תפריט חיפוש

יציאה אל גינה כמוה כיציאה מהדירה

18 דצמבר, 2018 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מומחים רבים, בעיקר אלה המתמנים על ידי בתי המשפט ועל ידי חברות קבלניות, דוחים טענה כי על דלת יציאה מהדירה אל החניה או אל החצר – חלים אותם הכללים החלים על דלת כניסה ראשית.

המומחים סוברים בטעות כי מכיוון שישנה דלת אחת העומדת בתנאים ובכללית הקבועים בתקנות ובתקנים כדלת יציאה מהבניין/מהדירה והיא הדלת הראשית – די בכך. או שהם סבורים כי מבחינה פורמאלית [פרשנית] התקנה המתייחסת לדלת יציאה לא חלה על יציאה לחצר.

למעשה לא דרושה כלל פרשנות ודי לקרוא את התקנות כדי להבין שאלו החלות על דלת יציאה, מתייחסות לכל דלת יציאה ולא רק לדלת הראשית, וכי יציאה מהדירה לעבר שביל הכניסה הראשית כמוה כיציאה מהדירה דרך חדר הכביסה לחצר, או לחניה שכן מדובר ביציאה מהדירה.

ראה בעניין זה את פסק דינו של השופט יצחק מלנוב בת"א 17512/99 שטרן חיים נ' סאסי בע"מ, בית משפט השלום בירושלים, מיום 13.1.2009 [פורסם ב"פדאור"], להלן ציטוט:

 אשר על כן סבור אני , בכל הכבוד, כי-

"טעה המומחה בקביעתו כי תקנה 3.05 חלה רק על יציאה ראשית של הדירה. הרי מלשון התקנה ברור הוא כי היא חלה על כל יציאה מהדירה, ולא משנה אם היציאה היא לרחוב, לגינה או לחצר" (כב' השופט האשם ח'טיב ת"א (מחוזי-נצרת) 638/98 אברהם צבי ואח' נ' יצחק שטרן ושות' בע"מ , עמ' 20 לפסה"ד מיום 07/10/01 , פורסם באתר המשפטי "נבו").

"לא מצאתי כל תימוכין לאבחנה שעושה המומחה בין דלת כניסה ראשית לבין דלת משנה. זו אף זו משמשות שתיהן ליציאה מן הדירה ..." כב' השופט ח' ברנר ת"א (שלום-תל אביב יפו) 98556/00 פדידה נ' שקד נ בע"מ , מיום 05/02/03, צוטט אצל ד"ר א' בן עזרא , ליקויי בניה (כרך א') עמ' 145-146. ראו גם מאמרו של ד"ר י' בן עזרא בספרו "ליקויי בניה" כרך א' 146, שצורף לתחשיב הנזק שהוגש מטעם התובעים).

ראה כי פסק דין זה מצטט בתוכו את בית המשפט המחוזי בנצרת, שופט: האשם חטיב, ת"א 638/98 אברהם צבי ואח' נ' יצחק שטרן ושות' בע"מ [תאריך: 7.10.2001, פורסם ב"נבו"], ועל ספרי -  "ליקויי בניה" כרך א' בהוצאת "בורסי".

טוען סינון...ajaxSpinner