תפריט חיפוש

דיירים באבני חפץ נ' שו"פ

16 פברואר, 2009 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הסתיים סכסוך רב שנים בין דיירים באבני חפץ לבין שיכון ופיתוח ואח'. עיקר התביעה נסב על היעדר המרחבים המוגנים - דבר שיצר סיכונים ברורים ועל אי ביצוע עבודות פיתוח, מצב שגרם למפגעים בטיחותיים ותברואתיים וכן גם לגריעת שטח שימושי בחצרות הבתים ולפגמים אסתטיים בישוב כולו.

פרשת הסכסוך בין 51 משפחות באבני חפץ, לבין הקבלנים; שיכון ופיתוח לישראל בע"מ וחברת א' י' נבו, [צד ג' - משרד הבינוי והשיכון], הגיעה לסיומה עם השלמת פסק הדין בשני נושאים:

א. פסיקת פיצוי בסך 150,000 ₪ לצד שיפר את הסכם הפשרה.

ב. פסיקת שכר טרחת עו"ד בשיעור של 13% + מע"מ מהסכום של פסק הדין החלקי העיקרי - דהיינו - שכר הטרחה הועמד על סך כולל של 187,687 ₪.

הסכום העיקרי של הפיצוי שהדיירים-התובעים יקבלו הועמד על1,250,000 ₪ אך זאת לאחר שהתובעים זכו לפני כן בשני פריטים מרכזיים שנכללו בתביעה, כדלקמן:

א. נבנו מבני מיגון בישוב, בהם זכו התובעים כמו גם אחרים כי חמישים ואחד הבתים של התובעים לא היו מרוכזים במקום אחד אלא פזורים בכל רחבי הישוב אבני חפץ ולפיכך משהגיעו הנתבעים למסקנה כי הצדק עם התובעים בעניין היעדר המקלטים, נאלצו לבנותם לכל הבתים בישוב.

ב. בוצעו עבודות פיתוח רחבות היקף בכל רחבי היישוב ומאותה סיבה לא רק בבתים של התובעים. עבודות אלו כללו מדרכות, שבילים, גדרות, קירות תומכים מצופים באבני לקט, מעקים, מדרגות ועוד.

מדובר בסכסוך רב שנים שידע שופטים שהתחלפו זה עם זה, עד ההגעה לבית המשפט המחוזי מרכז שם סיים את הסכסוך השופט המחוזי אברהם יעקב.

את התובעים ייצגה עורכת הדין סמדר בן דור, והתביעה הוגשה על בסיס חוות הדעת ההנדסיות של כותב שורות אלו.

עיקר התביעה נסב על היעדר המרחבים המוגנים - דבר שיצר סיכונים ברורים ועל אי ביצוע עבודות פיתוח, מצב שגרם למפגעים בטיחותיים ותברואתיים וכן גם לגריעת שטח שימושי בחצרות הבתים ולפגמים אסתטיים בישוב כולו. כאמור, שני נושאים עיקריים אלו באו על פתרונם בעקבות התביעה ובמהלכה.

פסק הדין המשלים ניתן בת"א 5028-08-07 אברג'יל יוחנן ורחל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית המשפט המחוזי מרכז, שופט: א' יעקב, תאריך: ט"ו בשבט תשס"ט 9 לפברואר 2009.

טוען סינון...ajaxSpinner