תפריט חיפוש

הצעה לסדר בהתנהלות מומחים

13 יוני, 2021 |
ד"ר אברהם בן עזרא

האם במועד בדיקת מומחה מטעם בית המשפט - נחוצה נוכחות מומחי הצדדים?

כאשר יש חילוקי דעות בין מומחים בנושא קיומם או העדרם של ליקויי בניה בנכס, בין בדירה או ברכוש משותף, בית המשפט בדרך כלל ממנה מומחה מטעמו כדי שייתן חוות דעת נוספת. לצורך כך מתקיימת פגישה בנכס בו מדובר, והנוהג השכיח הוא כי בפגישה זו נוכחים גם המומחים משני הצדדים.

נוהג זה הוא פסול, כי הוא גורם לסרבול הבדיקה, לדיון בלתי נחוץ בזמן הביקור בנכס, להוצאות כספיות מיותרות של הצדדים אשר צריכים לממן את העלות הנוספת של ביקור מומחה מטעמם בנוסף לעלות ביקור מומחה בית המשפט, ולמתח שמגיע לפעמים לדרגת עימות קולני בין המומחים – ללא שום תועלת.

כשם שמומחה צד לדיון בדק את הנכס ללא נוכחות ממחים אחרים, כך גם מומחה בית המשפט יכול לבדוק את הנכס ללא ליווי, ולהשוות בין חוות הדעת הכתובות משני הצדדים.

בכל מקרה, אין למומחה מטעם בית המשפט סמכות לחקור את הצדדים, ובשיטה הנפוצה כיום הוא חוקר גם את הצדדים וגם את מומחיהם, והם משתפים פעולה עם נוהג פסול זה מתוך רצון לרצות את המומחה, למצוא חן בעיניו ולהימנע מחילוקי דעות עמו, שמא יעוררו את נטיית לבו נגדם. כל אלו הם שיקולים זרים הפוגעים בהליך הבדיקה אשר צריכה להיות אובייקטיבית ובלתי אמצעית.

נוסף לכך, ככל שיש למומחה שאלה שהוא מעוניין כי היא תבוא על פתרונה באתר – זה לא יעיל להעלותה בפורום של הבדיקה בנוכחות כולם, כי הפורום הזה הוא טעון ולא מתאים לליבון בעיות. ישנן דרכים רבות להעלות את השאלה בכתב, וכן להסתייע בבית המשפט והניסיון לפתור את השאלה על ידי ויכוח בין המומחים בזמן הבדיקה הוא ניסיון שנדון מראש לכישלון והמומחה מטעם בית המשפט לא יוכל להסתמך על מה שייאמר בלחץ באתר. מה שצפוי הוא – כל צד יתחפר בעמדתו המקצועית שהיא ממילא כתובה בחוות הדעת...

למרבה הצער, מומחים רבים המקבלים מינויים מבתי המשפט דווקא נהנים מנוכחות מומחי הצדדים ואחרים סביבם כי כך הם חשים יותר מכובדים, ולעתים הכבוד, שהוא בעצם יותר חנופה מכבוד – אינו רק תחושה, אלא גם גורם להארכת זמן הבדיקה, שכן המומחה מטעם בית המשפט, מנפח את האגו ויוצא מגדר בדיקתו אל מחוזות אחרים; כבר ראיתי מומחים מטעם בית המשפט אשר פותחים את הבדיקה במבוא ארוך בו הם מתפארים בפני הנוכחים, ומספרים חוויות ובדיחות קרש, וכבר ראיתי מומחים המשיבים את הנוכחים לפי הוראותיהם בצד ימין מי שקשור לתביעה ובצד שמאל מי שקשור להגנה, ונוקטים בפרוצדורה שאין לה אחיזה שהיא בשום תקנה.

כבר נוכחתי במעין חקירת שדה שמומחה בית המשפט עורך לדיירים וגם לצד הנגדי, ועל פי ממצאי חקירתו – מגבש את חוות דעתו. כמובן שהליך כזה הוא פסול, ולא יכול להתקיים במצב בו אין למומחה את מי לחקור, או שאין לא קהל שבפניו יתפאר, ומה שפחות כן ייטב.

כבר נוכחתי כי מומחה בית המשפט מבקש ממומחי הצדדים מסמכים שאינו יכול לקבלן במצב של הליך משפטי מוסדר כי אז המסמכים אמורים להיחשף רק על ידי הכללתם בתיק בית המשפט על פי סדר הדין.

מומחה בית המשפט לא מוציא פרוטוקול לגבי מהלך הבדיקה, ולא נרשם כלל פרוטוקול כי הבדיקה צריכה להיות מלכתחילה בדיקה מקצועית, ולא הליך משפטי.

בעל דין חייב לאפשר למומחה מטעם בית המשפט להיות נוכח בנכס ולבדוק אותו, ואינו חייב על פי תקנה כלשהי לאפשר נוכחות מומחים אחרים בנכס.

מוצע כי השיטה תשונה ובבדיקת מומחה מטעם בית המשפט – המומחים מטעם הצדדים לא יהיו נוכחים.

 

טוען סינון...ajaxSpinner