תפריט חיפוש

המשטח שמעבר למעקה המדרגות

28 דצמבר, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בדירתי יש ליקויי בניה שנדונים עתה בבית משפט. אחד הליקויים הוא מדרגות פנימיות, בהן המשטח האופקי עומקו 80 ס"מ ורוחב המדרגות הוא 90 ס"מ. נקבע כי על פי תקנות הבניה עומק המשטח האופקי חייב להיות לכל הפחות כרוחב מהלך המדרגות. המומחה מטעם בית המשפט הציע כי במקום להרוס את המדרגות ולבצע במידות תקינות, בסך הכול להצר את רוחב המדרגות באמצעות הסטת המעקה פנימה. האם עלי להסכים לפתרון מסוג זה?!

מדובר ביצירה של ליקוי בטיחותי, עקב העברת מעקה לשם הצרת רוחב מדרגות, כדי שהמשטח האופקי יעמוד בתנאי של עומק משטח אופקי חוקי החייב להיות קטן מרוחב המדרגות.

"תיקון" זה יוצר ליקוי חדש וחמור יותר לדיירים, והוא, רוחב מדרגות קטן מהרוחב המקורי, מהלך מדרגות בעל פגם אסתטי - בכך שאינו מקובל בתכנון ובבניה, והעיקר, מהלך מדרגות עם סיכון בטיחותי - שכן מעבר למעקה נוצר מרווח של מדרגות המאפשר טיפוס ומהווה סיכון נפילה, ללא שום הגנה.

הדוגמא לעיל ממחישה "פתרון" זול לליקוי, תוך דאגה רבה לכיסו של הקבלן שיצר את הליקוי מלכתחילה ובנה מדרגות במידות בלתי תקינות. האלתור שננקט בפריט זה, כמוראה בתמונה, סתם את הגולל על הטענה בדבר עומק פודסט [משטח אופקי] הקטן מרוחב מהלך המדרגות, אך בד בבד יצר פגמים חמורים יותר במדרגות, מבחינה אסתטית ומבחינה בטיחותית.

טוען סינון...ajaxSpinner