תפריט חיפוש

גריעת שטח מחדר

29 מרץ, 2017 |
אינג' יואל בן עזרא

בית המשפט זיכה את התובעים בפיצוי בגין חדר קטן, ללא חוות דעת שמאית. התובעים יצאו בחסרון כיס, משום שבית המשפט טעה טעות חישובית שהשפיעה על גובה הפיצוי שנפסק.

במסגרת דיון בתיק ליקויי בנייה, עלתה שאלת גודל חדר הממ"ד ביחס למובטח בתכנית המכר. על פי פסק הדין, הובטח ממ"ד ששטחו 9.4 מ"ר ובפועל - שטחו רק 8.7 מ"ר. בית המשפט כימת את הליקוי ב-1,000 ש"ח, לאור הפער הזניח (לשיטתו).

כיצד קבע בית המשפט שהפער - זניח? ראו להלן:

בת"א 16325/04 מוזש נ' מטאנס (בית משפט השלום חיפה, 30/08/2006), קבע השופט מנחם רניאל כדלקמן:

5.8 שטח הממ"ד – יש אי התאמה בין גודל הממ"ד המובטח בתוכנית המכר 9.40 מ"ר, לגודל הממ"ד בפועל, 8.70 מ"ר. לטענת הנתבעת הדירה נמכרה לפני קבלת היתר בניה והשינוי במידות נעשה בהתאם לדרישות הג"א, ולפיהם הממ"ד הוצר כדי שימש בסיס לממ"ד בדירה העליונה. הנתבעת צירפה העתק חלקי של היתר הבניה, אבל אין שום ראיה לכך שנכפה על הנתבעת, עקב דרישות הג"א או דרישות אחרות, לבנות את הממ"ד שבשטח קטן יותר מזה שהובטח. על פי סעיף 4.1 לחוזה, היה על הנתבעת לבנות את יחידת הדיור כמפורט בתוכנית המכר, בכפוף לשינויים שיכפו עליה הרשויות המוסמכות. אין די בהיתר.

יש צורך בכפיה. הנתבעת לא הוכיחה כפיה כלשהיא, ועל כן עליה לעמוד בהתחייבותה. נכון הוא שההפרש של 0.7 מ"ר הוא מזערי, כגודל משטח של 10 ס"מ אורך ו- 7 ס"מ רוחב, אבל זהו הפרש, ויש לפצות בגינו. אני קובע בגין הפרש זה פיצוי של 1,000 ₪, בהעדר ידיעה על מחיר הדירה, שלא הוכח.

[ההדגשה לא במקור]

כלומר, לפי פסק הדין, 10 ס"מ * 7 ס"מ = 0.7 מ"ר. זו כמובן טעות חישובית, והיא נובעת משגיאה בהמרת יחידות מידה מסנטימטר למטר.

שטח של 0.7 מ"ר הוא שטח של 100 ס"מ * 70 ס"מ = 7,000 סמ"ר = 0.7 מ"ר, ולא כפי שקבע בית המשפט.

אם עבור 0.007 מ"ר, בית המשפט זיכה את התובעים רק ב-1,000 ש"ח, בכמה היה מזכה בית המשפט, עבור שטח הגדול פי מאה?

טוען סינון...ajaxSpinner