תפריט חיפוש

ת"א 73161/96 הלפרין נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ

14 ינואר, 2002 |
בית משפט השלום

בית המשפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 73161/96

בפני כב' השופט ד"ר עדי אזר

הלפרין

נגד

שיכון ופיתוח לישראל בע"מ.

החלטה

בנושא שכר עבור שאלות הבהרה עיינתי בשאלות ההבהרה ועיינתי בתשובה בכתב שהגיש המומחה ותגובה בכתב שהגישה ב"כ הנתבעת. המחלוקת היא מי ישלם 1,200 דולר בתוספת מע"מ, תוספת שכר למומחה עבור שאלות הבהרה. ראשית, שקלתי האם השכר מגיע למומחה. בעניין זה השתכנעתי כי המומחה זכאי לשכר המבוקש. ראשית, הוא התנה במפורש כי עבוד עבודה נוספת מעבר לחוות הדעת הראשונית ישולם שכר נוסף. שנית, היקף העבודה הנדרשת הוא כזה המצדיק תשלום שכר נוסף. שלישית, נוכח התביעה של מעל חצי מיליון ש"ח, 4,000 ש"ח המבוקשים בטלים בשישים ויהיו כלולים בהוצאות המשפט.

המחלוקת הבאה האם הוצאה זו חלה על התובעים או על הנתבעת. בהחלטה קודמת נקבע כי שכר המומחה חל על הנתבעת. לא נאמר על מי יחול שכר עבור שאלות הבהרה. המחלוקת היא אפוא האם מדובר בחלק בלתי נפרד מחוות הדעת, או עבודה נוספת ומיוחדת שנדרשת לפי בקשה של התובעים שאינה מחויבת המציאות. ב"כ האדריכל טענה אמנם שעבודה נוספת זו של המומחה אינה מחויבת המציאות מפני שניתן להציג לו שאלות בחקירה נגדית בנושאים אלו. שקלתי טענה זו בכובד ראש. אולם העיון ברשימת השאלון מלמד כי אין מדובר בנושאים שהמומחה יכול להשיב עליהם מעל דוכן העדים אלא השאלות מחייבות אותו להידרש לעבודה של מדידות, הערכות ובדיקות שונות שעליו לבצע כדי להיות ערוך ומוכן לחקירה הנגדית. השאלות במקומן ומחויבות המציאות. לגבי מומחה אקוסטי אין היום חובה לקבל תחילה חוות דעת של מומחה מטעם הצדדים, וניתן למנות מומחה מטעם בית המשפט כפי שנפסק למשל בעניין יפת השמש בע"מ נ' רחמים, אשר פורסם בדינים ועוד. לפיכך, אני קובע כי השכר בגין שאלות הבהרה ובגין חוות דעת אקוסטית משלימה ישולם על ידי הנתבעת.

אינני מוצא מקום או הצדקה לפיצול הדיון העוסק בתביעות בגין מספר רב של בתים, אלא יש צורך לשמוע ולברר התביעה בית לאחר בית. תחילה ידונו הראיות לגבי הבתים הקשורים בתביעות שהוגשו בשנת 96. נראה הדבר שיש צורך במספר רב של ישיבות הוכחות. לפיכך אני קובע את הישיבה הראשונה ובסיומה אקבע מועדים נוספים. המועד של הישיבה הראשונה מיועד לעדי תביעה בלבד. יש להגיש תצהירים רק של אותם עדים שיעידו בישיבה הראשונה. אני קובע לגבי משפט זה כל עד שיעיד בין עד תביעה ובין עד הגנה יוגש תצהיר לגבי עדותו ויימסר לבית המשפט ולפרקליטי יתר הצדדים לפחות 15 ימים לפני מועד הישיבה שבה עומד העד להעיד. כך הדבר יהיה גם לגבי עדי ההגנה.

המועד לשמיעת עדי התביעה הראשונים יהיה ביום 4/4/02 בשעה 12:30.

רשמתי לפניי כי ב"כ התובע יבדוק עם מרשיו אפשרות להקליט הפרוטוקול כך שמחצית העלות תהיה על הנתבעת ומחצית העלות תהיה על התובעים. מאחר ויש תובעים רבים, עלות זו מבחינתי היא עלות זניחה במיוחד שכן היא מתחלקת בין אנשים רבים. ובטרם יבקש ב"כ התובעים הסכמת מרשיו, עליו לברר עלות ההקלטה ולערוך את החשבון המדויק של ההוצאה עבור כל תובע.

ניתנה היום א' בשבט, תשס"ב (14 בינואר 2002) במעמד הצדדים.

-------------

ד"ר עדי אזר, שופט

טוען סינון...ajaxSpinner