תפריט חיפוש

דרישת תשלום על סמך ...דרישה

14 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לא אחת נתקלתי בהליך שכיח ביחסים שבין קונה דירה לבין קבלן/חברה קבלנית, או בין מזמין לקבלן, ובו הקבלן מגיש למזמין חשבון הכולל דרישת תשלום מפורטת בגין עבודות בניה שביצע, מחוץ לחוזה שבין הצדדים.

מדובר בעבודות נוספות, שבגינן מגיע לקבלן תשלום, בתנאי שהקבלן מסכם על גובה התשלום טרם ביצוע העבודות, ולא מכתיב למזמין את המחיר.

אם לקבלן יש "זכות" להכתיב את המחיר, הוא רק יגדיל את רווחיו ככל שייזום ביצוע עבודות נוספות, או שיגרום להן להיות מחוייבות להתבצע, ובתחום זה יש לקבלן יתרון ברור על המזמין באלתור.

דיירים רוכשי דירה נקלעים לצורך בביצוע שינויים ותוספות בדירה הסטנדרטית אותה רכשו, והם מוסרים לקבלן רשימת דרישות.

הקבלן מבצע כל מה שנדרש, ואחר כך מגיש גם חשבון, שמעולם לא הוסכם על הצדדים. עניין זה נבחן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה בערכאת ערעור – ע"א 4447/07 המועצה המקומית דיר חנא נ' נסרי נסור ובניו בע"מ, שופטים: שמואל ברלינר, יצחק עמית, רון סוקול.

בפסק הדין הנ"ל, הקבלן (המשיב) כלל בכתב תביעתו דרישת תשלום שלא על סמך שום הסכם בכתב, ובית המשפט קמא זיכה אותו בגין העבודות שביצע, לפי המחירים אותם קבע בעצמו באופן חד צדדי. הנימוק היה – "עשיית עושר ולא במשפט", שהרי לו לא היה הקבלן מקבל תמורה לעבודתו, הייתה הרשות המקומית מרוויחה, לכאורה, מן ההפקר -  על חשבונו.

בית המשפט שבערעור, ביטל את קביעתו של בית המשפט קמא, תוך מתיחת ביקורת על בית המשפט קמא, ותוך הבהרה מנומקת כי לא זה המקרה שבו אמור בית המשפט לאשר דרישת תשלום ללא הסכם.

בית המשפט שבערעור קבע כי חלה חובה על הקבלן לבסס את דרישותיו הכספיות על הסכמים ועל מסמכים חתומים ולא להסתמך על "תורה שבעל-פה".

אם כך הם היחסים התקינים בין קבלן בניין לבין רשות מקומית, קל וחומר כך ראוי שיהיה בין קבלן בניין לבין דייר קונה דירה או מזמין עבודת בניה, שאינו מנגנון משומן כמו הרשות המקומית, אלא אזרח מן השורה.

יש להימנע מעימות מסוג זה, על ידי רישום כל הפריטים המוזמנים שלא כלולים בחוזה הכתוב – במסמך נפרד הכולל מחירים, ולאות הסכמה על המחירים – לחתום ולהחתים את הצד הנגדי על מסמך זה. ככל שאין הסכמה, הדבר אמור להתבהר ולהתברר מראש – על אתר, ולא בדיעבד – בבית המשפט.

והיה אם בכל זאת נקלעים למצב בו הקבלן מגיש חשבון על בסיס דרישתו הוא, מבלי שהייתה לפני כן הסכמה, אזי בא התקדים הנזכר לעיל - לעזר, כדי להדוף דרישות בלתי חוקיות.

טוען סינון...ajaxSpinner