תפריט חיפוש

אקוסטיקה: ליקוי שהוא מטרד, עקב מיקום צנרת ביוב בדירה

30 יולי, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

קבלן בנה דירה בבית משותף, ומיקם צנרת ביוב של הבניין בתוך קיר פנימי המפריד בין שני חדרים, במקום בתוך קיר חיצוני או מחוצה לו ועם אמצעי בידוד אקוסטי מתאימים.

הפרשה נגולה בת"א 48068-07-10 ראם נ' חברת גם ים לקרקעות בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, סגן הנשיא א' סלמה.

תיאור עובדתי של הליקוי נכלל בפסק הדין:

"במצב דברים זה, פנו התובעים למומחה, המהנדס אברהם בן עזרא (להלן "מומחה התובעים"), אשר ערך חוות דעת הנדסית ביחס לדירה ופירט בה את ממצאיו. בחוות דעתו מיום 25/08/09, מפורטים ליקויים שונים שנמצאו בדירה וכן התייחסות מפורטת לליקוי צנרת ביוב בציון כי זהו "פגם מהותי שנפל בדירה אשר יש צורך לבטלו", תוך ציון "חומרת הבעיה ואי סבירות הימצאות צינור ביוב בקירות פנים של הדירה ובמיוחד בחדר השינה". המומחה התייחס גם להצעת הנתבעת שאינה אלא טיפול אקוסטי בלבד המותיר את הליקוי על כנו, לרבות החשש מפני נזקים עקב נזילות או פגיעת צנרת הביוב, ושלל את ההצעה מכל וכל".

בתיק זה מונה המהנדס ושמאי המקרקעין דן ברלינר כמומחה מטעם בית המשפט, להלן יכונה: "ברלינר". ברלינר אישר את קיומו של הליקוי, והציע תיקון חלקי בסך 2,500 ₪ +מע"מ, אשר בסופו עדיין תיוותר ירידת ערך, אותה העריך בסך 75,000 ₪.

הנתבעת העלתה הצעה יותר משופרת לתיקון, ובמהלך המשפט נחקר ברלינר והעיד כי אם יבוצע התיקון אותו מציעה הנתבעת בהצלחה - אזי שיעור ירידת הערך ירד לכדי 40,000 ₪.

לכאורה, משהליקוי תוקן בהצלחה, לא אמורה להיוותר ירידת ערך, אלא שדעתו של ברלינר בעניין זה הובהרה מראש - בחוות דעתו - ולהלן ציטוט נוסף מפסק הדין:

"ודוק, בחוות דעתו הסביר המומחה, כי זרימת המים בצנרת גורמת לרעש ולהפרעה, שבעיקר היא אסתטית-פסיכולוגית ושקיים חשש טבעי כי בעתיד תיגרם בעיה בצנרת זו הנמצאת בתוך תחום הדירה (בין שני חדרי שינה) ולא סמוך לחדר רחצה, כמקובל".

לאמור, הליקוי אינו רק ליקוי אקוסטי.

בית המשפט לא הפחית את שיעור ירידת הערך, כפי שברלינר העיד.

בשולי הדברים יצוין:

יש מקרים בהם לא מוכחת אי ההתאמה, אולם עדיין נגרם נזק. בענייננו, הליקוי הנוכחי היווה טרם תיקונו אי התאמה לתקן בנושא האקוסטיקה ועל כך אין עוררין - אולם לא נבדק כלל, מה יהיה מצב הרעש לאחר התיקון. אף על פי כן, נפסק פיצוי לפי עלות תיקון הליקוי + פיצוי מלא לפי קביעת המומחה ברלינר, שעומד על כנו ללא קשר האם לאחר התיקון יוותר או יעלם הפגם האקוסטי, שהוא אי התאמה לתקן; עניין זה לא נבדק כלל.

די היה לבית המשפט בכך, שמיקומה של הצנרת בקיר פנימי בין שני חדרי שינה הוא מיקום בלתי סביר, המשליך על מטרד תמידי לתובעים.

רמת הרעש של המטרד, יכולה להיות נמוכה מרמת הרעש הגבולית על פי התקנים - אך עדיין רעש זה, שאינו בהכרח אי התאמה לדרישות תקן זה או אחר, הוא בוודאות מהווה מטרד, שכן קולטן ביוב מטבעו רועד ומרעיש כשהשכנים מפעילים את מערכת הביוב, וככל שנעבה את הקיר ונכלול בעיבוי חומרים אקוסטיים - עדיין יוותר רעש, אולי בגבולות המותר על פי התקן - אך רעש היוצר מטרד בזמן בלתי צפוי.

 

טוען סינון...ajaxSpinner