תפריט חיפוש

ת"א 34974-08-11 שילר נ' כוכב חברה לבנייה ונכסים והשקעות בע"מ

11 יולי, 2015 |
בית משפט השלום

בית משפט השלום בקריות

ת"א 34974-08-11 

בפני  כבוד השופטת פנינה לוקיץ'

תובעת:

קרני שילר

נגד

נתבעת:

כוכב חברה לבנייה ונכסים והשקעות בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 22.2.15 בה נעתרתי לבקשת התובעת להורות למומחה בית המשפט לבצע בדיקה חוזרת בדירתה, לאור טענותיה בדבר החמרת הרטיבות הקיימת בה (תוך שהתובעת נושאת בהוצאות הביקור החוזר), ובהמשך לדו"ח הביקור של המומחה מיום 23.3.15 (להלן: "דו"ח הביקור"), אני מורה למומחה להגיש הצעה לביצוע "בדיקה מעמיקה וחודרנית" אשר יהא בה להביא לבירור מקור הרטיבות שבדירת התובעת, מידת אחריות הנתבעת לקיומה, ותאפשר לו לחוות דעתו ביחס לצעדים הנדרשים לצורך פתרון בעיית הרטיבות.

ויודגש, בשלב זה מתבקש המומחה רק לפרט הצעה, לרבות תמחור כל חלקיה, באשר לאופן ביצוע אות "בדיקה מעמיקה וחודרנית", ולרבות שכרו בגין הפיקוח על ביצועה והכנת חוות דעת משלימה בהתאם לתוצאותיה.

חרף התנגדותה הנחרצת של הנתבעת לבקשת התובעת להורות על קיום הבדיקה, אני סבורה כי לאור החלטתי המנומקת הקודמת, אין בסיס להתנגדות זו שכן בהחלטתי מיום 22.2.15 אפשרתי לתובעת "לפתוח את הפתח" לשינוי מסקנת המומחה באשר לעצם קיומה של רטיבות פעילה בדירת התובעת, וממילא לבירור השאלה מה מקור הרטיבות שכן ברור שבאם היא פעילה אין מקורה יכול להיות באותה נזילה משנת 2011 (להלן: "הנזילה הישנה") אליה התיחס המומחה בחוות דעתו ובעת חקירתו (ראה למשל עמ' 11 לפרוטוקול).

בניגוד לטענת הנתבעת גם אינני סבורה כי כל טענה נוספת הנוגעת למקור הרטיבות בדירתה מהווה הרחבת חזית אסורה, שכן הטענה בדבר העדר איטום מספיק למסד הדירה הועלתה בחוות הדעת מטעם התובעת, ולפיכך, ככל שיתברר שהרטיבות בדירה נגרמת מרטיבות שמקורה בקרקע (וללא קשר למעשה למקור אותה רטיבות), הרי שיש בכך להצביע על תימוכין משמעותיים לטענת התובעת ביחס להעדר איטום מספק למסד.

לטעמי, מרגע שהמומחה אישר בדו"ח הביקור כי אכן קיימת החמרה ברטיבות בה הבחין בעת ביקורו לפני 3 שנים, הרי שנשמט הבסיס תחת הנחתו הבסיסית אז, כי מקור סימני הרטיבות שראה בדירה באותה נזילה ישנה, ומשכך קיים הצורך לברר מה מקור הרטיבות בכדי שניתן יהא לקבוע באם קיימת אחריות של הנתבעת לגביה, ובהתאמה, מה הם הפתרונות האפשריים/מיטביים להביא להסרת הרטיבות ומניעת חזרתה.

משכך, אני מורה למומחה מר יוסי לזר, להגיש לבית המשפט הצעה מפורטת כאמור בפתח החלטתי זו. לאחר קבלת ההצעה, ובהתאם לעלויות שיכללו בה, אבחן על מי יש להטיל את העלויות הנדרשות לצורך ביצוע הבדיקה ובהתאם ינתנו הוראות באשר להמשך ניהול ההליך.

שותפה אני לתחושת הנתבעת, כפי שציינתי גם בהחלטה מיום 22.2.15, כי התובעת מנסה בשלב מאוחר של ההליך לעשות "מקצה שיפורים", אלא שלאור דו"ח הביקור, אין מנוס מהמסקנה כי חוות הדעת, כפי שניתנה על ידי המומחה, איננה יכולה לתת מענה מספק לשאלת מקור הרטיבות, שכיום לא יכול להיות ספק כי אינה פעילה, ולפיכך מקורה לא יכול להיות בנזילה הישנה. במצב דברים כזה אינני סבורה כי יש לחסום את דרכה של התובעת למיצוי הבדיקה תוך התייחסות לשאלת ההוצאות, הן של הבדיקה והן של "חידוש" ההליך למעשה.

התיק יעלה לעיוני עם קבלת הצעת המומחה ולכל היותר ביום 15.8.15.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשע"ה, 11 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

פנינה לוקיץ', שופטת

טוען סינון...ajaxSpinner