תפריט חיפוש

חלון הנפתח כלפי חוץ

2 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

תכנון חלונות חייב להיות מתחשב בזמן אפשרות סבירה ובטיחותית לניקוי החלונות, וכן למתן אפשרות עתידית להתקנת תריס או סורג בפתח החלון.

בתכנון חלונות, יש לקחת בחשבון את תקנה 2.28 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, הקובעת לאמור:

"חלונותיו של בניין מגורים ייבנו באופן המאפשר ניקויים מתוך הבניין ללא סיכון למנקה"

משמעות התקנה היא, כי החלונות בדירות מגורים אמורים לאפשר ניקוים במסגרת עבודות הבית, מפנים הדירה – וללא אמצעים מיוחדים, כגון: סנפלינג (ע"י חברת ניקיון בעלת ציוד להגעה ולעבודה בגבהים).

חלונות הנפתחים כלפי חוץ – לא ניתנים לניקוי ולתחזוקה ע"י הדיירים, ללא סיוע של חברת תחזוקה, ומשום כך אינם עומדים בדרישת התקנה.

גם בתקן הישראלי 1068 (חלונות אלומיניום) יש דרישה לניקוי החלונות מתוך הדירה - ראה תרשים א' ו- תרשים ב'.

אפשרות הוצאת אגפי החלון בחלון כע"כ נועדה למטרת ניקוי.

יצוין כי פתיחה כלפי חוץ יוצרת קושי בהרכבת תריסים וסורגים, וגם מבחינה זו – אין לתכנן ולבצע חלונות בדירות מגורים הנפתחים כלפי חוץ.

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner