תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
איפוס

נמצאו 159 תוצאות לחיפוש שבוצע

הבסיס לחישובי עלויות התיקונים בדירה

19 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגשנו תביעה נגד הקבלן בגין ליקויי בנייה בדירה, ביחד עם שאר השכנים שבבית המשותף. מומחה מטעם בית המשפט קבע כי עלות התיקונים של כלל הליקויים בדירתנו הוא x ₪, אלא שמחירי היחידה אשר חושבו בחוות דעתו, נבעו מהנחה לפיה כלל התובעים יתארגנו לביצוע התיקונים באמצעות קבלן אחד ועל ידי כך יוזילו את העלויות. היש טעם ובסיס להנחתו זו?
דירה [באתר 363] | חידות [באתר 66] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

בירוקרטיה בפעילותה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

15 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה עושות מלאכת קודש במתן שירות חיוני ולעתים מחויב המציאות לציבור – אך ביחד עם זאת, במתן שירות חשוב זה, רבה הבירוקרטיה ורב התסכול של מבקשי ההיתרים.
חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | תכנית היתר [באתר 12] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 66] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 193]

גילוי נאות במכירת דירה

14 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
צריך המוכר להיזהר ולא להגזים בתיקונים לקראת המכירה, ובכל מקרה – לא להסתיר פגמים. עדיף להימנע מצביעת הדירה לקראת מכירתה.
רום ושלח [באתר 252] | קבועות שרברבות [באתר 44] | מהנדס [באתר 307] | דירה [באתר 363] | רטיבות [באתר 97] | סדקים [באתר 55] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159]

מרפסות גינדי בחדרה - שינויים במפרטי הדירות

5 יוני, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת כתיבת שורות אלו, מתבצעות עבודות רחבות היקף של שיקום וחיזוק הבניין שברח' פרת 3 א' בחדרה – הבניין התאום לזה שברח' פרת 3 אשר ממנו נשרו 4 מרפסות סלון מהקומות מס' 7 ו- 8 אל הקרקע בליל 23.12.2013.
מפרט מכר [באתר 23] | סלון [באתר 32] | מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | אורך [באתר 92] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | משלי [באתר 46] | שברים [באתר 71] | עמודים [באתר 159]

ביטוח ליקויי בניה

25 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על ההצעה לבטח יזמי בניה בנושא ליקויי בניה, על פעילויות חברות הביטוח בתחום, ועל כמה שינויים דרושים בחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 בעקבות חללים בחוק, והימנעות מהתייחסות החוק לכמה בעיות יסוד חשובות שהדיירים נתקלים בהן.
אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 363] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159]

המפנה הגדול בענף הבניה במדינת ישראל

8 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בלילה של ה- 23 לדצמבר 2013, ארע דבר בתחום הבניה במדינת ישראל: בבניין מגורים גבוה בחדרה, אחד משתי בניינים זהים, בשלב לאחר גמר ואכלוס הבניין "השני" טרם אכלום הבניין בו היה האירוע למעט שתי משפחות, נעקרו ממקומן ארבע מרפסות בקומות העליונות השביעית והשמינית, ובדרכן ארצה זרעו הרס וחורבן בחזית הבניין, ברחוב נחל פרת 3 – הבניין התאום הוא ברחוב הנ"ל מספר 3 א'.
מפרט מכר [באתר 23] | מרפסת [באתר 69] | מהנדס [באתר 307] | דירה [באתר 363] | גינה [באתר 29] | אורך [באתר 92] | מידות [באתר 82] | תחזוקה [באתר 19] | עמודים [באתר 159]

בנייני מרפסות גינדי בחדרה

7 מאי, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כעבור שנה ומחצה מקריסת 4 מרפסות בבניין גבוה בחדרה, ברחוב פרת 3 - השיקום של הבניין בתכנונו ובפיקוחו של המהנדס ישראל דוד שינה את הדירות, והתובעים ברחוב פרת 3 א' - הבניין התאום, בו לא נשרו המרפסות - רואים את תוצאות השיקום ומתנגדים לקבל את הדירות לאחר שיקומן.
מרפסת [באתר 69] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | גינה [באתר 29] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | חישובים סטטיים [באתר 15] | עמודים [באתר 159]

היזם – כקבלן, קונה ומוכר דירה

19 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מעמדם החוקי של יזמי הבניה אינו מוגדר. אין לגביהם ייחוד פעולות, אין רישוי ואין רישום. גם מוכר גלידה יכול לקום בבוקר ולהחליט שיהיה יזם בניה, ללא שום הכשרה. אין פלא שבמצב זה – לעתים מוצא היזם את עצמו בפני בעיות משפטיות לא פתורות, לרבות חובות החלים עליו וזכויות המוקנות לו - לפי התגבשותם בפסיקה.
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175]

הודעה על הליקויים

19 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הקבלן אמור להכיר את הדירה אותה מכר לקונה, ולכן הוא יודע, או ראוי כי יידע, מהם הליקויים בה, בעוד הקונה – "מגשש באפילה". אף על פי כן, משנתגלו ליקויים בדירה, הקונה אמור להודיע לקבלן על קיומם.
קונה משנה [באתר 15] | רום ושלח [באתר 252] | אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 363] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ריצוף תחת ארונות המטבח

8 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת החלפת ריצוף פגום בדירת מגורים, האם חלה חובה להחליף גם את הריצוף הסמוי המצוי מתחת לארונות קיר קבועים, כגון: ארונות המטבח?
מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | רום ושלח [באתר 252] | מטבח [באתר 33] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | עמודים [באתר 159]

המומחה והשופט

29 מרץ, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
חוות הדעת חייבת להיות מובנת מצד אחד, ולכלול ניתוחים ומסקנות מקצועיות תוך נאמנות לכללי המקצוע והקפדה על רמת חקירה מדעית-הנדסית מצד שני; רק כך היא תשיג את מטרתה.
רום ושלח [באתר 252] | אורך [באתר 92] | התיישנות [באתר 20] | עמודים [באתר 159]

ת"א 18505-02-11 כורם נ' דה סביליה, שלום חיפה

26 פברואר, 2015 |
בית משפט השלום
ועדה מקומית [באתר 64] | אדריכל [באתר 119] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | בית משותף [באתר 47] | היתר בנייה [באתר 29] | טופס 4 [באתר 9] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

משמעות תכנון ובניה על פי התקנות

11 דצמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי המפרט הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון, גם לגבי בניה רגילה וגם לגבי בניה מחופה באבן, יש דרישה ברורה כי אדני החלונות יחדרו בצדדים לקיר הבניין, יהיו משופעים בירידה כלפי חוץ ויכללו אפי מים. כמובן שהטעם לכך הוא מניעת חדירה של מים ורטיבות לפנים הבניין. אלא שהמפרט הנ"ל אינו תקנה או תקן, ויש מומחים רבים שטוענים כי האמור בו לא מחייב את ציבור המתכננים והבונים.
רום ושלח [באתר 252] | חלון [באתר 116] | דירה [באתר 363] | רטיבות [באתר 97] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175]

הפן האדריכלי במרפסות גינדי בחדרה

30 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנייני גינדי, תאומי המרפסות שנשרו בחדרה, ריקים מאכלוס כמעט שנה לאחר שהדיירים שגרו בהם פונו בצו מהנדס העיר, לאור קריסת המרפסות. בניין אחד מהשניים עומד לסיים תהליך ארוך של שיקום שנעשה ביוזמת היזמים. במאמר זה, יש התייחסות להיבט הארכיטקטוני של השיפוץ.
מעקה [באתר 61] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תריס [באתר 32] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | עורך הבקשה [באתר 2] | דירה [באתר 363] | רצפה [באתר 59] | שברים [באתר 71] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159]

