תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 37 תוצאות לחיפוש שבוצע

חלון הנפתח כלפי חוץ

2 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תכנון חלונות חייב להיות מתחשב בזמן אפשרות סבירה ובטיחותית לניקוי החלונות, וכן למתן אפשרות עתידית להתקנת תריס או סורג בפתח החלון.
חלון [באתר 157] | תריס [באתר 37] | דירה [באתר 473] | תחזוקה [באתר 28]

דלתות עץ, עמידות בתנאי רטיבות

19 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דלת עץ רגילה, אינה עמידה בתנאי רטיבות ועלולה להיפגע עקב ספיגת מים.
סלון [באתר 41] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | מידות [באתר 127] | רטיבות [באתר 119] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251]

עיצוב פנים וכללי הבטיחות

9 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עיצוב פנים צריך להיות מתחשב בהוראות התקנים והתקנות, הוראות וחוקי העזר, ולא ליצור מפגעים של אי נוחות או סיכון, בהסתמך על כך שמדובר בריהוט, בין ריהוט ארעי ונייד ובין ריהוט קבוע.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מעקה [באתר 94] | מטבח [באתר 48] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | קבועות שרברבות [באתר 57] | חניה [באתר 55] | פודסט [באתר 6] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | בית משותף [באתר 62] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

חלון: חומר למחשבה

9 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
הגדרת חלון בתקנות ברורה:
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | גדר [באתר 251]

אוורור חדר בדירה - מהו אוורור נאות?

22 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, תקנה 2.01 - מוגדר חלון כדלקמן:
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | מטבח [באתר 48] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | תריס [באתר 37] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

אוורור אל מרפסת הסגורה בתריס

11 ינואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנה 2.40 לתוספת השנייה של תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, מותר לתכנן אוורור חדר שירות, באמצעות חלון הפונה אל מרפסת הסגורה בתריס בלבד.
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | תריס [באתר 37] | מכשול [באתר 48] | דירה [באתר 473]

שטח הפתח של החלון בו מותקנת זגוגית חלון כנף על כנף

24 אוגוסט, 2020 |
עו"ד ענת כהן
ביאור שטח חלון נגרר
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | גדר [באתר 251]

הקריאה לתת אמון במערכות המשפט והצדק

29 נובמבר, 2019 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע" [קהלת, פרק ג' פסוק ט"ז].
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | תריס [באתר 37] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431] | מומחים [באתר 1]

שיבוש המהות

6 פברואר, 2019 |
אינג' יואל בן עזרא
קל לו למהנדס לשבש את המהות של התקנות, בכדי לשלול ליקויים. כל מה שנדרש זה בית-משפט שלא נכנס לעובי הקורה, והתוצאה - פסק דין שגוי - על גבול ההומור.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מעקה [באתר 94] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | מטבח [באתר 48] | מרפסת [באתר 96] | חדר כביסה [באתר 12] | חדר רחצה [באתר 34] | חדר שרות [באתר 32] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | תריס [באתר 37] | קבועות שרברבות [באתר 57] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | תקרה [באתר 36] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

מדידה של שטח חלון לפי התקנות

23 אוקטובר, 2018 |
עו"ד ענת כהן
איך צריך למדוד את שטח החלון, לצורך קיום תנאי האוורור של החדר כנדרש בתקנות?
מפרט מכר [באתר 29] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | גדר [באתר 251]

הגבהה [כמדרגה] במעבר אל מרפסת

14 ספטמבר, 2018
מכשול של מדרגה, למעבר עגלת תה או עגלת תינוק מהסלון למרפסת – הוא: ליקוי בניה, ולא כורח תכנוני.
סלון [באתר 41] | חדר שינה [באתר 18] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | סף מוגבה [באתר 4] | מכשול [באתר 48] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | רטיבות [באתר 119] | רצפה [באתר 105] | קורות [באתר 279]

שטח הפתח

13 מרץ, 2018 |
אינג' יואל בן עזרא
על פי התקנות, את גודל החלון מודדים לפי "מידות הבנייה המינימליות", להבדיל מ'סתם' "מידות בנייה". הערעור אשר נסוב על דיוק זה - התקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השופט ד"ר מנחם רניאל.
ערעור [באתר 211] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | חצר [באתר 40] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

מסמכים ותוכניות - מעבר לחוק המכר (דירות)

