תפריט חיפוש

בנייה ללא היתר – לא תשפיע על שיקולי הוועדה

11 אוקטובר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כאשר הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באה להחליט החלטה האם לאשר מבנה בלתי חוקי או לדחות את הבקשה לאישורו ובכך להכשיר את הדרך להריסתו, היא עלולה להתחשב במצב העובדתי של עצם הבנייה ללא היתר ובניגוד לדין, ובהשלכות של ההימנעות מלאשר את מה שכבר עומד על תילו.

וועדת ערר מחוזית - מחוז חיפה פטרה וועדה מקומית מהכללת שיקול מסוג זה בין שיקוליה, בבואה לדון במבנה בלתי חוקי, וזאת - בהחלטת ערר קצרה הקובעת לאמור:

"...הערר מתקבל באופן שבו לא ניתן להתיר את הבנייה, אלא באם תפורסם הקלה, וזו תישקל כאילו לא בוצעה הבנייה בפועל (דהיינו, הבחינה תהיה של בקשה להקמת קיר, כאילו זה כלל אינו קיים בשטח)."

מדובר בערר 26/10 אלברט אסבן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה השומרון ונעמה חיון.

להחלטה זו יש חשיבות רבה, לאור הנטייה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, בדרך כלל, להתחשב בעובדה כי מבנה ללא היתר - ממילא כבר קיים, ולכן ההחלטות המתקבלות לא יהיו אובייקטיביות ונטולות פניות לגופו של תכנון, אלא מוטות לטובת עברייני הבנייה, לאור הקשיים שעלולים להתעורר בעקבות ההחלטה על הריסה, העלולה להתקבל במצב בו המבנה נותר בלתי חוקי.

את העורר יצגה עו"ד סמדר בן-דור.

 

טוען סינון...ajaxSpinner