אין הנחתום מעיד על עיסתו

26 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הרישום הפורמאלי בפנקס המהנדסים, המעיד על מהנדס כאילו הוא מוסמך לתכנן מבנים ללא הגבלה לאור השכלתו וכישוריו – אינו מספיק, ולעתים אינו נכון ולא משקף את המציאות על אודות הכשרתו והתאמתו של המהנדס, שעלול להיות בעל מקצוע אחר – ובכל מקרה, לא קונסטרוקטור.
ערעור [באתר 179] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 193]

טובה שטרסברג-כהן, שופטת (בדימוס) של בית המשפט העליון

15 אוקטובר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"...מה עוד שיש לתת את הדעת לחוסר השוויון במעמדם של המשתכנים ושיכון ופיתוח האחד כלפי משנהו. לפיכך סבורה אני כי הויתורים לא ויתורים הם וכל הליקויים המנויים בחוות דעת המומחה הם ליקויים שבגינם אחראית הנתבעת". [השופטת ט' שטרסברג-כהן בעניין "ויתורים" של הדיירים לקבלן, לגבי ליקויים הקיימים בדירותיהם]
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | מבואה [באתר 3] | מחסן [באתר 25] | חניה [באתר 33] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 66] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

זכויות דיירים בנושא חיפויי אבן

28 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
קבלן שלא מסוגל לבצע חיפוי אבן חיצוני לבניין בהתאם להוראות התקן, אל לו להתהדר בבנין יוקרתי בזכות חיפויי אבן מרהיבים, חיפויים שאורך חייהם [כשלא מקפידים על ההוראות] קצר מועד, והם נועדו להטעות את הציבור ולהעשיר את הקבלן שלא לדין.
רום ושלח [באתר 252] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 363] | אורך [באתר 92] | רטיבות [באתר 97] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159]

גם דיירים הרואים את הדירה - זכאים לפיצוי

5 אוגוסט, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מדי פעל עולה טענה נגד הדיירים בבואם למצות את זכויותיהם עקב ליקויים בדירה: "הרי ראיתם את הדירה ובדקתם אותה בטרם הרכישה, הרי חתמתם על מסמך הכולל אי-אלו ליקויים פעוטים שנתגלו בדירה, ומה לכם לתבוע עשרות או מאות אלפי ₪ עתה? אין זאת כי אתם חומדי ממון וחפצים לעשוק את החברה הקבלנית, מבונות הארץ".
ערעור [באתר 179] | אי התאמה [באתר 106] | גג רעפים [באתר 5] | הקטנת הנזק [באתר 5] | דירה [באתר 363] | גובה [באתר 141] | תקרה [באתר 22] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | פסק דין [באתר 350]

הוועדה המקומית חייבת לדון בבקשת הקלה

5 יולי, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין למכיני תוכנית המתאר [ולמי שמאשרה] סמכות ליצור מצב לפיו לא ניתן להגיש בקשה להקלה, שתבוא לדיון בהליכי הרישוי המקובלים. הוועדה חייבת לדון בכל מקרה בבקשת הקלה, ולנמק מסקנותיה. חובת הנימוק בעלת חשיבות רבה המומחשת במקרה המתואר לעיל, ומשמעותה היא כי על הוועדה לדון בכובד ראש בבקשת ההקלה, ולהנפיק עמדה שמן הסתם עלולה לעמוד במבחן נוסף - הוא מבחן שיפוטי, או מבחנה של וועדת ערר מחוזית.
ערעור [באתר 179] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 28] | תכנית מתאר [באתר 18] | תכנית מפורטת [באתר 2] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | קו בניין [באתר 7] | ערר [באתר 39] | חידות [באתר 66] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 8435-10-10 י.ב. זיו נכסים נ' אהרון לביא

26 יוני, 2012 |
בית משפט השלום
מהנדס [באתר 307] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | טופס 4 [באתר 9] | רטיבות [באתר 97] | תחזוקה [באתר 19] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

