תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 7 תוצאות לחיפוש שבוצע

שטחי שירות ושטחים עיקריים

2 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בקביעת אחוזי הבניה של מבנים בין בשלב התכנון ובין לאחר הבניה, יש צורך להגדיר "שטח עיקרי" ו"שטח שירות".
מחסן [באתר 30] | חדר כביסה [באתר 12] | שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | מרחב מוגן [באתר 23] | חניה [באתר 55] | שטח [באתר 350] | חישוב שטחים [באתר 17] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

תוספת שטח עיקרי בגין ממ"ד ישן

13 ינואר, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
בעת הגשת תכנית להיתר בנייה, שעניינה תוספת או שינוי לבניין קיים, התקנות הקובעות הן התקנות אשר חלות במועד הגשת ההיתר - לרבות תקנות הג"א ותקנות חישוב השטחים, ולא התקנות אשר היו בתוקף בעבר. שינוי בשיטת חישוב השטחים יכולה לאפשר תוספות בנייה בבניין קיים, שמלוא זכויותיו נוצלו בעת בנייתו.
חדר שינה [באתר 18] | תכנית מתאר [באתר 25] | שטח עיקרי [באתר 7] | מרחב מוגן [באתר 23] | דירה [באתר 473] | רוחב [באתר 89] | שטח [באתר 350] | היתר בנייה [באתר 34] | חישוב שטחים [באתר 17] | רצפה [באתר 105]

ערר 344/10 צימרמן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות

10 ינואר, 2011 |
ועדת ערר מחוזית
מרפסת [באתר 96] | תריס [באתר 37] | ועדה מקומית [באתר 82] | אדריכל [באתר 142] | שטח עיקרי [באתר 7] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | שטח [באתר 350] | בית משותף [באתר 62] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | רצפה [באתר 105] | תקרה [באתר 36] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | החלטה [באתר 235]

ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות (מנהלת סלע)

21 ספטמבר, 2010 |
בית המשפט העליון
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | חישוב שטחים [באתר 17] | יסודות [באתר 225] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

אישוש לתקדים בחישוב שטחים

24 מרץ, 2010 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 4 (ט) לחישוב שטחים בתכניות ובהיתרים קובעת כללים על פיהם יזוכה שטח מחישוב שטחים, אם הוא במפלס הכניסה, גובהו כחלל כפול והוא סגור בשני קירות לכל היותר. תקנה זו איננה עוסקת בייעוד השטח בפועל, ומדובר גם בשטח אשר משמש בפועל כשטח עיקרי, בתוך המבנה.
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | סלון [באתר 41] | ועדת ערר [באתר 34] | שטח עיקרי [באתר 7] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | זכויות בנייה [באתר 5] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

ערר 195/08 ברוך מזוז נ' ועדת הזכאות - מינהלת סל"ע

6 יולי, 2009
ערעור [באתר 211] | רום ושלח [באתר 319] | מעקה [באתר 94] | שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | מרתף [באתר 19] | דירה [באתר 473] | חצר [באתר 40] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חישוב שטחים [באתר 17] | ערר [באתר 46] | קורות [באתר 279] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431] | החלטה [באתר 235]

חוזר המנהל הכללי מס' 6/2008

24 אוגוסט, 2008
שטח עיקרי [באתר 7] | שטח שירות [באתר 9] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | חישוב שטחים [באתר 17] | קורות [באתר 279]
טוען סינון...ajaxSpinner