תפריט חיפוש

ביטול המינוי של קרבצ'יק כמומחה מוסכם

18 מרץ, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בהחלטת בית המשפט בת"א 13076-05-19 בולצינסקי ואח' נ' רמת הנשיא גב-ים רסקו בע"מ ואח', שופטת: אביגיל זכריה, החלטה מיום 14.03.2021, בוטל מינויו של המהנדס מיכאל קרבצ'יק כמומחה מוסכם כל הצדדים, בנסיבות כדלקמן:

  1. בעבר המומחה ערך חוות דעת, כמומחה מוסכם בין הצדדים.
  2. חוות הדעת שנערכה על ידי מיכאל קרבצ'יק לפני מספר שנים, לא הועברה לרשות הדיירים [התובעים בתיק הנוכחי], והם נזכרו בכך רק כאשר הוא הגיע כדי לבדוק את הדירות בשנית, כאילו המינוי בעבר נותר בתוקפו.
  3. המומחה קרבצ'יק טען להגנתו, כי לא זכר את אירוע הכנת חוות הדעת הראשונות מהעבר, לאור ריבוי חוות הדעת שהוא עורך.

ההיבטים המשפטיים שהיו בבסיסה של החלטת בית המשפט לביטול המינוי והחזרת הכסף שקיבל כשכר טרחה במלואו היו:

  1. משנתן המומחה חוות דעת, שבדיעבד ברור כי לא סייעה לפתרון הסכסוך [שהרי התובעים לא היו מרוצים ממנה והם ניצבים עתה בעימות מול הנתבעת], לא סביר כי ימונה עתה שוב כמומחה מוסכם, בסכסוך שבין שני הצדדים.
  2. יש להצטער על כך שהמומחה לא ערך בדיקה מקדימה בעניין זה, אך בית המשפט לא מצא פסול במהימנותו והגן עליו מפני ביקורת והשלכות לגבי תיקים אחרים.

אף על פי כן, צריך להבין כי במצב מוזר זה, ביטול המינוי וציווי על החזרת שכר הטרחה - היו צעדים מתבקשים והכרחיים, שהרי המומחה כבר הביע את דעתו המקצועית וספק אם יסטה ממנה. לא לזאת הייתה הכוונה במינוי מומחה מוסכם ולא לשם כך הוא נשלח לבדוק את הנכסים שנסבה לגביהם מחלוקת מקצועית.

אף שבית המשפט נמנע מלהטיף בקורת על המומחה, די בכך שהשופטת קבעה בהחלטתה כי המומחה יחזיר את שכר הטרחה לצדדים - למרות שטרח, למד את החומר ואף ביקר בנכס מושא המחלוקת.

לי אין ספק, כי למרות שהמומחה מונה בעבר על ידי הצדדים/בהסכמתם, נטייתו היא לכיוון ברור, וצריך להסיק זאת מהעובדה כי הנתבעת לא שחררה את חוות דעתו של המומחה ולא הראתה אותה לדיירים. מומחה הפועל ללא פניות ובהסכמה, מטעם שני הצדדים, אינו מאפשר שליטת צד לדיון בחוות דעתו, והוא אמור למסור את חוות דעתו לשני הצדדים בו זמנית. עצם העובדה שהוא הפקיד את חוות דעתו בידי צד אחד,  מדברת בעד עצמה.

בנוסף, יש להבין כי מדובר באותם נכסים שנבדקו בעבר ולא במתן חוות דעת כלשהיא, לגבי נכס אחר. לאמור, היה על המומחה לבדוק טרם ביצוע ביקורת בנכס ולוודא, האם בדק בעבר אותו נכס, וכשהיה מתברר לו כי אכן בדק – שומה עליו להודיע על כך לבית המשפט.

טוען סינון...ajaxSpinner