תפריט חיפוש

מהנדסים ללא הכשרה

21 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש מהנדסים שנרשמו במדור מבנים כמהנדסים רשומים או כמהנדסים רשויים, ולא שעו לפניית הרשם לעדכן רישומם. זאת אף זאת, אני מכיר מהנדסים כאלה הרשומים במהנדסים רשויים במדור מבנים ואף מנצלים פרצה זו ובחסות רישומם/רישויים השגוי - טוענים שהם קונסטרוקטורים, אף שברקע המקצועי שלהם אין שום מבנה שהם תכננו... הנזק הנגרם לציבור בעניין זה - רב.

ביום 30 למאי 2002 פנה רשם המהנדסים אל ציבור המהנדסים בהנדסה אזרחית בדרישה לעדכן את מדורי רישומם בפנקס המהנדסים, וזה נוסח הפניה. יש לשים לב לסעיף 3 בו מבהיר הרשם את חשיבות העדכון, כי בלעדיו - עלול להיווצר מצב של עבירה על החוק כפי שמפורט בהמשך.

"בענף להנדסה אזרחית חלו לאחרונה מספר שינויים ולהלן המבנה העדכני של הענף בפנקס המהנדסים והאדריכלים: (כל השינויים פורסמו רשמית ברשומות/ילקוט הפרסומים בהתאם למועדי ביצועם).

1. המדור להנדסה אזרחית (המיועד לעוסקים בקונסטרוקציות) שינה שמו ל"מדור להנדסת מבנים", על מנת ששמו יעיד על מהותו ולמניעת כפילות עם שם הענף.

2. המדורים העדכניים בענף להנדסה אזרחית הם:

1. הנדסת מבנים.
2. הנדסת הסביבה.
3. הנדסת תעבורה.
4. הנדסת מערכות תברואה.
5. הנדסת מוצרי בניה.
6. הנדסת הידרו אלקטרואנרגטיקה.
7. הנדסה אזרחית כללית.
8. הנדסת תחזוקת מבנים ומערכות בניין.
9. הנדסת בניה כפרית.
10. הנדסת בנית מכרות ומתקנים תת-קרקעיים.
11. הנדסת ניהול וביצוע.
12. הנדסת תחבורה.
13. הנדסת ניהול הבניה.
14. הנדסת הידרוטכניקה.
15. הנדסה עירונית.
16. הנדסת בניה ימית ונמלים.
17. הנדסת כבישים ומסלולים.
18. הנדסת מסילות ברזל.
19. הנדסת קרקע וביסוס.

3. הרשומים/רשויים במדור להנדסה אזרחית הועברו בשנת 2002 לרישום/רישוי במדור להנדסת מבנים. מי שהכשרתם/התמחותם אינה בהנדסת מבנים (קונסטרוקציות) ורשומים במדור זה, מתבקשים להודיע על כך ולהירשם במדור התואם את תחום עיסוקם והתמחותם הספציפי.

4. מצ"ב עותק מהתקנות בעניין "ייחוד פעולות" (תנאים מוקדמים לרישוי מהנדסים ואדריכלים) הקובעות אילו סוגי מהנדסים ואדריכלים רשאים ואינם רשאים לעסוק בפעולות מסוימות, בהתאם לענף ולמדור שבו הם רשומים/רשויים. מי שהכשרתו/התמחותו אינם תואמים את רישומו/רישויו ואינו מבקש לשנות זאת בהתאם עושה זאת על אחריותו.

תשומת לבכם גם לתקנה 3 לתקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשנ"ה-1994 הקובעת:

"(א) מהנדס או אדריכל יבצע את שירותיו המקצועיים במיומנות וברמה מקצועית נאותה.

(ב) רשום מהנדס או אדריכל במדור כלשהו בפנקס המהנדסים והאדריכלים בציון מסלול לימודי או מקצועי מסוים והמהנדס או האדריכל ביצע שירותים מקצועיים שלא בהתאם למסלול האמור, יראוהו כמפר את תקנת משנה (א)"."

יש להניח כי כל מהנדס המתרחק מעבירות ומכבד את החוק, אכן נענה לפניית הרשם ועדכן את רישומו במדור המתאים, אחרת עלול להיווצר מצב בו מהנדס אזרחי שלמד למשל ניהול הבניה, ועשה התמחות בנושא שאינו תכן מבנים - נניח, ביסוס וקרקע - רשום בניגוד לחוק במדור מבנים כאילו הוא כשיר לכך, וגרוע מכך, עלול לעשות ברישומו השגוי - שימוש.

לא מדובר באופציה תיאורטית; יש בפועל מהנדסים, שכמוסבר בפניה של הרשם לציבור - נרשמו זמנית במדור מבנים כמהנדסים רשומים או כמהנדסים רשויים, ולא שעו לפניית הרשם. זאת אף זאת, אני מכיר מהנדסים כאלה הרשומים במהנדסים רשויים במדור מבנים ואף מנצלים פרצה זו ובחסות רישומם/רישויים טוענים שהם קונסטרוקטורים, אף שברקע המקצועי שלהם אין שום מבנה שהם תכננו...

כנראה שהפניה של הרשם אינה מספיקה, ודרושה פעולה יותר ממוקדת, כדי למנוע נזק ברור לציבור שנגרם בפועל בגין שיבוש זה.

טוען סינון...ajaxSpinner