תפריט חיפוש

תכנון לפי התקנים

28 ינואר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם די להיצמד לדרישות התקנים, וכן, מהו "תקן מחמיר"?

מצד אחד ברור כי בניה על פי התקנים היא לא רק חובה חוקתית אלא גם חובה בטיחותית. מצד שני, אי אפשר לתכנן ללא מחשבה תחילה ויש להפעיל שיקול דעת הנדסי בתכנון, לא על מנת "לעקוף" ו"לבטל" את הוראות התקנים, אלא על מנת להוסיף הגבלות כאשר הדבר נדרש מבחינה בטיחותית, תברואתית ולעתים גם מבחינת נוחות השימוש.

דוגמא א'

בתכנון גג, צריך לקחת בחשבון אמצעי ניקוז וחוזק סטטי. על פי התקנים 466 בצירוף תקנים אחרים, חובה לתכנן את הגג שיעמוד בעומסים בהתאם לייעודו. על פי תקני איטום וניקוז מסדרת התקנים 1752 ו- 1205 חובה לדאוג לניקוז הגג.

אין חובה על פי תקן כלשהו לתכנן את הגג באופן שבמקרה של כשל בניקוז - הגג לא יעמוד בעומס, אך אף מהנדס לא מתכוון שהגג שהוא מתכנן – יקרוס תחתיו עקב סתימת מרזב.

למשל, גגון בחזית קניון, עם הגבהות בנויות סביב [הגבהות הנדרשות על ידי האדריכל], עלול להפוך לבריכת מים כאשר הניקוז סתום ויורד גשם שוטף בגובה של עשרות ס"מ. כל תוספת של 10 ס"מ בגובה המים הנאגרים בגגון, מוסיפה עומס ששיעורו 100 ק"ג למ"ר, ובשלב מסוים הגגון עלול להתמוטט עקב עומס מים.

דוגמא ב'

בתכנון גשר להולכי רגל, לא צריך [על פי התקנים] לתכנן גשר זה אלא לעומס נייד [שימושי] של אנשים, אך אם נסמוך על שלטי אזהרה שמזהירים לא לעלות על הגשר עם רכב ממונע, עדיין יוכל ג'יפ לעלות על הגשר ועלול למוטט אותו או להחלישו עקב גרימת מאמצים משניים ברכיבי הקונסטרוקציות ובברגים או בריתוכים... או שלא יוכל לעלות, וכאן חובה על המתכנן לכלול בתכנון מניעת אפשרות למעבר כלי רכב בגשר להולכי רגל, בין אם על ידי מדרגות, בין אם על ידי מעבר צר וכיוצא בזה.

דוגמא ג'

מי שמתכנן מבנה בקרקע קורוסיבית כגון חרסית שמנה, במצב בו התכנון הוא, לכאורה, לפי הכללים, אך ליקוי בניקוז או פיצוץ בצנרת עלול לגרום לשקיעות ולשברים במבנה – לא יוצא ידי חובתו.

אומנם בתקן 940 יש אמירה כללית לגבי הרחקת מים מהיסודות, כך גם בהל"ת – הוראות למתקני תברואה תש"ל – 1970, וגם בתקנות התכנון והבניה [בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל 1970, התוספת השנייה, אך דרישות אלה, שהן משניות לעיקר הקונסטרוקציה - אינן מכומתות, ולא יהוו תירוץ ראוי של המתכנן, כאשר בגלל סתימת צנרת, או פגם בניקוז - הבית יישבר.

דוגמא ד'

תכנון כבישים ונתיבים ארציים, חייב להתחשב בגשם זלעפות. תכנון שבו בכל שנה גשומה יש הצפות, הוא כישלון תכנוני, גם אם נעשה, לכאורה, לפי כל התקנים.

"תקן מחמיר"

האמירה: "פרויקט זה תוכנן על פי בתקנים המחמירים ביותר", [אמירה נפוצה בעיקר במצב של כשלים במבנים], היא לא נכונה. אין תקנים מחמירים. הדרישות בתקנים הן דרישות גבוליות נדרשות, ולא יותר מכך. הדרישות עולות - לא עקב תקן מחמיר, אלא רק עקב צורך מיוחד של שימוש.

טוען סינון...ajaxSpinner