תפריט חיפוש

מאמרים

בחר מחברים
נמצאו 13 תוצאות לחיפוש שבוצע

מעקים - שיקול דעת בתכנון

16 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
התקן 1142 - מעקים ומסעדים בבניינים (מסעד = מאחז יד = בית אחיזה), עבר שינויים שונים.
מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | חידות [באתר 92] | קורות [באתר 279] | פסק דין [באתר 431]

ליקויי בניה: שיטות לביטול טענות

12 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא
השאלה הראשונה העולה למקרא הכותרת היא - מי זקוק ליישום שיטות כדי לבטל טענות בעניין ליקויי בניה?
ערעור [באתר 211] | מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | רום ושלח [באתר 319] | מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | סלון [באתר 41] | מרפסת [באתר 96] | פודסט [באתר 6] | נדבך ראש [באתר 8] | דירה [באתר 473] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

סמכות בית המשפט

18 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תביעת ליקויי בניה היא לעיתים קרובות מורכבת ממגוון רב של נושאים הנובעים מאותה עילה; העילה יכולה להיות הפרת חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973, ונושאי התביעה יכולים להיות שונים - חלקם הם בסמכות בית משפט השלום, וחלקם הן בסמכות בית המשפט המחוזי.
מסעד [באתר 13] | מחסן [באתר 30] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | שטח [באתר 350] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

טיול פורימי

12 ספטמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בסמיכות לחג הפורים, המורה לפיזיקה נכנס לכיתה וקיים את מצוות "נהפוך הוא": במקום לכתוב על הלוח אותיות ומספרים, סיפר לתלמידים סיפור על טיול דמיוני.
מסעד [באתר 13] | חלון [באתר 157] | פיזיקה [באתר 6]

מדרגות טרפזיות: כלל מקבילות הקירות

21 יוני, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא
תקנה 3.2.2.22 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970, התוספת השנייה, מסדירה את הכללים לתכנון מדרגות טרפזיות, וכוללת תיאור מילולי וגרפי של מבנה המדרגות.
מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | דירה [באתר 473] | יסודות [באתר 225] | מדרגות [באתר 101]

ברזי גן במרפסת – מכשול בטיחותי

23 אוגוסט, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא
יש חובה לבנות את המעקה בהתאמה לתקן ולתקנות, אף על פי שהדייר יכול להציב בצמידות למעקה כיסא או שולחן שייצרו סיכון בטיחותי.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | אי התאמה [באתר 140] | מרפסת [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 75] | תקן ישראלי [באתר 72] | מכשול [באתר 48] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | רצפה [באתר 105] | יסודות [באתר 225] | מדרגות [באתר 101]

השופט כמומחה

2 יולי, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא
בית המשפט המחוזי בחיפה דן בתביעה בגין ליקויי בניה יסודיים עד כדי צורך בהריסת הבניין והקמה של בניין חדש. בית המשפט ירד לעומקן של סוגיות הנדסיות - ורק כך הוצא תחת ידו פסק דין מנומק כדבעי גם מהבחינה המקצועית.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מומחה צד לדיון [באתר 115] | מסעד [באתר 13] | מהנדס [באתר 402] | 466.1 [באתר 3] | סדקים [באתר 76] | יסודות [באתר 225] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431]

השכן מתכנן - אתה בודק!

26 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כאשר השכן הצמוד שלכם מתכנן לבנות לידכם, רצוי מאוד כי תבדקו, כבר בשלב התכנון את התוכניות שלו, שמא מימושן עלול לפגוע בכם. אל תסמכו על הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה – לפעמים היא לא תשמור על האינטרסים שלכם כלל.
מסעד [באתר 13] | חלון [באתר 157] | מחסן [באתר 30] | ועדה מקומית [באתר 82] | ועדת ערר [באתר 34] | תכנית מתאר [באתר 25] | חניה [באתר 55] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | ערר [באתר 46] | גדר [באתר 251]

