תפריט חיפוש

דע על מה אתה משיב

1 נובמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בבואך לתת עדות בבית המשפט, עליך להקשיב היטב לשאלות של עורך הדין החוקר אותך.

טקטיקה ידועה ומקובלת בקרב עורכי הדין הליטיגטורים, היא להטיח דברים כלפי הנחקר בזה אחר זה, שלא כולם תכלית האמת, ולסיים בשאלה תמימה, אשר מצופה כי תשיב עליה בחיוב.

אלא שתשובתך החיובית - עלולה לחול, מן הסתם, גם על כל הטחת הדברים שקדמו לשאלה התמימה....

לכן עליך לבקש מעורך הדין החוקר אותך, כי יסביר שוב על מה הוא מצפה לקבל תשובה מכל מה שאמר טרם הצגת השאלה האחרונה, התמימה.

לדוגמא:

החוקר:  "כתבת בתצהיריך כי ביקרת בדירת התובעים בתאריך_______, ומסתבר כי במועד זה הוא לא היה בדירה. בתם של התובעים הצהירה כי היית בדירה לזמן קצרצר שהסתכם ב- 15 דקות. האם נכון הדבר?

סיימת את בדיקת הריצוף מבלי שביקשת להזיז שטיחים שכיסו את רוב שטחי הריצוף. האם נכון כי כך היה?

האם אתה זוכר את ריצוף הדירה -  נכון שגוון הריצוף בדירה הוא אפור בהיר?".

העד: "כן".

*    *    *

ובכן, כאן כשל העד.

אמנם גוון הריצוף אפור בהיר, כפי שהעיד, אך העד לא התכוון להתייחס בתשובתו לכל מה שנאמר לפני הצגת השאלה התמימה האחרונה בדבר גוון הריצוף, ולכן תיתכן פרשנות - נכונה או שגויה - כי העד בדק את הריצוף רק במשך 15 דקות, וכי בעת הבדיקה - הריצוף היה מכוסה ברובו בשטיחים...

התשובה של העד צריכה להיות כדלקמן:

הרצית בפני הרצאת דברים, ושאלת מספר שאלות.

באשר לשאלת גוון הריצוף  - התשובה היא: אפור בהיר, אך לגבי זמן הבדיקה וכיסוי הריצוף בשטיחים - התשובה היא: לא.

החקירה יכולה להתנהל באפיקים רבים ושונים, אך כעד או כעד מומחה - דע לדייק ולכוון את תשובתך לכל "סימן שאלה" בנפרד.

טוען סינון...ajaxSpinner