תכנון – תוך מבט קדימה

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המילה "תכנון" מתחברת לאמרה: "סוף מעשה במחשבה תחילה", שכן, לעולם בא התכנון לפני הביצוע, ומבחינה זו התכנון מקביל למחשבה, והביצוע מקביל למעשה.
רום ושלח [באתר 252] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | תכנית מתאר [באתר 18] | תכנית מפורטת [באתר 2] | פודסט [באתר 4] | מכשול [באתר 33] | אורך [באתר 92] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | שיקולי הוועדה [באתר 12] | רצפה [באתר 59] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | מדרגות [באתר 72]

חוק המכר (דירות) – בא רק להוסיף

3 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש ובתי המשפט מפרשים את חוק המכר (דירות) במנותק מעיקר תכליתו להוסיף זכויות לקונה, ובמקרים אלה ניתנים פסקי דין שעולה מהם, לכאורה, כאילו חוק המכר (דירות) מטיל על הקונה חיובים, דבר שאינו נכון.
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 307] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 363] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

מי אחראי להוצאת היתר בניה?

24 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לאור המורכבות של הסוגיה האם צריך היתר, או שההיתר לא נדרש - לא יהיה זה סביר לחייב את בעל הבית [המזמין קבלן לבצע עבודות בנייה] בחובה להחליט האם דרוש היתר אם לאו. מי שהוא בעל המקצוע בנושא - הוא הקבלן, והוא חייב להימנע מלבצע עבודות בניה ללא היתר ולהתריע על כך בפני בעל הבית. משלא עשה כן, וביצע בבית בנייה קלוקלת - ללא היתר - על דעת עצמו וללא התראה כי נדרש היתר בניה - הוא יהיה האחראי לליקויים ולא יהיה לבעל הבית שום "אשם תורם".
רום ושלח [באתר 252] | מעקה [באתר 61] | חוק התכנון והבנייה [באתר 39] | מהנדס [באתר 307] | דירה [באתר 363] | מידות [באתר 82] | היתר בנייה [באתר 29] | חישובים סטטיים [באתר 15] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

ביטול חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

6 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על אף 'תנאי הפתיחה' המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית-המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות-דעתו, גם עדותו, תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות.
מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159]

מניעת קיומו של מטרד גוברת על שיקולי נוחות בבניית המרחב המוגן

4 אפריל, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שיקולי חסימת אוויר ונוף בעת תכנון תוספת של מרחב מוגן - אינם עניין של מה בכך. במקרה דנן, החליטה ועדת הערר כי מרחבים מוגנים, אשר נבנו כדין - לפי היתר בנייה - ייהרסו.
רום ושלח [באתר 252] | מרפסת [באתר 69] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 28] | תכנית מתאר [באתר 18] | מרחב מוגן [באתר 11] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 39] | חידות [באתר 66] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | החלטה [באתר 193]

ערר 001/12

27 מרץ, 2012 |
ועדת ערר מחוזית
רום ושלח [באתר 252] | חלון [באתר 116] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | ועדה מקומית [באתר 64] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | בית משותף [באתר 47] | היתר בנייה [באתר 29] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 39] | חידות [באתר 66] | עמודים [באתר 159] | החלטה [באתר 193]

דין לפרוטה ודין למאה

18 מרץ, 2012
בהם דין פרוטה שונה מדין מאה, בתחום הרישוי, התכנון והבניה ובתחומים אחרים.
זוטי דברים [באתר 6] | מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | רום ושלח [באתר 252] | אי התאמה [באתר 106] | תקן ישראלי [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 64] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 363] | רוחב [באתר 57] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | החלטה [באתר 193] | מדרגות [באתר 72]

