה"גיבורים" מדעאש ועד התעללות עד מוות בחמורים, כלבים ולהבדיל בבני אנוש..
רום ושלח [באתר 246] | חלון [באתר 115] | שטח [באתר 245] | גובה [באתר 136] | קורות [באתר 207]

משפט אזריה

1 ספטמבר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המשפט המתארך והמסתעף, חיוניותו ונחיצותו, והשלכותיו על הצבא ועל החברה.
רום ושלח [באתר 246] | אורך [באתר 90] | גדר [באתר 170] | החלטה [באתר 189]

נקז רצפת תא המקלחת

28 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מיקום נקז ברצפת תא המקלחת - במרכז הו בצמידות לקירות, בפינה?
רום ושלח [באתר 246] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מידות [באתר 80] | רצפה [באתר 56] | פסק דין [באתר 346]

מחקרים מוטים ושגויים בבסיס החלטת החלטות פוליטיות גורליות

26 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי מסמך מחקרי שהוגש לכנסת ולממשלה על ידי מר יוסף בלום-הלוי, עבודת מחקר שכותרתה: "ניתוח המשמעויות, הסיכונים והתחזיות לתוצאות אפשריות של תכנית ההתנתקות" של ראש הממשלה דאז אריאל שרון ז"ל, הבסיס בתפישת יתרונה של ההתנתקות בה דגל השמאל הקיצוני במדינת ישראל, מקורו בשגיאה מתמטית.
רום ושלח [באתר 246] | שטח [באתר 245] | שער [באתר 50] | מתמטיקה [באתר 10] | יסודות [באתר 161] | גדר [באתר 170]

עונשה של יבשת אירופה

12 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אירופה מתמודדת עם פולשים אסלאמיים, ומתבקש שהיא תלמד ממדינת ישראל שיעורי מוסר והישרדות, אף על פי שבדיוק בנושאים אלו אירופה תקפה ונידתה את מדינת ישראל, טרם הענישה שבאה לה כרעם ביום בהיר.
רום ושלח [באתר 246] | שטח [באתר 245] | שער [באתר 50] | קורות [באתר 207]

אין להתנות על חוק המכר (דירות) בדרך של מינוי בורר

7 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
חיוב בבוררות במסגרת עסקת מכר דירה הוא בעייתי ומתנגש על חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973.
רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 301] | דירה [באתר 359] | גדר [באתר 170]

הדין המהותי החל על ענף ליקויי בניה

6 אוגוסט, 2016 |
עו"ד ענת כהן
דיון בתרומת חוק המכר (דירות) לזכויותיהם של רוכשי דירות.
מפרט מכר [באתר 23] | תקופת בדק [באתר 20] | רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תקן ישראלי [באתר 31] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 359] | גדר [באתר 170]

ת"א 29643-12-11 קרייסברג ואח' נ' גנור

31 יולי, 2016 |
בית המשפט המחוזי
רום ושלח [באתר 246] | ריצוף וחיפוי [באתר 115] | מהנדס [באתר 301] | מרתף [באתר 17] | גובה [באתר 136] | רטיבות [באתר 96] | רצפה [באתר 56] | גדר [באתר 170] | פסק דין [באתר 346]

הרחבת חזית אסורה, או: סיוע לוועדה במילוי תפקידה?

28 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ועומדת להתבצע בניה אשר עלולה לגרום למטרד ולנזק, או בניה שהיא בלתי חוקית [מנוגדת לתקנות התכנון והבניה] מסיבה זו או אחרת.
רום ושלח [באתר 246] | אי התאמה [באתר 104] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 63] | ועדת ערר [באתר 27] | תכנית היתר [באתר 12] | הרחבת חזית [באתר 8] | ערר [באתר 38] | גדר [באתר 170]

המקל והגזר?!

20 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דיון בשיטת "המקל והגזר" של שר הביטחון אביגדור ליברמן [במקור: שיטת שני המקלות].
רום ושלח [באתר 246] | שטח [באתר 245] | קורות [באתר 207] | עמודים [באתר 157]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner