תפריט חיפוש

אין הנחתום מעיד על עיסתו

26 פברואר, 2013 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הרישום הפורמאלי בפנקס המהנדסים, המעיד על מהנדס כאילו הוא מוסמך לתכנן מבנים ללא הגבלה לאור השכלתו וכישוריו – אינו מספיק, ולעתים אינו נכון ולא משקף את המציאות על אודות הכשרתו והתאמתו של המהנדס, שעלול להיות בעל מקצוע אחר – ובכל מקרה, לא קונסטרוקטור.

נושא הרישוי ברשם המהנדסים אינו מוסדר בכל הקשור למהנדסי קונסטרוקציות, מהסיבה שמהנדסים שסיימו את הטכניון נרשמו במדור מבנים ללא אבחנה, ומשנוסדו מדורי משנה בהנדסה אזרחית לתת התמחויות, [קרקע, תחבורה, מבנים – קונסטרוקציות, אינסטלציה, ניהול הבניה, ועוד] – אומנם רשם המהנדסים פנה אל ציבור המהנדסים כדי שיצהירו בפניו על נושאי התמחויותיהם, אך רבים העדיפו ליהנות מהרישום הלקוי במדור מבנים ולא שעו לפניית הרשם.

כך נוצר מצב, בו מהנדס בוגר הטכניון בניהול הבנייה – מוסמך ומורשה לתכנן מבנים ללא הגבלה, לרבות גורדי שחקים, וזאת למרות שאין להם ידע בסיסי בתכנון, ולמרות שמעולם לא עסקו כלל בתכנון.

להבהיר, המהנדס הבוגר כיום את אוניברסיטת אריאל בפקולטה להנדסה אזרחית, או את הטכניון או כל מוסד אחר שווה ערך, ולומד בלימודי ההנדסה תכנון מבנים, כדי לקבל רישוי אצל רשם המהנדסים - עליו לעמוד בתנאים נוספים של התמחות והגשת עבודות, כמו גם בחינות בכתב, לשביעות רצונו של הרשם. תנאים אלו הם בנוסף ללימודי התואר האקדמי, ומהנדסים בעלי רישיון לתכנן כל מבנה כיום – רישיון שתוקפו נשען על הימנעות מפניית הרשם להודיע לו מהו תחום ההתמחות העיקרי שלהם – אינם מסוגלים לעמוד בהם מבחינה מקצועית וידע. 

לאמור, כיום מסתובבים מאות ואולי אלפי מהנדסים במדינת ישראל שמותר להם על פי רישויים לתכנן כל מבנה שהוא – אף שידיעותיהם וניסיונם כלל אינו בתחום התכנון.

לפעמים, מהנדסים אלו מנצלים את המצב לרעה ועושים שימוש בהיעדר ההסדרה ברישוי כמתואר לעיל.

בת"א 1049/03 לבני מהנדסים בע"מ נ' יוסי פוליטי, בית משפט השלום ברמלה, שופטת: אסתר נחליאלי חיאט, מונה מהנדס אזרחי מטעם בית המשפט בנושא קונסטרוקציות [יציבותו של קיר תומך], וצד לדיון השיג על מינוי זה בטענה שהמהנדס שמונה אינו קונסטרוקטור על אף רישויו הפורמאלי במדור מבנים ברשם המהנדסים. בית המשפט החליט על סמך דבריו של המהנדס עצמו על עצמו כי הוא קונסטרוקטור ומתאים לתפקידו ולמינויו, דבר שאילץ את לבני מהנדסים לעתור לבית המשפט המחוזי, שם הייתה התוצאה הפוכה.

מעיון בסעיף 8 להחלטה מתברר כי בית משפט השלום נשען בפסק דינו על דברי הנחתום המעיד על עיסתו. בבקשת רשות ערעור, טענה לבני מהנדסים בע"מ בין היתר כדלקמן [סעיף 5 לבקשה]:

"לידיעה, המומחה [רפאל גיל – אב"ע] נרשם בשנת 4.2.1988 בפנקס המהנדסים והאדריכלים כמהנדס אזרחי ושלוש שנים מאוחר יותר, בשנת 1991, קיבל רישיון לעסוק בהנדסה אזרחית במדור מבנים לאחר שעשה את הסמכתו כמהנדס בכיר בתחום פיקוח ותיאום".

הטענה חדה וברורה.

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו החליט "להוציא את חוות הדעת של המהנדס גיל רפאל... מאחר וכישוריו אינם עונים להחלטת בית המשפט הנכבד קמא...". מדובר ברע"א 1151/06 לבני מהנדסים בע"מ נ' יוסי פוליטי ואח', בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, שופטת: שרה דותן.

טוען סינון...ajaxSpinner