יישום ובדיקות של חיפויי אבן בבניינים

12 ינואר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ביצוע חיפויי אבן בבניין יכול להיות מוקד אטרקטיבי מהבחינה האדריכלית אך גם יכול להיות מוקד לצרות צרורות לדיירי הבית. כאשר לא מקפידים על ביצוע נכון של אבני החיפוי, תוך המצאת "בדיקות משולבות" או רעיונות אחרים שכל מטרתם להיפטר מקיום הוראות התקנים החלים, עלולות אבני חיפוי להתנתק ממקומן ולגרום לפגיעה בגוף וברכוש, וכן גם לצבור כתמי רטיבות וקורוזיה כהים בפני האבנים, דבר שהוא לא רק מכוער אלא גם סימן לבאות – כי קורוזיה תגרום בסופו של דבר להתנתקות אבני החיפוי במשך הזמן.
רום ושלח [באתר 252] | תקן ישראלי [באתר 32] | חיפוי חוץ [באתר 14] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | אדריכל [באתר 119] | 2378.1 [באתר 5] | 2378.2 [באתר 5] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | חישובים סטטיים [באתר 15] | רטיבות [באתר 97] | עמודים [באתר 159]

המשטח שמעבר למעקה המדרגות

28 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדירתי יש ליקויי בניה שנדונים עתה בבית משפט. אחד הליקויים הוא מדרגות פנימיות, בהן המשטח האופקי עומקו 80 ס"מ ורוחב המדרגות הוא 90 ס"מ. נקבע כי על פי תקנות הבניה עומק המשטח האופקי חייב להיות לכל הפחות כרוחב מהלך המדרגות. המומחה מטעם בית המשפט הציע כי במקום להרוס את המדרגות ולבצע במידות תקינות, בסך הכול להצר את רוחב המדרגות באמצעות הסטת המעקה פנימה. האם עלי להסכים לפתרון מסוג זה?!
מעקה [באתר 61] | פגם אסתטי [באתר 11] | פודסט [באתר 4] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | עמודים [באתר 159] | מדרגות [באתר 72]

ערבות לקיום צו הריסה אינה חוקית

28 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר הוועדה רוצה ביקרו של אזרח - יוצבו כתנאי היתר תנאים סבירים ובני השגה, ואילו כאשר הוועדה אינה חפצה ביקרו - היא תמצא את הדרך להערמת תנאים מן הגורן ומן היקב, תנאים שקשה עד בלתי אפשרי למלאם, ומכל מקום - מילויים אורך זמן רב, המנוצל ע"י המח' המשפטית להוציא צו הריסה ואף לבצעו...
ועדה מקומית [באתר 64] | ועדה מחוזית [באתר 10] | תכנית היתר [באתר 12] | אורך [באתר 92] | גובה [באתר 141] | עמודים [באתר 159] | החלטה [באתר 193]

מידת ההנאה לא משפיעה על תשלומי האחזקה

21 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אני גר בקומה עליונה [קומה 18] בבית משותף, ואיני משתמש כלל במדרגות, כי אף אם המעלית תקועה - והיו דברים מעולם - לא סביר כי אעלה וארד רגלי. האם עלי לשלם עבור ניקיון המדרגות כמו זה שגר בקומה ראשונה או שניה בבית המשותף?
ערעור [באתר 179] | חניה [באתר 33] | מרתף [באתר 17] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | בית משותף [באתר 47] | רכוש משותף [באתר 35] | חידות [באתר 66] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

לא חייבים לפסול מומחה כדי לבטל את חוות דעתו

4 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט מוסמך להימנע מביטול מומחה אשר מונה על ידו, ואפילו לשמור על מעמדו ועל כבודו, אך ביחד עם זאת - להעדיף את חוות דעתו של מומחה צד לדיון על פני חוות דעתו של מומחה בית המשפט, והיו דברים מעולם.
ערעור [באתר 179] | מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | מומחה צד לדיון [באתר 89] | אתיקה [באתר 40] | רום ושלח [באתר 252] | מעקה [באתר 61] | חלון [באתר 116] | אוורור [באתר 42] | אי התאמה [באתר 106] | מרפסת [באתר 69] | ריצוף וחיפוי [באתר 118] | מהנדס [באתר 307] | תקן ישראלי [באתר 39] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | מידות [באתר 82] | תחזוקה [באתר 19] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | פסק דין [באתר 350] | מדרגות [באתר 72]

רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'

