תפריט חיפוש

עמדת הקבלן עלולה להיות לו לרועץ

1 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בית המשפט פסק כי משהנתבעים הכירו בחלק מזערי וזניח של הליקויים, איבדו הם את הזכות לבצע תיקונים בדירת התובעים והפתרון במקרה כזה הוא מתן פיצוי לדיירים בשווי עלויות התיקונים.

בדרך כלל, כשמביאים לפתחו של הקבלן חוות דעת מטעם הדיירים בנושא הליקויים בדירה, מאתר הקבלן מומחה המתאים לדרישותיו והמותאם להם, וזה האחרון - כל תפקידו הוא להדוף את טענות מומחה הדיירים.

ישנם מומחים המתמחים בעיקר במתן חוות דעת מסוג זה, והם ידועים כחביבי הקבלנים, אלא שלא לעולם חוסן.

אומנם במצב בו מקבל הדייר כמשנה הנראית משנה סדורה, לרוב בעטיפה מהודרת ועל דפי כרומו, חוות דעת מקצועית השוללת את הטענות בדבר קיומם של הליקויים אחת לאחת, טענה אחר טענה, עלול הדייר להתייאש, ובכך השיג הקבלן את מטרתו.

אלא שלא כך קורה בכל תנאי ובכל מצב, ויש דרך להביא את הדברים לכדי עימות נוקב, לא רק עימות בין מומחה הדיירים מזה ומומחה הקבלן מזה, אלא גם - עימות בין מומחה הדיירים מזה, לבין מומחה בית המשפט המאמץ את עיקר קביעת ממצאי מומחה הקבלן - מזה.

העימות הזה צריך שיתבהר עד תום.

ראה בעניין זה את דברו של בית משפט השלום בנצרת, סגן הנשיא יוסף סוהיל, בת"א 8193-07-09, אלכס גולדברג ואח' נ' ד. דרורי חברה לבניין בע"מ ואח', פסק דין מיום ט"ז באלול תשע"ב כדלקמן:

"אוסיף, כי בית המשפט בחן את חוות דעת המומחה, לרבות תשובותיו שניתנו לשאלות הצדדים, ותשובותיו שניתנו בעקבות החלטת בית המשפט מיום 27/1/11 (תחת בקשה 12) ולמיותר לציין, כי העמיד אותה תחת שבט ביקורתו."

וודאי שבטרם העמדת חוות דעתו של מומחה בית המשפט תחת שבט ביקורתו של בית המשפט, היה בית המשפט קשוב לטענות הצדדים, וודאי שרואים בין השורות מאבק מקצועי בין גרסאות הצדדים בתיק זה שאכן התנהל.

בכל מקרה, בית המשפט התייחס לחוות דעתו של מומחה הנתבעים אשר שלל בה את טענות התובעים, ומיזער את עלויות התיקונים במאות אחוזים. משביקשו הנתבעים כי ייפסק שהם יתקנו את הליקויים, וזאת על מנת לצמצם את נזקם, "ענה" להם בית המשפט נחרצות כדלקמן:

"סבורני, כי בהתחשב בכך שהנתבעות התכחשו למרבית טענות התובעים בדבר ליקויי הבנייה, ונוכח הפגיעה ביחסי האמון בין התובעים לנתבעות, יש להותיר תיקון הליקויים בידיהם של התובעים. טענת הנתבעת, כי התובעים הערימו בפניהן קשיים וסירבו לאפשר להן לתקן את הליקויים, אינה מחזיקה מים, ולו מן הטעם שהנתבעים הכירו בחלק מזערי וזניח של הליקויים, אף בהשוואה לממצאי המומחה מטעם בית המשפט."

בתיק זה הוגשה תביעה על ידי בעליהן של שתי דירות, על סמך חוות דעתו של המהנדס יואל בן-עזרא ממשרדי, על ידי ב"כ התובעים עו"ד טל רבינוביץ'.

בחישוב כללי, זכאים התובעים על פי פסק הדין לסכום פיצוי כולל [עבור שתי הדירות יחדיו] של מעל 250,000 ₪.

המסקנה המתקבלת מפסק דין זה היא, כי מומחה הממזער קיומם ועלות תיקונם של ליקויי בניה באופן שיטתי, עלול להסב נזק לקבלן, אשר מבחינתו עדיף למנות מומחים כנים ואמינים בכל תיק, כולל גם מול מומחים מטעם הדיירים הטוענים כי קיימים ליקויי בניה בדירות אותן בנה הקבלן.

טוען סינון...ajaxSpinner