תפריט חיפוש

דלתות: לחץ אסור על נקודת המשען

11 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

ידוע לכול, כי דלת צריכה להיפתח בזוית ישרה לכל הפחות. דרישה זו, שלא מצויה באופן מפורש בתקנות ובתקני בנייה, אך היא מצויה בפסיקה, וברורה לציבור. דומה שאין חולק על כך.

לעיתים, פתיחת הדלת נעצרת בפינת קיר, בגלל התקנה לא נכונה.

הדבר קורה כשעובי הקיר גדול יותר ממידת החתך של מלבן הדלת, וביחד עם זאת - מלבן הדלת ממוקם בצד החיצוני כשהדלת נפתחת פנימה, או שמלבן הדלת ממוקם בצד הפנימי - כשכנף הדלת נפתחת כלפי חוץ.

נוצרת נקודת משען, הקרובה לקו צירי הדלת, כמוראה להלן בשרטוט המצורף לעיל.

עינינו הרואות כי הדלת נפתחת בזוית העולה על 90 מעלות, אך נעצרת תוך הפעלת לחץ על נקודת המשען - כמו גם על צירי הדלת; לחץ בכוח שהדלת לא אמורה לעמוד בו.

אם מופעל כוח של 10 ק"ג על קצה הדלת באזור הידית, הלחץ על נקודת המשען יהיה בכוח הגדול מ-10 ק"ג בהתאם ליחס שבין רוחב הדלת, למרחק האופקי בין קו הצירים לנקודת המשען.

דוגמא להמחשה;

רוחב הדלת - 80 ס"מ.

מרחק אופקי בין נקודת המשען לקו הצירים - 7 ס"מ.

הכוח המופעל בקצה אגף הדלת - 12 ק"ג,

חישוב כוח הלחץ המופעל על הצירים, הוא אותו כוח המופעל בנקודת המשען:

137.1 ק"ג = 7 ס"מ : [80 ס"מ * 12 ק"ג] = F

כוח כזה עלול פגוע באגף הדלת, או בצירים.

ההתקנה הנכונה היא למקם את מסגרת מלבן הדלת בצד הפתיחה.

הטענה כי ניתן לקבוע עצר, ע"י התקנת בליטה על הרצפה כדי שפתיחת הדלת תיעצר לפני יצירת לחץ אסור על נקודת המשען ועל הצירים - היא טענה לא נכונה, כי במצב של דלת סגורה, העצר הבולט כלפי מעלה ממישור הרצפה, יוצר מפגע בטיחותי ברור שאפשר להיתקל בו ולמעוד.

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner