תפריט חיפוש

מי שנפגע מהקבלן ייפגע גם מהממסד

19 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפעמים הפגיעה מהקבלן היא מהותית, והבית שנבנה הוא בחזקת מבנה מסוכן. התגלות הסממנים המעידים כי המבנה שהוא מסוכן, יכולה להיות ע"י הופעת סדקים המתרחבים עוד ועוד עד שברור להדיוט כי לא מדובר בסדקים אסתטיים, או – בדיקת מומחה.

בבדיקת מומחה, אפשר שהסדקים יהיו מינוריים, ובעובי קטן לפי הקריטריונים שבתקנים מכדי להוות סימן לסיכון, אך המומחה יכול להבין מניתוח הסדקים ומבדיקת תכניות וחישובים, כי מדובר בסדקים המעידים על סיכון. ראשית יש לדעת כי כל סדק באשר הוא – ללא תלות במידתו – היה פעם סדק נימי, שבקושי נחזה לעין. שנית, מומחה יכול לקבוע כי גם בניין שאין בו כלל סדקים - הוא בעייתי מבחינת יציבות, וזאת על סמך בדיקת התוכניות והחישובים.

כשמבנה מוכרז כמבנה מסוכן, מתחיל הליך משפטי לא קצר בבית המשפט, לרוב נגד מספר רב של נתבעים. לפעמים הדיירים חשים סיכון מיידי ופונים לבית המשפט בבקשת סעד דחוף, ואז, מה יכול לעשות בית המשפט?

ומה יכולה לעשות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, משהוברר לה כי יש מבנה מסוכן?

הוועדה המקומית תכריז על המבנה כמסוכן, ותפנה את הדיירים מהבית.

כך ימצאו עצמם הדיירים, שרכשו את ביתם במיטב כספם, נפגעים שוב.

בית המשפט לא יוכל להכריע בתביעה העיקרית, שמטבע הדברים יש לה פנים רבות והיא עניין לשנים רבות לענות בה, אך בראותו סיכון מוחשי, יש להניח כי בית המשפט ייעץ ...לדיירים, לבטלו לאלתר על חשבונם, כי, טרם הוברר מי אחראי לגבי היווצרות הסדקים והסיכון, בשלב בו הוגשה בקשה דחופה למתן סעד, וברור כי כל אחד מחויב להקטין את נזקו.

שוב הדיירים יוצאים עם חסרון כיס ואמורים לממן את ביטול הנזק, שנגרם להם על ידי אחרים...

יש מוצא, ויש תקווה.

קוראים להם: אורך רוח וסבלנות.

צריך, מבחינת הדיירים, לקיים את ההליך בתביעה העיקרית בו יתבררו העובדות, עד תומו, וזהו הפתרון הכי מתאים במצב בו בשלב ראשון נראה כי העולם חרב על הדיירים, שכן, הם גם קיבלו מוצר פגום, וגם נאלצו לתקנו על חשבונם.

לא תמיד זה המסלול ההכרחי או הבלבדי.

בתביעת דיירים נגד חברה קבלנית בגין קירות תומכים שקרסו ביוקנעם, נעשה הסדר פשרה בו הנתבעת [חברה קבלנית] שיקמה את הקירות התומכים שהתמוטטו - על חשבונה.

בתביעת דיירים נגד קבלן, בגין קיר תומך מסוכן, שסיכונו הוכח, תביעה בה גם עיריית צפת הייתה מעורבת, חויבה העיריה [בהסכמה] לבנות את חיזוקי הקיר שבסיכון על חשבונה.

לעומת זאת, באין הסכמה דיונית, יקשה על בית המשפט לחייב נתבע לקחת אחריות, טרם דיון בתיק לגופו, ואז מי שייאלץ לצאת מהנכס או לייצבו – אלו הדיירים.

טוען סינון...ajaxSpinner