תפריט חיפוש

תכנון מסתור כביסה

8 יולי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מסתור הכביסה, כמו גם מסתור אחר המהווה קיר חוץ לחלל טכני אף שלא מיועד לתליית כביסה [אלא למעבי מזגנים, אוגר מים או שימוש דומה], צריך להיות בנוי על פי דרישות התקן 5100 - מסתורים בבנייני מגורים, ינואר 2008.

על פי סעיף 3.2.2.1 בתקן, יהא גובה המסתור לכל הפחות 105 ס"מ (כגובהו של מעקה לפי תקן 1142).

באותו סעיף נקבע, כי כאשר המרווח בין קצה המשטח המשמש דריכה בחלל שבין המעקה הבנוי לבין המסתור הוא גדול מ- 10 ס"מ - לאמור, כאשר 10 ס"מ < a - נדרש להציב בקצה משטח הדריכה מעקה הבנוי לפי ת"י 1142.

אם המרווח a לא גדול מ- 10 ס"מ, אין צורך בהצבת מעקה בקצה המשטח, אולם נדרש לחזק את המסתור על ידי התקנת רכיב אופקי (מיקומו בין 90 ס"מ לבין 120 ס"מ מעל משטח הדריכה), לכל אורך המסתור. הרכיב האופקי הנדרש יהיה בנוי על פי סעיפים 3.2.2.2 - 3.2.2.3 בתקן 5100, ובין היתר נדרש כי הוא יעמוד בעומס אופקי ואנכי בשיעור של 400 ניוטון ל- מ' (40 ק"ג/מ), לכל הפחות.

לגבי המסתור עצמו - הדרישה הינה כי יתוכנן לעומס 500 ניוטון למ"ר, לפחות.

בנוסף, על פי סעיף 3.3 בתקן 5100, יש לתכנן את המסתור וחלקיו באופן שיהיה עמיד בפני תזוזת; התזוזה המקסימלית המותרת למסתורים העשויים מחומרים לא קשיחים, כלומר - PVC, פלדה, אלומיניום היא: 150/L והתזוזה המקסימלית המותרת למסתור מבטון/בלוקים/אלומיניום - היא: 300/L. כל החישובים טעונים מקדמי ביטחון מקובלים בענף הבניה.

המשמעות הינה כי אין להתקין מסתורי כביסה בבנייני מגורים כך סתם לפי ראות עיניו של הספק/יצרן, אלא נדרש חישוב סטטי המוכיח עמידה בעומסים ובתזוזות כמפורט לעיל.

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner