תפריט חיפוש

המהנדס רונן שטרנברג אמד את עלויות התיקונים בסכום נמוך פי 41 ממה שנפסק

17 פברואר, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחה התביעה [מחבר מאמר זה] אמד את הליקויים בסך 249040 ₪. רונן שטרנברג מטעם הנתבעת קבע כי עלות התיקונים היא 4750 ₪. בית המשפט פסק עלות של 195238 ₪...

כאשר מומחים המתמחים במתן חוות דעת מטעם קבלנים מגזימים בביטול ליקויי בניה קיימים, בשלב ראשון נוצר הרושם כי הם עושים עבודתם נאמנה, אך לפעמים המציאות טופחת על פניהם והנזק שגרמו על ידי מתן חוות דעת מוטה הוא בלתי הפיך.

ראה בעניין זה ת"א 1217/84 לשם אריה ורבקה נ' אחד העם שפירא בע"מ, בית משפט השלום חדרה, שופט: עמירם שרון, לא פורסם [מובא בספר "עדות מומחה" מאת א' בן עזרא בהוצאת "שי" מהדורת 2001 עמ' 235], וכן ערעור על פסק דין זה – ע"א 86/86 אחד העם שפירא בע"מ נ' לשם, בית המשפט המחוזי בחיפה, שופטים: סגן הנשיא י' מרגלית, מ' סלוצקי, ח' אריאל. להלן ציטוט מפסק הדין בבית משפט השלום:

"המהנדס טיגרמן עשה עליי רושם שלילי. עדותו בולטת המגמתיות שלה, ואינני מוכן לסמוך הן על חוות דעתו והן על מומחיותו.

לדוגמא אציין מס' עובדות המסייעות ותומכות במסקנתי, שאינני נותן אמון במהנדס טיגרמן:

בחוות דעתו ציין הוא את עלות עבודות מסויימות בסכומים כה מגוחכים, המצביעים על חוסר רצינותו....."

בהמשך בית המשפט מפרט יותר.

עינינו הרואות כי בית המשפט מצפה, בצדק, לאובייקטיביות של חוות דעת מומחה, לרבות מומחה צד לדיון, ומותח ביקורת [בשתי הערכאות] על מומחה הנוטה לצד שמינה אותו.

ראה גם ת"א 51506-03-18 נחמה קירש וליאת גולדפרב נ' ספייס בניה ויזמות בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופטת: מעין צור, פסק דין מיום 27 לינואר 2022.

פסק דין זה דן בתביעת ליקויי בניה בדירה בקריות, על פי חוות דעת מחבר מאמר זה, שבה נאמדו עלויות התיקונים בסך 249040 ₪. מטעם הנתבעת אמד את הלויות התיקונים המהנדס רונן שטרנברג בסך 4750 ₪. מומחה בית המשפט קבע כי עלות התיקונים היא 77400 ₪, ובסופו של יום פסק הדין קבע כי עלויות תיקוני הליקויים הן 195238 ₪ - סכום הגבוה פי 41 ממה שקבע שטרנברג...

ב"כ התביעה בתיק זה – עו"ד טל רבינוביץ'.

ב"כ הנתבעת – עו"ד בועז סובול.

בית המשפט נמנע מלמתוח ביקורת על המומחים, אך התוצאה מדברת בעד עצמה.

קביעת בית המשפט בתיק קירש, כי אך טבעי הדבר שמומחה צד לדיון נוטה לטובת שולחו, אינה ראויה. מומחה חייב לתת חוות דעת מקצועית שקולה וללא פניות, בין אם הוא ממונה על ידי התובעים, או הנתבעים, או בית המשפט. כך הדבר על פי כללי האתיקה של המהנדסים והאדריכלים, ומנקודת מוצא זו צריך בית המשפט לצאת בכל דיון על מומחיות.

כל מומחה, לא רק זה שממונה מטעם בית המשפט, הוא בחזקת מומחה אובייקטיבי העושה עבודתו נאמנה לפי כללי המקצוע, כל עוד לא הוכח אחרת.

...והוכח אחרת, [לא רק בתיק זה], כי חוות הדעת של מומחים מטעם ביהמ"ש – עוברות שינוי משמעותי במהלך הדיונים, והתוצאה הבאה לביטוי בפסק הדין - לעתים רחוקה ממה שהמומחה קבע בתחילה.

 

טוען סינון...ajaxSpinner