תפריט חיפוש

מפרט לפי חוק המכר (דירות)

29 אוגוסט, 2023 |
ד"ר אברהם בן עזרא

המפרט אשר על פי חוק המכר (דירות), נועד לתת לקונה מידע על אודות הדירה אותה הוא רוכש.

לרוב מדובר בביצוע עסקת מכר "על הנייר", כאשר במגרש טרם התחילה הבניה, או שמדובר בבניין בשלבי הקמה, והקונה לא יכול לדעת איך תיראה הדירה.

בא המחוקק, וחייב את המוכר להגיש לקונה תכניות ומפרט ביצוע, הערוך עם פירוט רב במתכונת נוקשה אותה הכין מחוקק המשנה.

לא בכל מקרה נוח לקבלן או ליזם לעמוד בדרישות החוק ולגלות לקונה כיצד תיראה הדירה.

יש דרך לעקוף את מסירת המידע, בה נוקטים יזמים וקבלנים רבים, כדלקמן:

נניח שהפריט בו מדובר הוא מחיצה פנימית.

המוכר כותב במפרט -

"מחיצה פנימית - מבטון/בלוקי בטון/בלוקי איטונג או מחיצת גבס/זכוכית/חומר פלסטי, לפי בחירת אדריכל החברה".

במצב דברים זה, לא נמסר שום מידע לקונה - מאיזה חומר ייבנה הקיר, ולמוכר יש אפשרות לבנות את הקיר, לכאורה, מכל חומר ובכול שיטה שיחפוץ - חופש מוחלט, כאילו אין כלל חוק מכר (דירות)...

המסקנה המתבקשת מתיאור המצב הנ"ל היא, כי כאשר יש אופציה - הבחירה תהיה תמיד ע"י הקונה, וראה בעניין זה ע"א 90/(25-30) אברהם אלברט ואח' נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ ואח', ביהמ"ש המחוזי בחיפה, שופטים: יוסף מרגלית, מלכיאל סלוצקי, חנוך אריאל, להלן ציטוט:

"בע' 3 של המפרט ישנו תאור של הדלתות. לגבי דלת המטבח נקבע, כי תהיה מ"עץ לבוד", פתיחתה על ידי גרירה וחלקה העליון קבוע. יש התייחסות אף לדלתות האחרות בדירה, המתוארות כדלתות רגילות מעץ לבוד.

תאור הדלתות בטבלת המיפרט אינו מציין דלת עם חלון זכוכית בחלקה העליון.

מתחת לטבלת המפרט מופיעה הערה בה נאמר:

            |"יתכן וחלק מהדלתות בדירה תהיינה עם אשנב זכוכית או דיקט קבוע בחלק העליון".

נראה לי, שיש להבין את ההערה כנותנת אופציה לקונה, לדרוש מהקבלן את ביצוע החלופה הנזכרת בהערה.

המפרט הינו מסמך שנוסח על-ידי הקבלן ולכן יש לפרשו נגד מנסחו במקום שאינו חד-משמעי. לא נאמר בהערה, כי ניתן לקבלן שיקול דעת בלעדי להחליט באלו מהדלתות יותקן אשנב ובאלו לא יותקן".

אמנם במקרה דנן לא רשום במפרט כי בחירת החלופה נתונה לקבלן, אולם כאשר לקבלן חופש בחירה בין כל החלופות המקובלות - מה מועיל המפרט לקונה?!

 

טוען סינון...ajaxSpinner