4 יולי, 2011 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | תקופת אחריות [באתר 18] | רום ושלח [באתר 252] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 363] | התיישנות [באתר 20] | חידות [באתר 66] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 193]

הדרישה לסגירה ולמילוי של חלל אטום

18 מאי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
אין זו הפעם הראשונה שהנושא מועלה על הכתב, והסיבה לכך היא כי וועדות מקומיות לתכנון ולבניה חוזרות ודורשות דרישות חסרות שחר מאזרחים לגבי חללים שאינם בני שימוש בבניין.
חלון [באתר 116] | ועדה מקומית [באתר 64] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | ועדות לתכנון ולבנייה [באתר 5] | היתר בנייה [באתר 29] | רטיבות [באתר 97] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159]

ערר 26/10 אלברט אסבן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון

5 מאי, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
ועדה מקומית [באתר 64] | ועדת ערר [באתר 28] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | ערר [באתר 39] | עמודים [באתר 159] | החלטה [באתר 193]

אוורור מחסן

28 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המחסן מיועד לאחסנת חפצים. לעתים מדובר בחפצים שהשימוש בהם נדיר ולכן גם הוצאתם מהמחסן מתבצעת לעתים רחוקות. דווקא מסיבה זו, נדרש אוורורו של המחסן יותר מאשר אוורור כל חלל אחר בדירה. המחסן יכול להיות בתוך הדירה כחלק ממנה או במפלס אחר – היינו הך מבחינת הצורך באוורורו.
חלון [באתר 116] | אוורור [באתר 42] | מחסן [באתר 25] | מרפסת [באתר 69] | חדר רחצה [באתר 28] | חדר שרות [באתר 26] | קבועות שרברבות [באתר 44] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | פסק דין [באתר 350]

הנדסאי בניין כמומחה בית המשפט

17 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הצדק לא נראה - וספק האם הוא נעשה - במצב בו מומחי הצדדים הם מהנדסים או אדריכלים - ובית המשפט ממנה כמומחה מטעמו אשר מתפקידו להכריע בין מומחי הצדדים - הנדסאי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | אוורור [באתר 42] | מחסן [באתר 25] | חדר שרות [באתר 26] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | מומחה מוסכם [באתר 16] | אורך [באתר 92] | שטח [באתר 249] | מידות [באתר 82] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

מומחה לא אמור להישען על מומחה אחר

14 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"על אף תנאי הפתיחה המועדפים העומדים לזכותו של מומחה בית המשפט, אין לו לא חסות ולא חסינות, וחוות דעתו, גם עדותו תעמודנה במבחן השפיטה לפי הנסיבות".
מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | אתיקה [באתר 40] | רום ושלח [באתר 252] | מהנדס [באתר 307] | שטח [באתר 249] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

זכויות תביעה בתום מעל 7 שנים ממועד הרכישה

1 אפריל, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"משהגעתי אנוכי למסקנה כי הדין מאפשר באופן סביר קונסטרוקציה אשר על פיה תובענה זו לא התיישנה, הרי שהרצון לעשיית צדק היווה אף הוא שיקול בעל משקל בעבורי לשם העדפת הפרשנות שהובילה לתוצאה זו", כך מצטט בית המשפט העליון את דברי השופט בך בע"א 1484/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עיזבון בליבאום ז"ל.
חוק המכר (דירות) [באתר 93] | מהנדס [באתר 307] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 363] | גובה [באתר 141] | היתר בנייה [באתר 29] | התיישנות [באתר 20] | פרשת השבוע [באתר 89] | סדקים [באתר 55] | יסודות [באתר 169] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159]

