תפריט חיפוש

ברדס - היכן דרוש, ומהו מבנהו?

6 נובמבר, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

בתקן 1205 חלק 4 משנת 2014, סעיף 2.7.4, רשום כדלקמן:

2.7.4 צנרת

"צינורות הסניקה יהיו בקוטר 75 מ"מ ("3) לפחות, למעט משאבות בעלות מערכת ריסוק או טחינה. הצינורות ייעשו מחומרים עמידים בשיתוך המתאימים ללחץ העבודה במתקן השאיבה. קוטר האוור של בור האיסוף יהיה 50 מ"מ ("2) לפחות, והוא יבלוט מעל גג הבניין 30 ס"מ לפחות. בקצה העליון של האוור יותקן ברדס אוורור מתאים עשוי פלסטיק או פח יתאים לתקן הישראלי ת"י 677."

ראה גם הל"ת- הוראות למתקני תברואה, הוראה מס' 4.9.2.4:

”בקצהו העליון של צינור אוויר יותאם ברדס לפי תקן ישראלי 1205.2"-

ובתקן 1205.2 יש הפניה לברדס התקני שלפי תקן 677. יצוין כי הצינור צריך להיות מוגבה מהשטח הבנוי, על פי סעיף 4.9.2 בהל"ת.

"4.9.2   סיים אוור, אוור קולטן וצנ"ג יתאימו לדרישות הבאות:

4.9.2.1   סיים האוור, אוור הקולטן וצנ"ג המותקנים בגג יבטלו לפחות 30 ס"מ מעל פני הגג;

4.9.2.2   אוור ממערכת נקזים וביוב לא יסתיים בתחום של 3 מטר בקו אופקי מכל דלת, חלון או כל פתח אוורור אחר של הבניין או של בניין סמוך. ניתן להתקין את האוור כך שיסתיים בתחום 3 מטר בתנאי שסיים האוור נמצא לפחות 60 ס"מ מעל משקופו של אותו פתח;

4.9.2.3   במקרים בהם הגג משמש מקום לשהיית בני אדם דרך קבע, יש להאריך את צינור האוור כך שהסיים יבלוט לפחות 1.80 מטר מעל פני הגג;

4.9.2.4   בקצהו העליון של צינור איוור יותאם ברדס לפי ת"י 1205.2".

על פי חוק המכר (דירות), יש לבצע את פריטי הבניין על פי הוראות התקן הישראלי, כאשר יש כזה.

כמובא בסעיף הנ"ל בתוך תקן 1205.4, קיים תקן לברדס מפח; הברדס יותקן מפלסטיק או מפח; למועד כתיבת שורות אלוּ, אין תקן ישראלי לברדס מפלסטיק, לכן המסקנה היא כי חובה לבצע את הברדס מפח, לפי הוראות תקן 677. תקן זה הוא משנת 1967, ואנו רואים כי הוא אומץ בתקן משנת 2014, לכן הטענה כי התקן מיושן - אינה טענה.

בתקן הנ"ל (677) מוגדר קולטן כצינור ראשי אנכי של מערכת צינורות לצואים, דלוחים או אוורור. התקן מתייחס לברדסים עשויים פח, הנועדים להתקנה על צינורות אוורור של קולטנים לשם מניעת חדירת גופים זרים לתוכם.

הברדס התקני עשוי מפח בעובי מינימלי של 0.5 מ"מ, עם כיסוי אטום עליון בצורת קונוס, ופתחים צדדיים בהיקפו כדי לאפשר אוורור.

ראה תרשים מצורף לתיאור הברדס על פי תקן 677.

יצוין כי כל הפתרונות של מעין-ברדס מגומי וחומרים אחרים, הם פסולים, כל עוד לא הותקן תקן לגביהם.

 

טוען סינון...ajaxSpinner