תפריט חיפוש

בג"צ 8895/17 ארם קוגן נ' שם האוצר

28 ינואר, 2019 |
בית המשפט העליון

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 8895/17

לפני

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט מ' מזוז

העותרים

1. ארם קוגן

2. אסנת שיינר

3. קרול ניברו

4. עירן צוברי

נגד

המשיבים

1. שר האוצר

2. מנהל התכנון

3. עיריית תל אביב יפו - הוועדה המקומית לתכנון ובניה

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה כ"ב בשבט התשע"ט (28.1.2019)

בשם העותרים

עו"ד שלומי זכריה עו"ד עומר חלמיש

בשם המשיבים 1-2

עו"ד רועי שוויקה

בשם המשיבה

עו"ד הראלה אברהם-אוזן עו"ד ענת הדני

פסק דין

בעתירה שלפנינו הועלתה על ידי העותרים בקשה במישור העקרוני לאפשר לאדם המבקש לבצע עבודה הפטורה מהיתר לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014 (להלן: תקנות הפטור), לקבל את התייחסות הוועדה המקומית ולהשיג עליה בהליך מינהלי. להבדיל מהאפשרות להשיג על התייחסות לראשונה בהליך פלילי.

נראה כי הדין והפרקטיקה הקיימים מאפשרים, במקרה של ספק באשר לתחולת תקנות הפטור מסלול של בירור בדבר קיומו של פטור. במקרה כזה, כפי שהבהירה המשיבה 3 בתגובתה מיום 15.4.2018, האזרח יוכל לפנות בבקשה לקבל תיק מידע "ועל העירייה להוציא תיק מידע מתאים הכולל התייחסות לבניה המבוקשת ולשאלה האם היא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, התקנות ותכניות בניין עיר החלות על הנכס". על החלטה בתיק מידע כאמור, רשאי הפרט להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

נוכח עמדתה זו של משיבה 3, ובעקבות הערותינו, הודיעו העותרים כי אין הם עומדים על העתירה.

העתירה נמחקת אפוא. אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ב בשבט התשע"ט (28.1.2019).

טוען סינון...ajaxSpinner