זילות החוק ע"י מומחים

6 ינואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא
כשמומחים מזלזלים בהוראות החוק, התקנות, ההוראות המחייבות והתקנים הישראליים – בית המשפט עצמו עלול להיגרר אחריהם ולזלזל גם הוא בהוראות החוק.
זוטי דברים [באתר 6] | חקירת מומחה [באתר 21] | רום ושלח [באתר 319] | מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | חוק המכר (דירות) [באתר 113] | מהנדס [באתר 402] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | בית משותף [באתר 62] | ועד הבית [באתר 12] | רצפה [באתר 105] | עמודים [באתר 216] | פסק דין [באתר 431] | מדרגות [באתר 101]

סיכון בטיחותי במתחם כביסה בדירות מגורים

22 אוקטובר, 2015 |
ד"ר אברהם בן עזרא
על פי תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, התוספת השנייה, תקנה 2.100, יש להגן על מקומות עם הפרשי גובה מסיכוני נפילה באמצעות מעקה, ועל פי תקן ישראלי 1142 חובה לבנות את המעקה כך שיעמוד במגוון דרישות והוראות מבחינת מבנהו, החומרים מהם הוא בנוי וחוזקו – עמידותו נגד כוחות אופקיים ונגד כוחות אנכיים.
מומחה ביהמ"ש [באתר 229] | מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | מסתור כביסה [באתר 5] | מרפסת [באתר 96] | חדר שרות [באתר 32] | תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) [באתר 21] | תקן ישראלי [באתר 75] | תקן ישראלי [באתר 72] | פודסט [באתר 6] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251] | פסק דין [באתר 431]

מה בודקים? מעקה זכוכית

30 אוקטובר, 2014 |
אינג' יואל בן עזרא
מעקה זכוכית - הוא הנפוץ ביותר כיום, בשל הפן היוקרתי הנלווה למראה השקוף, ש"פותח" את המרפסת לנוף. להלן מספר דברים שחשוב לדעת על מעקי זכוכית במרפסות, בחדרי מדרגות ובקניונים.
מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | מרפסת [באתר 96] | תקן ישראלי [באתר 72] | אדן שיש [באתר 2] | אורך [באתר 129] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | מידות [באתר 127] | רטיבות [באתר 119] | פרשת השבוע [באתר 105] | רצפה [באתר 105] | חידות [באתר 92] | שברים [באתר 88] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

תפקיד המומחה – מסתכם במומחיותו

20 יוני, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא
"היה על העירייה לצפות כי אי קיום מאחז יד, חריגה מהתקנות, ושבר במדרגות וכו';, כמפורט לעיל, יגרמו מן הסתם לנזק שהתממש בפועל, ועל העירייה הייתה מוטלת החובה לפקח ולמנוע מפגע זה. בכך אני קובעת כי העירייה הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית כלפי התובעת באופן שגרם להתרחשות הנזק". [כב'; השופטת רים נדאף, בית משפט השלום בטבריה].
מומחה צד לדיון [באתר 115] | רום ושלח [באתר 319] | מסעד [באתר 13] | מעקה [באתר 94] | שטח [באתר 350] | שברים [באתר 88] | גדר [באתר 251] | מדרגות [באתר 101]

התנאים והכללים לבניית פרגולה

1 מרץ, 2011 |
אינג' יואל בן עזרא
קניתי דירה בפתח תקווה עם מרפסת רחבת ידיים, וברצוני לבנות במרפסת פרגולה; האם יידרש היתר בניה לכל סוג של פרגולה, גגון או קירוי קל?
מסעד [באתר 13] | מרפסת [באתר 96] | תקנות התכנון והבנייה (היתר לעבודה מצומצמת) [באתר 1] | ועדה מקומית [באתר 82] | מהנדס [באתר 402] | דירה [באתר 473] | שטח [באתר 350] | גובה [באתר 198] | היתר בנייה [באתר 34] | ערר [באתר 46] | תקרה [באתר 36] | קורות [באתר 279] | עמודים [באתר 216] | גדר [באתר 251]
טוען סינון...ajaxSpinner