18 דצמבר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחה הנקרא לתת חוות דעת מטעם הדיירים, מוגבל למספר מצומצם של מסמכים רלוונטיים לחוות דעתו, בעוד עיקר ורוב המסמכים, אשר לכאורה נחוצים להכנת חוות דעתו - סמויים ממנו ואין שום חובה המעוגנת בחוק או בתקנות לספק לו אותם.
מדובר בתוכניות קונסטרוקציה ובמפרטי ביצוע, בחישובים סטטיים ובתוצאות בדיקות מעבדתיות, ובעוד מסמכים שחשיבותם להשלמת חוות דעתו היא לפעמים קריטית; אף על פי כן, בשגרת העבודה המקצועית, מסמכים אלו לא גלויים למומחה.
רום ושלח [באתר 319] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תריס [באתר 37] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | חישובים סטטיים [באתר 28] | פרשת השבוע [באתר 105] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

אדן חלון שלא חודר לקיר בצדדים

25 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
איטום הדירה והבית צריך להתבצע כבר בשלב התכנון, טרם בניה, כך שהטענה כי רק מבחן התוצאה ילמד האם האיטום תקין אם לאו - היא טענה בלתי מקצועית ואין לקבלה. אגב, טענה זו מקובלת ביותר בקרב שורה ארוכה של מומחים [בעיקר מטעם בית המשפט], ככל שמטרתם היא לבטל טענות על ליקויי איטום.
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | חדר שינה [באתר 18] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | מהנדס [באתר 402] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | רטיבות [באתר 119] | משלי [באתר 65] | יסודות [באתר 225]

חלון נועד למעבר אוויר ואור, ולא למסגור תמונת נוף

9 אפריל, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
זכוכית במסגרת אינה מעבירה אוויר לדירה ולכן אינה יכולה להיחשב כחלק משטח החלון. חלון זז דו אגפי, המכונה "כנף על כנף" הבנוי בצורה שתמיד חציו סגור ואטום לחדירה אוויר לדירה, לא יימדד לפי שטח תיאורטי אלא לפי שטח מעבר אוויר מרבי לדירה - כאשר שני האגפים באותו צד, אחד סגור ואחד פתוח לרווחה ומקביל לאגף הקודם.
ערעור [באתר 211] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | חידות [באתר 92] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

הגבהה אסורה ביציאה למרפסת

9 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ההגבהה המבוצעת במעבר מהסלון או מהחדר אל המרפסת, היא מנוגדת לתקנות, ולעתים גם לתוכנית המכר או לתוכנית היתר הבניה ומהווה מכשול.
סלון [באתר 41] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | סף מוגבה [באתר 4] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | תכנית היתר [באתר 18] | מכשול [באתר 48] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | רצפה [באתר 105] | קורות [באתר 279]

פעילות מקצועית של מומחה, בהיעדר מסמכים רלוונטיים

1 ינואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כיצד על מומחה לנהוג במצב בו אין בידיו מסמכים רלוונטיים לחוות דעתו?
חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תריס [באתר 37] | ריצוף וחיפוי [באתר 170] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | חישובים סטטיים [באתר 28] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

דויד בן-גוריון: "או"ם שמום"

14 אוקטובר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
דויד בן גוריון, אז שר ביטחון בממשלת משה שרת (שרת, שכיהן כראש הממשלה זמן קצרצר בלבד), הטביע את לשון הזלזול בארגון האומות המאוחדות, בשנת 1955 בעת דיון בישיבת הממשלה, בדיוניה על אודות כיבוש עזה ע"י צה"ל.
חלון [באתר 157] | תריס [באתר 37] | גינה [באתר 32] | שער [באתר 55] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

מרפסת או חדר?

3 אוגוסט, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במקומות רבים ושונים בתקנות, בין היתר בכל הקשור לנושא אוורור הדירה, יש התייחסות ל"מרפסת", אך אין הגדרה – מהי מרפסת?
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מעקה [באתר 94] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | חדר מגורים [באתר 18] | מטבח [באתר 48] | מרפסת [באתר 96] | חדר כביסה [באתר 12] | תריס [באתר 37] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 473] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251]

האומנם יוגדלו סמכויות הוועדה נגד האזרח?!

11 יולי, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בעת הזאת מתגבשת הצעת חוק על ידי השרים איילת שקד ומשה כחלון, שעיקרה להסמיך את הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה לחייב עברייני בניה בתשלום קנסות עד 220000 ₪.
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | מחסן [באתר 30] | מרפסת [באתר 96] | חוק התכנון והבנייה [באתר 47] | תריס [באתר 37] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | חניה [באתר 55] | שיקולי הוועדה [באתר 15] | טופס 4 [באתר 16] | ערר [באתר 46] | יסודות [באתר 225] | עמודים [באתר 216]

חשש למשוא פנים

7 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ידוע כי מומחה המתמנה מטעם בית המשפט, הוא שליחו של בית המשפט וחלות עליו נורמות התנהגות בהתאם למעמדו.
אתיקה [באתר 50] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | פסילת מומחה [באתר 26] | קורות [באתר 279]