מומחה לא-כל-יודע

1 מרץ, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בדיקה רשלנית של מומחית - נדחתה ע"י בית המשפט, אשר לא קיבל חוות דעת שנסמכה על בדיקת חוזקה של תקרה שלא על פי התקן, ולא נשענה על שום חישוב.
מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | מהנדס [באתר 307] | שער [באתר 51] | תקרה [באתר 22] | שקיעת יסודות [באתר 13] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 7] | מרפסת [באתר 69] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 64] | מהנדס [באתר 307] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | היתר בנייה [באתר 29] | ערר [באתר 39] | תקרה [באתר 22] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 69] | תריס [באתר 32] | ועדה מקומית [באתר 64] | אדריכל [באתר 119] | שטח עיקרי [באתר 6] | דירה [באתר 363] | חצר [באתר 31] | שטח [באתר 249] | בית משותף [באתר 47] | חישוב שטחים [באתר 13] | ערר [באתר 39] | רצפה [באתר 59] | תקרה [באתר 22] | קורות [באתר 212] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | החלטה [באתר 193]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 106] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | תקן ישראלי [באתר 32] | תריס [באתר 32] | המועד החל [באתר 4] | תקן ישראלי [באתר 39] | דירה [באתר 363] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

בית המשפט תומך בהגדלת הפער בין דיירים לקבלנים

8 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעסקת רכישה של דירת מגורים, אין שוויון בין המוכר לקונה. בעוד שהמוכר מיוצג על ידי עורכי דין ומרופד ביועצים, ניצב מולו הקונה בגפו, וחותם על כל מסמך נדרש.
ערעור [באתר 179] | מומחה ביהמ"ש [באתר 165] | מהנדס [באתר 307] | אדריכל [באתר 119] | דירה [באתר 363] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | פסק דין [באתר 350] | החלטה [באתר 193]

ת"א 13236/04 תמיר נ' שיכון עובדים

14 ינואר, 2010 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | תקופת בדק [באתר 20] | רום ושלח [באתר 252] | מהנדס [באתר 307] | הודעה על ליקויים [באתר 10] | דירה [באתר 363] | שטח [באתר 249] | רטיבות [באתר 97] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

איחור במסירת הדירה ועיכוב תשלומים לקבלן - שלובים זה בזה

22 ספטמבר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בהתאם לפסק דין של בית המשפט העליון, ע"א 1632/98 אורבוס משה ואח' נ' אברהם רובינשטיין בע"מ ואח', (שופטים: ד' דורנר, י' טירקל, א' ריבלין) פ"ד נה (3) 913, עמוד 913, איחור במסירת הדירה מזכה את הדיירים לעכב תשלומים.
רום ושלח [באתר 252] | חוק המכר (דירות) [באתר 93] | דירה [באתר 363] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 5038/02 אוסטרובסקי ילנה נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

13 נובמבר, 2008 |
בית משפט השלום
שאלות הבהרה [באתר 60] | מהנדס [באתר 307] | חידות [באתר 66] | שקיעת יסודות [באתר 13] | יסודות [באתר 169] | עמודים [באתר 159] | החלטה [באתר 193]

הוכחת בנייה ללא היתר ושימוש שלא כדין

5 מרץ, 2008 |
ד"ר אברהם בן עזרא
היעדרו של היתר אינו ראיה לבנייה ללא היתר.
ערעור [באתר 179] | ועדה מקומית [באתר 64] | ועדה מחוזית [באתר 10] | מהנדס [באתר 307] | שטח [באתר 249] | היתר בנייה [באתר 29] | חידות [באתר 66] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]

ת"א 6020/99 בן שבת חוה נ' עיריית נהריה

22 פברואר, 2006 |
בית משפט השלום
חוק המקרקעין [באתר 8] | 79א' [באתר 6] | מכשול [באתר 33] | רוחב [באתר 57] | שטח [באתר 249] | גובה [באתר 141] | מחוברין שבמיצר [באתר 1] | תחזוקה [באתר 19] | שברים [באתר 71] | עמודים [באתר 159] | גדר [באתר 175] | פסק דין [באתר 350]

ע"א 6373/03 אשטרום נ' סלומון

16 ינואר, 2006 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 179] | רום ושלח [באתר 252] | 79א' [באתר 6] | רכוש משותף [באתר 35] | עמודים [באתר 159] | פסק דין [באתר 350]
עמודים :  
טוען סינון...ajaxSpinner