תפריט חיפוש

המהנדס דן אורמן נתבע כמומחה בית המשפט

22 פברואר, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

מי שמתמנה כמומחה מטעם בית המשפט, אחראי כלפי הצדדים לדיון, אשר עלולים להיפגע בגלל חוות דעת מקצועית שגויה.

להבהיר, על פי חוות דעתו של מומחה בית המשפט, בשינויים הנקבעים על ידי בית המשפט אשר דרך שגרת עבודתו בודק את חוות הדעת, בוחן ראיות נוספות ושוקל טענות צדדים לדיון בתיק, נכתב פסק הדין. זאת ועוד יותר מכך, במקרים רבים בית המשפט מאמץ את חוות דעתו של המומחה שמינה אף ללא בדיקה ביקורתית. אומנם דרך זו של אימוץ חוות הדעת ללא ביקורת וללא בדיקה - אינה רצויה, ויש בה סיכונים ומכשולים, אך אין להתעלם מפסקי דין רבים מדי, הנשענים ללא היסוס וללא בדיקה מספיקה על חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט, ופוסקים לפיה גם כאשר חוות הדעת לא נכונה. נוהג זה מושתת על הערכה חסרת בסיס, כי יש למומחה המתמנה מטעם בית המשפט יתרון מקצועי על פני מומחים אחרים, מתוקף המינוי והבחירה בו על ידי בית המשפט.

כאשר חוות הדעת של מומחה בית המשפט שגויה - וכפועל יוצא מכך, גם פסק הדין שגוי - עלול להיגרם נזק לצד לדיון, לעיתים "רק" נזק ממוני, לעיתים גם נזק נלווה ואולי אף נזק שאינו  בממון. קל וחומר כך הוא הדבר כאשר מומחה בית המשפט מפקח על עבודות התיקונים בהתאם להוראת בית המשפט, ולאחר גמר הפיקוח ואישור העבודות על ידו - מסתבר כי התיקונים לא הועילו, והליקויים חזרו והופיעו.

מכאן ברורה חשיבותה של חוות דעתו של מומחה בית המשפט, ומכאן גם נגזרת אחריותו בנזיקין (של מומחה בית המשפט) כלפי הצדדים לדיון.

בעניין זה, הוגשה תביעה בבית משפט השלום באשדוד, על ידי הגב' לאה כהן נגד המהנדס דן אורמן וחברת א. ר. י. מרום בנין ואחזקה בע"מ.

דן אורמן מונה כמומחה מטעם בית המשפט בנושא רטיבות שחדרה לדירת התובעת. דירת הגב' כהן, הממוקמת בקומת הקרקע של בית משותף, סבלה מחדירת רטיבות משטחי הרכוש המשותף. המומחה דן אורמן הציע פתרון לבעיה זו, ואף בחר בנתבעת מס' 2 [ראה להלן] כמי שתבצע את העבודות תחת פיקוחו ובאחריותו המקצועית (כלומר, על פי חוות דעתו שניתנה לבית המשפט). בתום העבודות לשביעות רצונו המלאה של אורמן, הוא בדק ואישר אותן, ועל סמך אישורו ניתן פסק הדין.

יש להעלות על נס דרך זו של בית המשפט (לחייב את מומחה ביהמ"ש לפקח על העבודות לפי חוות דעתו), כי על ידי כך נבדקת מיומנותו של המומחה ומתקבלות תשובות לשאלות:

א. האם דרך התיקון הכתובה בחוות הדעת - היא גם הדרך הנכונה לביטול הליקויים?

ב. האם עלויות התיקונים, כפי שנקבעו בחוות הדעת, עומדות במבחן המציאות?

בכתב התביעה (לאה כהן נ' 1. דן אורמן 2. א.ר.י. מרום בניין ואחזקה בע"מ) שהוגש באמצעות עו"ד טל רבינוביץ, נטען כי לאחר גמר עבודות האיטום, אשר היו אמורות לבטל את הליקויים, שוב חדרה רטיבות לדירת התובעת.

הסכום הנתבע הועמד על סך 20,000 ₪ בלבד - עגמת נפש - שכן בעניין התיקונים הדרושים (איטום הדירה כפי שנתחייב מראש) - נתבע סעד של ביצוע בעין.

ככל שידוע, טרם הוגש כתב הגנה בתיק זה.

טוען סינון...ajaxSpinner