חוק המכר (דירות) כמקנה תעודת אחריות לקונה ולקונה-המשנה

14 ינואר, 2016 |
עו"ד ענת כהן
חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 מקנה למי שקונה דירה ממי שבנה אותה על מנת למכרה, כעין "תעודת אחריות", בה מובטח לקונה כי יתוקן כל קלקול או פגם בדירה במשך תקופה מסוימת. מטרתו של החוק הוא לשחרר את הקונה מהצורך לפנות לערכאות משפטיות, כך שתהיה לו האפשרות לפנות אל המוכר ולדרוש ממנו לתקן את כל הטעון תיקון.
תעודת אחריות [באתר 3] | תקופת בדק [באתר 22] | תקופת אחריות [באתר 18] | חלון [באתר 157] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תקן ישראלי [באתר 75] | תריס [באתר 37] | תקן ישראלי [באתר 72] | דירה [באתר 473] | רטיבות [באתר 119] | שברים [באתר 88]

המומחה הסרבן

5 דצמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
ראשית רצוני לציין עובדה מתחום המומחיות הקשורה אלי באופן אישי: בשנת 1996 ראה אור ספרי "תכנון דירה כחוק" בהוצאת "בורסי", ובספר זה, שהיווה מדריך לרבים ובכללם משפטנים, נכללה הדרכה כיצד למדוד את שטחו של החלון, שכן בתקנות התכנון והבניה אין הסבר אלא הוראה כללית לקחת "מידות בבניה", ולא ברור בדיוק מהי כוונת הדברים.
ערעור [באתר 211] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | חידות [באתר 92] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

צמתים קריטיים במומחיות

13 נובמבר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
עריכת חוות דעת מקצועית לא מסתכמת ולא מסתיימת עם הגשת המסמך לידי המזמין. כאשר מתקיים הליך משפטי, חוות הדעת נבדקת על ידי המומחה הנגדי, לאחר מכן בדרך כלל גם על ידי מומחה מטעם בית המשפט, ולבסוף גם על ידי בית המשפט עצמו – שאינו חוסך הערות, לעתים הערות לא הכרחיות ולעתים גם לא נכונות, ביחס לחוות הדעת ולעורכה.
ערעור [באתר 211] | שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | דירה [באתר 473] | אורך [באתר 129] | מידות [באתר 127] | רטיבות [באתר 119] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

אופן מדידת חלון בדירה

21 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, נועדו להבטיח בניית דירות בטוחות למגורים ועם תנאים נאותים בתחומים רבים ושונים, לרבות – תברואה, אוורור ותאורה, מיגון, גימור, נוחות מגורים, אסתטיקה וכיוצא בזה.
ערעור [באתר 211] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | מרפסת [באתר 96] | חדר רחצה [באתר 34] | חדר שרות [באתר 32] | תריס [באתר 37] | קבועות שרברבות [באתר 57] | מרחב מוגן [באתר 23] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | חידות [באתר 92] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

פתיחת חלון כלפי חוץ

9 אפריל, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
שאלה: בדירתנו החדשה שרכשנו לא מכבר מקבלן בשכונה חדשה, [קוטג' במכיל קומת קרקע וקומה א'], יש חלון הנפתח כלפי חוץ. מומחה שבדק את הדירה קבע כי החלון הנפתח כלפי חוץ עומד בתקנים, אך לנו הדבר נראה תמוה כי החלון אינו נוח כלל לניקוי [צריך לצאת מהדירה כדי לנקות את החלון, דבר שהוא קשה במיוחד בחורף]. האם הצדק עם הקבלן?
חלון [באתר 157] | תריס [באתר 37] | דירה [באתר 473] | קורות [באתר 279]

הפן האדריכלי במרפסות גינדי בחדרה

30 נובמבר, 2014 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בנייני גינדי, תאומי המרפסות שנשרו בחדרה, ריקים מאכלוס כמעט שנה לאחר שהדיירים שגרו בהם פונו בצו מהנדס העיר, לאור קריסת המרפסות. בניין אחד מהשניים עומד לסיים תהליך ארוך של שיקום שנעשה ביוזמת היזמים. במאמר זה, יש התייחסות להיבט הארכיטקטוני של השיפוץ.
מעקה [באתר 94] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | עורך הבקשה [באתר 5] | דירה [באתר 473] | רצפה [באתר 105] | שברים [באתר 88] | יסודות [באתר 225] | עמודים [באתר 216]

מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי

25 יוני, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים רבים כוללים בחוות דעתם המקצועית גובה פיצוי כספי לגבי פריטים שהם בבחינת ליקויי בניה או אי התאמות, אך לדעתם לא סביר לתקנם. האם מומחה להנדסה אזרחית, לאדריכלות, או שמאי מקרקעין - מוסמך לפסוק פיצוי?
אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251]

זכויות הדיירים אינן מצטמצמות לחוק המכר (דירות)

2 מאי, 2012 |
אינג' יואל בן עזרא
"בעוד חוק המכר נותן תוקף לחוזים שבין הצדדים, בא חוק המכר (דירות) להגן על רוכשי דירות גם מפני האמור בחוזים" (בית המשפט המחוזי בירושלים)
רום ושלח [באתר 319] | אי התאמה [באתר 140] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תריס [באתר 37] | הודעה על ליקויים [באתר 11] | דירה [באתר 473] | התיישנות [באתר 23] | חידות [באתר 92] | פסק דין [באתר 431]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | ועדה מקומית [באתר 82] | אדריכל [באתר 142] | שטח עיקרי [באתר 7] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | בית משותף [באתר 62] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | רצפה [באתר 105] | תקרה [באתר 36] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

על פי איזו תקנה נקבעת אי התאמה?

10 אוקטובר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
טבעם של התקנות והתקנים - הוא להשתנות. מה החשיבות של תקנה שתוקנה, או בוטלה, לאחר מסירת הדירה? מה אומר על כך בית המשפט העליון?
אי התאמה [באתר 140] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תקן ישראלי [באתר 75] | תריס [באתר 37] | המועד החל [באתר 8] | תקן ישראלי [באתר 72] | דירה [באתר 473] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

התאמת המומחה למינויו

27 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
מומחים אמורים להיפסל אם הם נתנו חוות דעת לטובת צד לדיון - גם כעבור תריסר שנים. כשבית המשפט לא עושה כן [לא פוסל את המומחה שמינה], הוא "אוכל את הכובע" כאשר צריך לתת פסק דין, שלא דומה כלל לקביעותיו של אותו מומחה.
שאלות הבהרה [באתר 78] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | אתיקה [באתר 50] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | בית משותף [באתר 62] | פסילת מומחה [באתר 26] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

המפרט המצורף לחוזה מכר דירה

14 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973, שיכונה להלן: "החוק", אי התאמה למפרט יוצרת עילת תביעה לקונה, כלפי מוכר הדירה, ומכאן חשיבותו של המפרט המצורף כחלק בלתי נפרד מחוזה המכר. המפרט צריך להיות מנוסח בנוסח אחיד, כלהלן.
שאלות הבהרה [באתר 78] | חלון [באתר 157] | אי התאמה [באתר 140] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תקן ישראלי [באתר 75] | תריס [באתר 37] | תקן ישראלי [באתר 72] | דירה [באתר 473] | פרשת השבוע [באתר 105] | פסק דין [באתר 431]

תריסר שלחים, תליסר רומים

12 ספטמבר, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
המדרגה הבודדה הינה מכשול בטיחותי, ללא כל קשר לתקנות הבנייה המשתנות כמטוטלת בהתאם ללחצים המופעלים על מחוקק המשנה על ידי לובי אינטרסנטי כזה או אחר.
רום ושלח [באתר 319] | אי התאמה [באתר 140] | תריס [באתר 37] | מדרגה בודדה [באתר 9] | מכשול [באתר 48] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

שטחו של חלון בדירת מגורים

15 אוגוסט, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
במסגרת מצומצמת זו, מצאתי לנכון להעמיד נושאים שבמחלוקת בהנדסה אזרחית ובאדריכלות, על דיוקם לאור גישות מוטעות הפוגעות באיכות המגורים בישראל דרך פגיעתן הקשה באיכות התכנון.
חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | אדריכל [באתר 142] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

אדני חלונות

10 אוגוסט, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת מבנה אדן החלון ובבחינתו - האם הפריט תקין או שמא נפל בו פגם, אין צורך לראות את הנזק ורק אז לקבוע קיומו. על המומחה לראות פני עתיד, ולבחון את טיב הבנייה גם באין כל סימני רטיבות. וראה דבר בית המשפט בעניין אדני חלונות.
רום ושלח [באתר 319] | חלון [באתר 157] | אוורור [באתר 58] | סלון [באתר 41] | חדר שינה [באתר 18] | תריס [באתר 37] | מהנדס [באתר 402] | אדן חלון [באתר 10] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | רטיבות [באתר 119] | חידות [באתר 92] | סדקים [באתר 76] | פסק דין [באתר 431]

ת"ק 10980/98

19 יולי, 1999 |
בית משפט השלום
חלון [באתר 157] | אי התאמה [באתר 140] | תריס [באתר 37]
טוען סינון...ajaxSpinner