תפריט חיפוש

המהנדסים כבר מנהלים רישוי עצמאי למבנים

29 אוקטובר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

החישובים הסטטיים שנערכים לכל בניין ומתויקים במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – לא נבדקים על ידי שום גורם בהליך הרישוי הקיים במדינה.

מבוא

אחד מתפקידיה של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוא לבדוק תקינותן של תכניות בקשה להיתר בניה וכך לדאוג לרמת תכנון נאותה כנדרש בחוק ובתקנות, בהוראות ובמפרטי ביצוע מחייבים או מקובלים. מכוני בקרה מסייעים בידיה של הוועדה המקומית בתפקידה זה.

חופש התכנון?!

האלטרנטיבה להליך מוקפד זה, הוא להשאיר בידי המתכננים להיות אחראיים על התכנון ועל ההתאמות הדרושות לתוכניות המתאר, לתקנים הישראליים, לחוק התכנון והבניה ותקנותיו ולכל חיקוק אחר בתחום הבניה.

הגישה המערבית בתחום התכנון היא לאפשר למתכננים חופש מרבי ולהמעיט בבירוקרטיה, כלומר, יהא האדריכל אחראי על המוצר שלו והבקרה על התוכניות תצטמצם. על ידי כך, הליך הרישוי המסורבל יתקצר. האזרח עשוי להרוויח ממגמה כזו ככל שתתקיים, מבלי שיהיה צורך בבדיקות אינסופיות של התוכניות.

והשאלה העולה עקב הרעיון היא – האמנם זו הצעה טובה להפקיד את התוכניות בידיים פרטיות? והיכן טובת הציבור?! מי ידאג לכך שהתוכניות לא יפגעו במקרקעין של האחר?

מי ישמור על איכות התכנון והבניה?

התשובה לכך פשוטה: הדאגה לציבור בכל תחומי התכנון אינה נזנחת אלא מצויה בתכנון העירוני ובתוכניות המתאר לסוגיהן שם ישנן קביעות ברורות ומחייבות לגבי הצפיפות, יעדי המדינה והחברה, דרכים וחניות, שטחים ירוקים, אזורי מסחר ותעשיה ועוד ועוד.

יש לציין כי למעשה המהנדסים כבר עשרות שנים מתכננים ללא שום בקרת תכנון, הווה אומר, אף גורם לא בודק את מערכת החישובים הסטטיים ואת התכנון הקונסטרוקטיבי של הבניינים! [*] למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מוגשות תכניות היתר בניה אשר נבדקות היטב על ידי האדריכלים והמהנדסים העובדים שם, אולם אין שום גורם במשרדי מהנדס העיר או בוועדה המקומית לתכנון ולבניה המסוגל לבדוק את החישוב הסטטי של בניינים רבי קומות המגיעים אל המשרדים ואמורים לעבור רישוי; כל מה שמוגש – מתקבל, והאחריות מוטלת על כתפי המהנדסים שעורכים את החישובים ואת התוכניות.

לאמור, חופש התכנון כבר קיים אצל ציבור המהנדסים המתכננים בניינים מכל סוג ומין, לרבות בניינים רבי קומות ובניינים מורכבים מסיבות אחרות.

ככל שהמהנדסים מורשים בפועל לנהוג כך, מדוע שלא יתאפשר גם לציבור האדריכלים ליהנות מחופש התכנון כמו המהנדסים – ובא לציון גואל, וחסל סדר בירוקרטיה? וכי המהנדסים יותר אחראים מהאדריכלים? מבחינה בטיחותית, עבודתו של המהנדס האחראי לבטיחות המשתמש גבוהה מזו של האדריכל, כך שדווקא לאדריכל ראוי שיהיה חופש ויהיו הקלות יותר מאשר למהנדס, אולם מכיוון ש"זה קשה", קשה יותר לאדריכל עליו עטים המנגנונים לגבי כל קיר מיותר או חסר, רישומים של פרטי ביצוע, וכלום ביחס לקונסטרוקטור האחראי על יציבות המבנים.

מה יהיה?

יתפזרו מכוני הבקרה שבאו לעולם מתוך רצון חיובי וכנה לצמצם את הבירוקרטיה אך במקום לצמצמה – האדירו אותה, ובנוסף, יקטנו ממדיה חסרי השחר של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לממדים המותאמים להיקף עבודתה האמתית, ובנוסף, יבוטלו חלקים עיקריים ממשרדי הוועדות לתכנון ולבניה. צעדים אלה יחסכו למשק כספים רבים שיוכלו להיות מנותבים לגורמי אכיפת חוקי הבניה, העלאה של איכות הבניה, תשתיות הנדסיות ועוד.

------------------------

[*] חישוב סטטי הוא חישוב היציבות של המבנה, כאילו הוא המתמטיקה של הקונסטרוקציה. מהנדס בעל רישיון מוסמך לערוך חישוב סטטי הנדרש לגבי כל מבנה שרוצים לבנותו.

טוען סינון...ajaxSpinner