תפריט חיפוש

הדייר הקפדן, וחוות דעתי המקצועית

20 ספטמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האיזון בין ליקוי שהדייר כלל אינו מודע לו לבין ליקוי מדומה אשר נוצר בראשו של "הדייר הקפדן".

בת"א 13353-08-16 סיני באטאס נ' ג' קשת חברה לבניין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, יצא בית המשפט נגד התופעה של הכללת ליקויי בניה בתוך חוות דעת, אף על פי שהליקויים בהם מדובר אינם מעניינים את הדיירים.

להלן ציטוט מפסק הדין הממחיש את גישתו של בית המשפט בעניין זה [ההדגשה אינה במקור]:

אשר לליקויי הבניה, מול חוות הדעת העמוסה בסעיפי ליקויי בניה של המהנדס מר בן עזרא שממליצה על הוצאת התובעים לחודשיים מביתם לצורך ביצוע התיקונים, הגישה הנתבעת את חוות דעתו של המהנדס מר רונן שטרנברג לפיה עלות התיקונים הנדרשים עומדת על 1350 ₪ בלבד וניתן להשלימם תוך יומיים ללא צורך בפינוי הדירה.

הפערים בין חוות הדעת [מדובר בשני מהנדסים מנוסים ומוערכים] מעלים הרהורים נוגים ביחס לשאלה עד היכן מוכנים להגיע המומחים בהיותם כלי שרת בידי לקוחותיהם – הצדדים, עד כמה כל אחד מוכן "להמציא" ליקוי שמעולם לא באמת הפריע ללקוח מצד אחד או "להעלים" ליקוי קיים.

הוזמנתי לבדיקת דירה וניצב מולי דייר שהוא מדען בתחום הפיזיקה במקצועו. הוא לא הבין, מדוע איני מוכן לרשום כליקוי, גימור לא מושלם של התקנת אביזרי חשמל בדירה, שכן, היו מרווחים מיותרים בין אביזרי החשמל המוצמדים לקיר לבין שכבת הטיח. כשהסברתי לו כי רמת הדיוק של גמר הטיח שונה [פחותה] מרמת הדיוק בהתקנת מוצרי חשמל, הוא דחה הסבר זה, ודרש כי אציין את הליקוי.

נוסף לכך, המדען לא הבין מדוע איני כולל כחלק מחוות דעתי את העובדה כי הריצוף היוקרתי בדירה אינו מישורי ויש בליטות [התרוממות] של אריחים עד כדי כך שמרגישים בהן בהליכה ברגל חשופה. טענתי כי הבליטות הן בשיעור נמוך מהמקסימום המותר על פי התקן, אך הוא לא נרגע.

הוא לא הבין כיצד רשמתי בחוות דעתי כי בתום התיקונים יהיה צורך לבצע צביעת הדירה בסכום של 12,000 ₪, שהרי צביעה שהוא ביצע בדירה עלתה לו 35,000 ₪.

ועולה השאלה המופנית לבית המשפט:

האמנם הייתי צריך לכלול בחוות דעתי את כל סעיפי הליקויים בהתאם למידת הפרעתם לדיירים, לפי גישתם הסובייקטיבית, או שמא הנכון הוא להכין חוות דעת מקצועית אובייקטיבית, נטולת פניות, ללא התחשבות באופיו ובאורח חייו ובמידת רגישותו לליקויים של הדייר?!        

בסופו של יום "הדייר הקפדן" קיבל את הסברי, כי רמת הדרישות בחוות דעתי תיקבע על ידי, בין אם אני מעלה ליקוי עליו לא ידע כלל הדייר ובין אם איני מוכן לכלול ליקוי היוצר אצלו הפרעה ממשית – אך מבחינה מקצועית אינו מהווה כלל ליקוי, וכך היה.

טוען סינון...ajaxSpinner