תפריט חיפוש

תפקיד המומחה – מסתכם במומחיותו

20 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

"היה על העירייה לצפות כי אי קיום מאחז יד, חריגה מהתקנות, ושבר במדרגות וכו';, כמפורט לעיל, יגרמו מן הסתם לנזק שהתממש בפועל, ועל העירייה הייתה מוטלת החובה לפקח ולמנוע מפגע זה. בכך אני קובעת כי העירייה הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי התובעת באופן שגרם להתרחשות הנזק". [כב'; השופטת רים נדאף, בית משפט השלום בטבריה].

כאשר תוך שימוש במדרגות בלתי תקינות שגרמו נזק למשתמש בהן, מגיע המומחה מצד אחד ומציין היכן ובאיזה פריט נפל פגם במדרגות, ומנגד יכול מומחה אחר לטעון טענות הפוכות, כי המדרגות תקינות, והאירוע לא נגרם אלא בשל התרשלות וחוסר זהירות של מי שנפל ומעד בהן - חוות הדעת הנגדיות של הצדדים ייבחנו לאור מה שמצפים ממומחה מקצועי.

חוות הדעת לא אמורות לגלוש לתחומים אחרים, ולא אמורות לעסוק בקשר שבין המעידה, אותה לא ראו המומחים כלל, לבין הפגמים ואי ההתאמות שישנם במדרגות.

בבדיקת המדרגות, מוטב כי המומחה יתנתק מהאירוע שבגינו הוא נקרא לתת חוות דעת מקצועית, ויבהיר לבית המשפט רק את מה שבגדר מומחיותו - היכן כשלי המדרגות ואי ההתאמות.

זאת יעשה המומחה מבלי להסביר לבית המשפט כיצד נפל הנפגע והיכן בדיוק הוא מעד.

הסיבה לכך היא פשוטה וברורה: המומחה לא נקרא לתת עדות על האירוע או על המצב של הנפגע ואופן מעידתו - חוות דעת על הנסיבתיות של האירוע, בו הוא כלל לא היה נוכח, לא יכולה לתרום דבר לבית המשפט. מצפים מהמומחה כי יתמקד בשאלת קיומה של הפרת חובה שבחוק, בתכנון ובביצוע המדרגות.

מדרגות צריכות להיבנות לפי כללים ברורים ונוקשים כפי שמפורט בתקנות התכנון והבניה, בהן יש התייחסות למבנה המדרגות והמעקים כפי שצריך להיות כדי למנוע מעידות ותאונות בשימוש בהן. המומחה בתחום התכנון והבניה אינו מומחה לדבר אחר ואינו אמור להתאים את חוות דעתו למה שנדמה לו, או לעורך הדין או לנפגע, כתומך באירוע. כל זאת, יתברר בבית המשפט בשלב העדויות.

ראה בעניין זה תא 4113-06-09 אוריקה יהב נ' קמפוליסה סוכנות לביטוח בע"מ (טבריה), שופטת: רים נדאף, [פורסם בפדאור] ולהלן ציטוט:

"ב"כ העירייה ביקש בסיכומיו שלא לקבל את חוות דעת מר בן עזרא, בין היתר, מהנימוקים הבאים:

א. המומחה לא בצע כל בדיקה האם המדרגות אינן תואמות לתקן מבחינת החלקה -

אין בטענה זו כדי להשפיע על חוות דעתו, שכן כפי שיובהר בהמשך, עדותו של מר אסבן, תמכה בחלק מהדברים בחוו"ד מר בן עזרא. מה גם, שגם מר אסבן לא ביצע בדיקת תקן של מקדם חיכוך והחלקה.

ב. מר בן עזרא לא נפגש עם התובעת בשטח כדי לראות היכן נפלה, אלא הסתמך על דברי בעלה -

אין בכך בכדי לפסול את חוות דעתו, שכן מר בן עזרא העיד, ועדותו לא נסתרה, כי מר יהב הראה לו היכן נפלה (שם, עמ' 19), וזאת כאשר התובעת העידה, כי בסמוך לאחר התאונה הראתה לבעלה את מקום הנפילה (שם, עמ' 12, שורות 25-26). כך שאין כל פסול בכך שבעלה הראה למר בן עזרא את מקום הנפילה.

ג. המומחה לא טרח לציין בחוות דעתו היכן נפלה התובעת, אלא ערך דו"ח ליקויים על המדרגות, בלי קשר וזיקה לתאונה ולבחינת השאלה האם ליקוי כלשהו במדרגות הוא שגרם לתאונה -

איני מקבלת טענה זו. 

בחוות דעתו ציין, כי ביום 9/4/2010, בדק את המדרגות בכניסה לבניין הדואר בכיכר רסקו בטבריה. בדיקתו נערכה בעקבות מידע שקיבל לפיו התובעת מעדה בירידתה במדרגות הפונות לסניף הדואר ליד תחנת המוניות, והיה עליו לבדוק את תקינותן. כך שהמומחה ידע היכן נפלה התובעת.

מה גם, שחוות דעתו כולה היא בדיקת הליקויים במדרגות.

55. סיכומו של דבר, אני מקבלת את מסקנותיו של מומחה התובעת מר בן עזרא, ומעדיפה אותן על פני מסקנות מומחה הנתבעת מר אסבן. לפיכך מסקנתי היא כי המדרגות לא היו תקינות. מכך עולה כי היה על העירייה לצפות כי אי קיום מאחז יד, חריגה מהתקנות, ושבר במדרגות וכו', כמפורט לעיל, יגרמו מן הסתם לנזק שהתממש בפועל, ועל העירייה הייתה מוטלת החובה לפקח ולמנוע מפגע זה. בכך אני קובעת כי העירייה הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי התובעת באופן שגרם להתרחשות הנזק."

טוען סינון...ajaxSpinner