תפריט חיפוש

תקן חניה – מגביל את מספר הדירות

13 יולי, 2011 |
ד"ר אברהם בן עזרא

אם אין אפשרות לבצע חניות במספר כנדרש בתקן החניה - יופחת מספרן של הדירות, כך שתהיה התאמה לתקן חניה.

בקשה להיתר בניה צריכה לכלול בתוכה את מקומות החנייה, ואם אין התאמה לתקן חניה - לא תאושר הבקשה.

להבהיר, לא יתווסף תנאי לעניין תקן החנייה, אלא תהיה דרישה מפורשת לתכנון מחדש של הבניין תוך התאמה לדרישות תקן חנייה ["תקן חנייה" בו מדובר - אינו תקן, על אף כותרתו, אלא הוא חלק מתוך תקנות התכנון והבניה].

להלן ציטוט מתוך ערר 88/11 יואב רוזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה, בפני וועדת ערר מחוזית - מחוז חיפה, בעניין הנדון:

"11. לאור דברים אלו, ברור כי לא ניתן לקבוע כי יאושרו 7 דירות, אם קיימים רק חמישה מקומות חניה, שכן הדבר מנוגד לתקן החניה. כמו כן, לא ניתן, במקרה של מגורים (ובמיוחד לא באזור הנ"ל) לדרוש כופר חניה. לפיכך, כלל לא ניתן לאשר את הבקשה, עד שזו תוגש עם פתרונות חניה התואמים את תקן החנייה המחייב. 12. מאחר וברור כי שינוי נושא מקומות החניה עשוי לשנות את הבקשה כליל, בשל הצורך באיתור מקומות חניה במקום, ברור כי לא ניתן להשאיר זאת במסגרת ההחלטה. יש לדרוש כי הבקשה תוגש כשהיא כוללת מראש את פתרונות החניה המספיקים, ורק לאחר מכן לדון בה. אין שום טעם לדון בבקשה אשר במתכונתה הנוכחית אינה ניתנת לאישור, ולא ברור כיצד היא תיראה לאחר תיקונה."

את הדיירים יצגה בתיק זה עו"ד סמדר בן-דור. משמעות הדברים היא כי אין בנושא החנייה קיצורי דרך, ולא מדובר בתיקון תוכניות, אלא נדרש כשיש אי התאמה לתקן החניה - לתכנן את הבניין מחדש. מבחינה תכנונית, דווקא במצב בו קיימת מצוקת חנייה, הוספת חניות לרכב כרוכה בהכרח בשינויים מבניים מהותיים, שאין מקומם להיכלל במסגרת של תיקון.

יואיל המבקש להכין תכנון מחדש המותאם לדרישות מבחינת החנייה לרכב, והתוכניות החדשות ייבדקו ע"י הגורמים השונים מההתחלה.

טוען סינון...ajaxSpinner