תפריט חיפוש

שער הנפתח אל הרחוב

4 אוקטובר, 2009 |
אינג' יואל בן עזרא

ברחוב שבו אני גרה, מספר תושבים התקינו שערים חשמליים אשר דלתותיו נפתחות כלפי המדרכה. ילד העומד באזור של המדרכה בשטח פתיחת הכנפיים של השער- עלול להיפגע- וזה מה שקרה לילדי. מה אומר החוק בנושא זה? האם יש תקן? מה ניתן לעשות?

אשר שער בכניסה לחניה נפתח סביב ציר, ועל מנת שלא לפגוע בכלי הרכב, אורך השטח אשר מאפשר חנייה בתחום המגרש קטן בהתאם לרוחב כנף השער. מגבלה זו גורמת לקבלנים ולדיירים כאחד להתקין את השערים כך שייפתח כלפי חוץ- אל הרחוב, ובכך הם משליכים את הסיכון ואת הבעיה מהפרט אל הכלל- וזאת בניגוד לחוק.

הליקוי קיים לעיתים גם בשערי הולכי רגל, בדרך כלל כתוצאה של תכנון לקוי של מהלך המדרגות והשביל אל מפלס הכניסה לבית, או כתוצאה של התקנה לקויה.

מעבר לכך שמדובר בליקוי בטיחותי חמור, מדובר באי התאמה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל 1970, התוספת השנייה, סעיף 4.03 (תיקון תשס"ב מס' 2), אשר מבהיר באופן חד משמעי כי אסורה בליטת השער, גם במצב פתוח, אל הרחוב.

לעניין זה יודגש כי גם במקרה בו הגדר בנויה "בתוך המגרש" והשער נע על גלגלים במקביל לגדר ומחוצה לה - יש להתחשב בגבול המעשי הקיים בין המגרש לבין הרחוב ולא בגבול התיאורטי, שכן הסיכון הוא אותו סיכון, בין אם מדובר בפלישה לרחוב במקרה של התאמת הגבול המעשי לגבול התיאורטי, ובין אם לא, ומדובר באי התאמה לסעיף לעיל.

גם כאשר מדובר בליקוי אשר "זכה" להיתר בנייה (אך, כאמור, המצב הוא בניגוד לתקנות) וגם במצב בו השער שהותקן נעשה בניגוד להיתר או ללא היתר כלל, מיצוי הזכויות אפשרי במסגרת פעילות משפטית שמהותה היא אכיפה פרטית.

טוען סינון...ajaxSpinner