תפריט חיפוש

הנאחזים בקרנות המזבח

21 ספטמבר, 2012 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומלץ לבדוק האם המומחה העומד להתמנות מטעם בית המשפט - הוא באמת מומחה בתחום המינוי. לעתים בית המשפט ממנה מומחה לנושאי יציבות - מהנדס, שכלל לא עוסק ולא כשיר לעסוק בכך [לא מתכנן מבנים כלל], אלא הוא רק רשום פורמאלית במדור המתאים ברשם המהנדסים מבלי שעשה סטאג' בתחום - אלא ... בתחום אחר.

מהנדס המקבל מינוי כמומחה מטעם בית המשפט, מהווה במינויו זה את זרועו הארוכה של בית המשפט, אלא שבניגוד לשופט, הנכפה על הצדדים מבלי שנשמעות טענות כלשהן מהצדדים בדבר העדפותיהם שופט זה והתנגדויותיהם לכהונת שופט אחר בתיק, לגבי מינוי מומחה - נשמעות עמדות הצדדים.

מינויו של מומחה שונה מכהונת שופט.

מינויו של מומחה צריך להיות מינוי שיהיה מקובל על שני הצדדים הנצים, לכל הפחות במצב הפתיחה בטרם התקבלה חוות דעתו של המומחה.

יש שופטים בנמנעים מלכפות מינוי מומחה שאינו מוסכם על הצדדים, אף שבסמכות בית המשפט לבחור לעצמו את המומחה הנראה לו. בתי המשפט נוהגים לקיים דו שיח בישיבת קדם משפט בעניין זה, ולשמוע מהצדדים מהי תגובתם למינוי מומחה פלוני בטרם מינויו.

גם כאשר המינוי נעשה שלא בנוכחות הצדדים, ככל שיש לצד לדיון התנגדות למינוי שכבר נעשה, בית המשפט ישמע את הטענות ויקבל החלטה.לעתים הטענות נגד מינויו של מומחה נשמעות רק כעבור זמן רב, לאחר קבלת חוות דעתו ואולי גם לאורה של חוות הדעת, ככל שהמומחה מגלה עוינות בניסוחיו נגד צד לדיון או ככל שמסתבר שהמומחה קיבל מינוי בתחום מקצועי זר לו, והוא בעצם לא מומחה לעניין הנדון; היו דברים מעולם.

עוד עלול להתגלות, כי למומחה קשר סמוי עם צד לדיון, ומשנתגלה קשר כזה, ברור שדינו של המינוי להתבטל לאלתר.

יש מומחים שנאחזים במינויים בכל אמצעי, מסרבים להתנתק מהמינוי, מכפישים צד לדיון שמבקש פסילתם, ומנהלים מלחמת חורמה נגדו. מומחים אלה, נאחזים במינוי כבקרנות המזבח [לְפִי הַמִּנְהָג הַקָּדוּם, רוֹצֵחַ שֶׁהֶחְזִיק בְּקַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ - אָסוּר הָיָה לִפְגּועַ בּוֹ].

הם נלחמים על פרנסתם, כי כבודם ומעמדם לא משתפר בעקבות ניסיונם להיאחז במינוי תחת לוותר עליו. המומחה הסרבן, רוצה לכפות את מינויו ולתת שירות מקצועי לצד שלא נותן בו אמון. די בכך כדי לפסול את המומחה לאור התנהגות בלתי תקינה, אלא שלא תמיד המומחה הסרבן מבין זאת, ולמרבה הצער גם בית המשפט לפעמים מנסה לכפות על צד לדיון מינוי מקצועי בניגוד לרצונו.

יש דרך לקיים דיון תוך העדת מומחי הצדדים מבלי שיהיה צורך במומחה שלישי, שמלכתחילה מתבטל כל יתרונו המצופה בכך שהוא כבר לא יכול להיות אובייקטיבי וחסר פניות, משהחל להתכתש עם צד לדיון...

מה בדיוק רוצה אותו מומחה בלתי רצוי? לא קשה לנחש: הוא מעוניין לקבל את שכר הטרחה כמומחה מטעם בית המשפט, שהוא שכר טרחה גבוה ביחס למינוי "רגיל", ובנוסף, טמון בו פוטנציאל להכפלתו בשיטות שונות - לדוגמא - לתת חוות דעת חלקית ואחר כך לדרוש השלמת שכר טרחה עבור השלמת חוות הדעת.... או לתת חוות דעת בלתי ברורה בכמה נושאים, או מעוררת תהיות [בלשון המעטה], ואחר כך לדרוש כסף עבור התשובות לשאלות ההבהרה.

לבוא חשבון עם אותו צד לדיון שהתנגד למינוי.

למצוא חן בעיני צד לדיון משיקולים זרים שונים שבכללם יכול להיות גם הסכמות למינויים נוספים - כשמדובר בצד לדיון שהוא בעל דין בתיקים רבים.

כדי למנוע עיוותים וכדי שהצדק ייראה, מוצע למומחים שלא לכפות את עצמם, ולבית המשפט להיות ער ורגיש לבקשות פסילה.

בעת כתיבת שורות אלו, פנו אלי לקוחות שלא נעזרו בי בתיק שלהם, אך מצאו לנכון להיעזר בשירותי הייעוץ שלי בשלב מאוחר, לאחר שבנושא קונסטרוקטיבי מובהק, [התמוטטות חלק מתקרה] מונה כמומחה מטעם בית המשפט מהנדס שלא עוסק בתכנון מבנים. אותו מומחה עשה את התמחותו בנושא אחר [קרקע וביסוס], ואף שסיים את הטכניון בהצטיינות - אינו קונסטרוקטור.

את הגילוי הזה שנסמך על מסמכים - העברתי אליהם בשלב לאחר קבלת חוות דעתו של אותו מומחה.

אם לא תתקבל בקשת הפסילה שבדרך, פסק הדין יתבסס על חוות דעת בנושא קונסטרוקציה - מאת אחד שלא עוסק כלל בתכנון, ואינו כשיר לכך...

טוען סינון...ajaxSpinner