תפריט חיפוש

מומחה שאינו במקצוע

1 פברואר, 2016 |
ד"ר אברהם בן עזרא

לפעמים, בתדירות גבוהה מדיי, מתמודדים צדדים לדיון לא רק עם הצד הנגדי להם, אלא גם עם מומחה מטעם בית המשפט, אשר מקצועו לא תואם את הנושא בו הוא נבחר לשמש כמומחה מטעם בית המשפט.

ההתמודדות הזו הופכת להיות עיקר סלע המחלוקת, אף מעבר להתמודדות שבין הצדדים לדיון, כי אין זה פשוט להבהיר למומחה, שאינו מבין ואינו אמור להבין דבר [לאור מומחיותו והשכלתו, שאינם תואמים לתחום המינוי]. קל וחומר כך הם פני הדברים, כאשר בדרך הטבע אחד מן הצדדים מפיק תועלת מחוסר הידע של מומחה בית המשפט – ולכן מגבה אותו, כמו גם בית המשפט עצמו, אשר מינה את המומחה – וודאי שמגבה אותו.

בן בנו של קל וחומר, כך הם פני הדברים מתוקף  מעמדו הנחשב [בטעות] כמעמד רם – של מומחה בית המשפט.

במאמר מוסגר, ייאמר כי המעמד נחשב רם – אכן בטעות. המינוי אינו מעיד על ידע או על השכלה, וכאשר באים לבחון מומחה – הקריטריונים לבחינתו צריכים להיות מקצועיים בלבד.

תוך כתיבת שורות אלו, ב"כ קבוצת דיירים בבית משותף בכרמל חיפה מתמודדת עם מצב כדלקמן; הדיירים הגישו תביעה נגד הקבלן בגין נשירת אבני חיפוי (פסיפס) ממעטפת בית מגורים משותף, ובגין נזקים נלווים. כמומחה מטעם בית המשפט, התמנה שמאי מקרקעין שאינו אדריכל, אינו מהנדס ואינו הנדסאי (התיק במעקב)... לא ברור על סמך מה החליט בית המשפט על המינוי המוזר, שכן אין למומחה שום ידע בתחום בו הוא משמש כמומחה מטעם בית המשפט, תחום שהוא רחוק ממקצועו כשמאי מקרקעין...

דוגמא חיובית בנושא, ראה החלטה של נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט יוסף אלון, רע"א 41843-08-14 אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופיתוח בע"מ נ' אלעד אברהם פורת ואח', פורסם ב"פדאור".

בתיק זה נדונה תביעת ליקויי בניה, וכמומחה מונה ע"י בית משפט השלום בבאר שבע מר דוד לנדאו.

הנתבעת, לאחר קבלת חוות הדעת, הגישה בקשת פסילה וביטול המינוי, בטענה שמומחה בית המשפט אינו מהנדס בניין בהכשרתו, זאת ועוד, המומחה לא פרט את השכלתו בגוף חוות דעתו כנדרש.

מדובר במומחה למים, שאינו מומחה בתחום הבניה, ואינו מהנדס.

להלן ציטוט מפסק הדין:

"נראה לי כי אכן יש למומחה נסיון בתחום האיטום, אולם ספק אם נסיון זה מספיק לבחינת כלל הפגמים אשר נטענו על ידי התובעים בכתב התביעה."

ועוד:

"כמו כן, חוות הדעת אינה מפרטת את הליקויים שנטענו על ידי התובעים אל מול הבדיקות שנעשו על ידו לבחינת הטענות והממצאים שגילה בשטח."

יובהר כי התארים האקדמיים שיש למומחה בתחום אחר (גיאולוגיה / מים / ניהול) – לא יכולים לסייע לו, כאילו הוא גם מומחה להנדסה אזרחית, וזאת בדיוק כשם שתוארו של שמאי מקרקעין ורישומו כשמאי – לא מסייעים דבר בעניין חוזק חיפויי פסיפס במעטפת הבניין והפתרון הדרוש, אשר עניינו של מהנדס בניין המתמחה בתכנון מבנים לענות בו.

טוען סינון...ajaxSpinner