תפריט חיפוש

הפער המדומה

16 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה התביעה התייחס לליקויים במועד הכנת חוות דעתו, אשר לאחריו הדירה של התובעים תוקנה על ידי הנתבעת תיקונים נרחבים וחלק ניכר מהליקויים תוקנו, ואילו מומחה בית המשפט התייחס לליקויים שנותרו לאחר התיקונים...
כיצד ניתן להשוות עלויות תיקונים במצב זה?

האומנם בית המשפט לא היה מודע למה שהתחולל בדירה תחת עינו הבוחנת, ותוך תיעוד בכתבי בית הדין?

בימים האחרונים עיינתי בפסק דין בנושא ליקויי בניה [במקרה פסק דין לא סופי כי ככל שידוע לי הנפגעים ממנו החליטו להגיש ערעור] - בו ביצע בית המשפט השוואה לא נכונה בין סכום עלויות התיקונים של הדירה כפי שנקבע על ידי מומחה התביעה לבין הסכום המקביל כפי שנקבע על ידי מומחה בית המשפט.

השגיאה של בית המשפט היא שגיאה לוגית - שכן, הסכומים שהשוו על ידו אינם מקבילים, ולכן, אותו פער שצוין בפסק הדין - הוא פער מדומה.

הושווה מין בשאינו מינו.

מומחה התביעה אמד את עלויות התיקונים בדירה, בין אלה שכביכול נגרמו על ידי התובעים בין אלה שכביכול נגרמו על ידי הקבלן מבלי להתייחס לשאלה מי אחראי לגבי קיומם.

מומחה בית המשפט חדר לשאלה מי אחראי לליקויים והחליט בנושא זה, דבר שצמצם את הפריטים שנכללו בחוות דעתו כטעוני תיקון.

בנוסף, מומחה התביעה ציין ליקויים ואי התאמות בהתאם לפרשנות משפטית א', לגיטימית - בהיותה נסמכת על פסקי דין ברורים, ואף על פי כן מומחה בית המשפט לא קיבל פרשנות זו, מסיבות שעמו. במצב זה, אין ההשוואה הגונה כי היא מתייחסת לעמדות שאינן בהכרח של המומחים.

זאת ועוד, מומחה בית המשפט הוסיף ואמד ליקויים רבים שלא נכללו בחוות דעתו הראשונה, וזאת עשה רק במסגרת הצגת שאלות הבהרה עליהן השיב, לאמור, הוא הרחיב את חוות דעתו, וגם מכך התעלם בית המשפט בהשוואתו הקלוקלת. דומה שבית המשפט השים עצמו כבא כוח צד לדיון - והתעמת עם התובעים מעמדה זו, ותוך טעות לוגית.

זאת ואף אחרת, מומחה התביעה התייחס לליקויים במועד הכנת חוות דעתו, אשר לאחריו הדירה של התובעים תוקנה על ידי הנתבעת תיקונים נרחבים וחלק ניכר מהליקויים תוקנו, ואילו מומחה בית המשפט התייחס לליקויים שנותרו לאחר התיקונים... גם מטעם זה, ההשוואה אינה ראויה.

טוען סינון...ajaxSpinner