תפריט חיפוש

ניקוז גגות רעפים

2 מאי, 2024

על פי הל"ת (הוראות למתקני תברואה) תש"ל – 1970, פרק 7, גגות רעפים (גגות משופעים) ינוקזו באמצעות מערכת של מזחלות וגשמות. (גשמה = מרזב).

בתיקון תשנ"ט להל"ת, נקבעה הקלה מסוימת בדרישה, והיא, שגג רעפים בשטח עד 40 מ"ר – אפשר שינוקז באמצעות זרימה חופשית של מי גשם, בתנאי ששפת הגג תהיה מרוחקת לפחות 30 ס"מ מהקירות, ותנאים נוספים כמפורט שם. יש לציין כי על פי הל"ת, הפטור מניקוז באמצעות גשמות חל על גג ששטחו עד 40 מ"ר, ולא על חלק מגג – להבהרה ראה להלן תרשים.

אם מ"ר 30 = A1 אך שטח הגג כולו (A2 +  (A1גדול מ – 40 מ"ר – אין פטור ממערכת ניקוז של גשמות ומזחלות.

לגבי ניקוז מרפסות, בבניינים שאינם בניינים גבוהים – אין חובה לניקוז ע"י גשמות, בתנאי שלא נוצרת בשל כך הפרעה לסביבה. זרבובית המזרימה מי ניקוז לכיוון הכניסה לבניין, לכיוון החצר בה שוהים דיירים או מרפסת, או מתלה כביסה של דיירים – היא יוצרת מפגע תברואתי, ובשל כך אסורה ויש להעדיף פתרון של גשמות.

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner