תפריט חיפוש

תבונת העדות

28 אוגוסט, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מי שאינו מרבה להופיע כעד בבתי המשפט ואינו מכיר מבפנים את הזירה המשפטית, עלול לטעות בתום לב ובתמימות ולגרום לעצמו נזקים.

לא מדובר כאן על הדרכה להתנהלות מומלצת כדי להסתיר עובדות, אלא מדובר בהימנעות מהתנהלות נאיבית, בה עד עלול "לנדב" מידע מיותר או לא רלוונטי, ללא ייעוץ משפטי או בניגוד לייעוץ משפטי, דבר שעלול לפגוע בו ולסכל את השגת מטרותיו במשפט - גם כאשר המטרות הן צודקות ונכונות מהבחינה המשפטית.

כדי להמחיש את הדברים לעיל, להלן דוגמא מהמציאות:

בדירת מגורים, בוצע בפועל עמוד בין הסלון לבין פינת האוכל וזאת - בניגוד לתוכנית המכר, בה לא מסומן שום עמוד במיקום זה.

בעל הדירה הזמין שירותי ביקורת מבנים, ובדו"ח מפורט שקיבל - נמנו ליקויי בניה לרוב ואי התאמות לתקנות, להוראות מחייבות, למפרט המכר ולתקנים ישראליים, לרבות אי התאמות שגרמו לגריעה משמעותית באוורור הדירה, לחדירת רטיבות ולצפיפות בחדרי הרחצה.

לאור הממצאים, ושלילתם ע"י החברה הקבלנית, הוגשה תביעה, והגיעה העת לעדויות.

בין כותלי בית המשפט העידו תחילה המומחים, והיה ניכר כי רוב ועיקר הטענות בדבר קיומם של פגמים בדירה - התקבלו.

הדייר שנפגע, בעדותו, אמר:

"כבוד השופט, אני חייב לומר משהו חשוב; לא הייתי מגיש כלל את התביעה הזו, לו לא היה העמוד הזה בין הסלון לפינת האוכל, שפוגע ברצף ובמרחב המגורים. הדירה נפלאה, אני מזמין את כולם לראות איזה נוף נשקף מהמרפסת, ואני מאוד מרוצה ממנה. לא אכפת לי אם יש סטייה של סנטימטר כאן או שם, באמת. אבל העמוד הזה...".

השופט שמע את הדברים בכובד ראש, שתורגם על ידי העד כהערכה אישית לדבריו הכחמים, והפנים.

בפסק הדין, בגין עמוד - לא ניתן פיצוי למרות אי ההתאמה, בטענה של כורח קונסטרוקטיבי וטענות נוספות. באשר ליתר הפגמים - לא ניתן פיצוי, לאור ויתור התובע בעדותו.

ספק רב האם לכך התכוון התובע, האם  היה מודע למעשיו, והאם באמת כיוון לוויתור על ליקויים שפגעו באיכות מגוריו, כגון ליקויי אוורור, רטיבות, צפיפות בחדרי רחצה, ועוד כפי שפורט בחוות הדעת מטעמו.

סביר יותר, כי בדבריו של התובע נכללו שני מוטיבים:

א. הוא התכוון להמחיש לשופט כי הליקוי הכי משמעותי בעיניו הוא: קיומו של העמוד במרכז דירתו.

ב. אפשר לזהות בדבריו של התובע בפני בית המשפט רצון להתבלט ולהשפיע, להיראות, לומר "דברי טעם", על מנת למצוא חן ולהיחשב כחכם, הגון וישר, בעיני בית המשפט.

בכך הוא טעה, והיה עליו להעדיף את ההדרכה המשפטית שקיבל, על פני א' ו- ב'.

  קבל ייעוץ משפטי טרם העדות,

ובעת העדות – הקפד ליישם את מה שאמר לך עורך הדין שלך,

גם אם דרושים לכך משאבי נפש.

טוען סינון...ajaxSpinner