תפריט חיפוש

תשלום עבור תשובות לשאלות הבהרה

27 מאי, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

יש נוהג פסול אצל מומחים המתמנים על ידי בית המשפט, והוא, להוציא חוות דעת בלתי ברורות או חלקיות, דבר שמחייב את הצדדים לדיון להגיש להם שאלות הבהרה, כי בלעדי התשובות - אין אפשרות לעשות שימוש מועיל בחוות הדעת.

עבור מתן תשובות לשאלות הבהרה, המומחים נוהגים לגבות תשלום נוסף, אף על פי שהשאלות מתבקשות ונובעות מאופן העריכה וההגשה של חוות הדעת.

מומחה בית המשפט המהנדס יוסי לזר, כתב חוות דעת על סמך מינוי שקיבל מבית משפט השלום בחיפה, וב"כ התובעים - עו"ד טל רבינוביץ - הגישה למומחה, ברשות בית המשפט, 4 שאלות הבהרה, שנבעו מכך שהמומחה יוסי לזר התעלם מטענות שנטענו ואשר היה חייב להתייחס אליהן, ופסל מדידות - מבלי למדוד בעצמו, לכאורה. כדי להשיב, דרש המומחה תשלום נוסף.

להלן בקשה שהוגשה בעניין זה לבית המשפט - בקשה מס' 16 בתיק 42561-05-21 שופטת רויטל באום:

"1. בשאלה 1 נתבקש המומחה להשלים חוות דעתוֹ ולהתייחס לטענה שנטענה, שעה שהמומחה התעלם ממנה ותחת זאת התייחס לטענה שלא נטענה.

2. בשאלה 2 נשאל המומחה האם קיבל מהנתבעת אישור מעבדה מוסמכת המעיד כי הנעילה הקיימת, שהיא רק ל- 2 כיוונים, שוות ערך לנעילה בריחית ל- 4 כיוונים. התשובה צריכה להיות "כן" או "לא". בכל הכבוד, על כך לא סביר לשלם למומחה 250 ₪ + מע"מ (על 4 התשובות שנתבקש להשיב - דרש ס"ה 1000 ₪ + מע"מ - אב"ע).

3. בשאלה 3 שוב נתבקש המומחה להשלים את חוות דעתו ולהתייחס לטענה שנטענה, שעה שהמומחה התעלם ממנה, ותחת זאת התייחס לטענה שלא נטענה.

4. בשאלה 4 נתבקש המומחה למסור מהן מידות שטח מעבר אוויר נטו, ככל שמידות אלו קיימות אצלו - עליו לפרטן. הא ותו לא. היה עליו להשיב: "לא מדדתי". גם על זה לא אמורים התובעים לשלם למומחה 250 ₪ + מע"מ.

ב' ניסן תשפ"ב 6.04.2022"

בית המשפט הבין כי לפחות לגרסת התובעים - התשובות היו מחויבות להיכלל מראש בתוך חוות דעתו, כך שכל ההליך של הגשת בקשת רשות להמציא למומחה שאלות הבהרה, והדיון בזכאותו בתמורה בשל כך, היה מתייתר.

להלן החלטת ביהמ"ש על גבי פתקית:

בקשה 16 בתיק 42561-05-21 שו' רויטל באום

החלטה

"לאחר שעיינתי בהודעת התובעים וכן בהודעה המשלימה מיום 5.4.22 אני מורה למומחה להשיב על שאלות התובעים, ללא חיוב בתשלום נוסף בשלב זה, כאשר נושא הוצאות המומחה ילקח בחשבון כאשר יוזמן להיחקר על חוות דעתו, כבקשת התובעים. המזכירות תתייק את השאלות בתיקיית חוות הדעת. עם קבלת תשובות המומחה, תואיל ב"כ התובעים ותצרפן."

 

 

 

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner