תפריט חיפוש

בטיחות הציבור ושיפור איכות הבניה

3 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הקיר התומך שהתמוטט, תפקידה של הביקורת ההנדסית על הבניה והיוצר אפרים קישון, ממציא מדינת פרטאצ'יה.

ראשית דבר, צריך לברך על כך שבמדינת ישראל יש בקרת בניה וטיפול בכשלים מבניים ברמה גבוהה לעומת כל מדינה אחרת, והבניה היא באיכות גבוהה הן בזכות החוק והתקנות, ובעיקר חקיקת המשנה [תקנות, הוראות, תקנים, מפרטים], והן בזכות ביקורת איכות הבניה. אף על פי כן, ישנן שאיפות מוצדקות לביטול כל ליקוי וכל סיכון, כדי למזער ואפילו לאפס נזקי גוף ונפש.

יש מדינות עולם שלישי, ביניהן מדינות יריבות למדינת ישראל, בהן בונים בנייני מגורים על פי תכן פגום, או ביסוס פגום ואפילו ללא ביסוס, בניינים שקורסים באירועים אשר לא משפיעים על בניה תקינה. גם בתוככי מדינת ישראל יש בניינים המוקמים ללא תכנון וללא פיקוח הנדסי, והם בחזקת מבנים מסוכנים.

בעיקר מקובל להקל ראש בביצוע קירות תומכים על פי תכנון הנדסי ובקרה הנדסית, ובשל כך מדי פעם מתמוטט קיר תומך.

אתמול [2.08.2018] התמוטט קיר תומך בתל אביב-יפו, קיר תומך באורך עשרות מ' שגובהו 7 מ'. הקיר תומך בניין מגורים שמעליו, המצוי עכשיו בסיכון, וכל הגורמים מודעים לבעיה עקב הודעות ברורות ששוגרו אליהם בצירוף חוות דעתי המקצועית.

בתאריך 13.11.2017, כתבתי חוות דעת מקצועית בעניין הקיר התומך, ולאחר סקירה ותיעוד של הקיר קבעתי כדלקמן:

על פי מבחן התוצאה, הקיר התומך הנ"ל יוצר סיכון בטיחותי מיידי ומהווה "פצצה מתקתקת".

אין צורך בבחינת תוכניות הקיר, ואין צורך בבחינת חישוב סטטי - ברור כי אלה, אם ישנם, הם פגומים מהותית או שאינם תואמים את המציאות.

"הפצצה המתקתקת" - לא החזיקה מעמד, וכאמור אתמול השתחררה הנצרה, הקיר התמוטט ובדרך נס לא פגע באנשים, שכן הוא התמוטט אל מגרש פרטי של לקוחותיי, המטופלים בילדים שהיו יכולים לשחק בחצר.

אין זה המקרה היחידי, ומקרה זה אינו יוצא דופן בהתראות שניתנות על ידי משרדנו, כאשר אנו מקבלים מינוי לטיפול בכשלי בניה או בחשד לכך. לא אחת ההתראות מתגשמות במהלך הדיונים, כבמקרה זה, ולפעמים - אחרי פסק הדין, בין אם פסק הדין קבע שאכן המבנה מסוכן ובין אם לא.

המידע הנ"ל לא נשאב מהעיתונות, אלא מפעילות משרדי טרם התערבות התקשורת [ככל שתהיה], שכן מי שאחראי לקשרים עם התקשורת - זה לא משרדנו; לכן, כל עוד אין חשיפת פרטים מזהים על ידי גורמים אחרים, והמהלך המשפטי מתקיים, לא ייכללו במאמר זה פרטים מזהים.

יש לדעת כי כל פעילות של בניה כרוכה בטיפול באירועים מסוג זה, ובקורת איכות הבניה אינה מעידה על רמת בניה נמוכה אלא דווקא על רמת בניה גבוהה, כי הביקורת היא תנאי הכרחי לשמירת איכות הבניה.

מי שעוסק בביקורת הבניה, חווה בעבודתו המקצועית מקרי כשל רבים, אך אין פירוש הדבר שהם חזות הכול.

הטענה כי מדינת ישראל היא "פרטאצ'יה" אינה נכונה, אף שהסאטירות של אפרים קישון שהומצאו במוחו הקודח, שובות לב ואפילו מועילות.

אכן, מהנדס ממשרד מהנדס העיר בא ובדק את האירוע משקיבל הודעה מתאימה, אך מתוך חוסר ידע הניח לדיירים משני עברי הקיר התומך לשהות בדירותיהם "עד יום א". [יש זליגת חול פעילה, המעידה על מצב דינמי של הקרקע המהווה בסיס לבניינים, ומכאן הסיכון ואי הוודאות לגבי היציבות]. גם החברה הציבורית שבנתה את הקיר התומך קיבלה הודעה במועד סמוך לקריסת הקיר - אך שם המשרדים סגורים עד יום א... מזכיר את פרטאצ'יה[*], וממקרים אלו עולות היצירות של אפרים קישון, שיש לראות בהן חלק חשוב בביקורת בונה, אך לא מחקר סטטיסטי על איכות הבניה בארץ.

באין ביקורת, תהליך השיפור והשאיפה לשלמות נפגמים.

-------------------

[*] אפרים קישון היה סופר ישראלי שכתב הומור, ובין ספריו: "פרטאצ'יה אהובתי" ו"פרטאצ'יה ללא הפסקה".

אפרים קישון, 1924-2004, חתן פרס ישראל ופרסים: גולבוס הזהב, כינור דוד ופרס ביאליק.

טוען סינון...ajaxSpinner