תפריט חיפוש

שטח הפקר בין המעקה למסתור הכביסה

7 מרץ, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הגנה על מי שמגיע לחלל שבין מעקה הכביסה למסתור הכביסה כדי להביא משם חפץ שנפל, או במטרה לבצע שם עבודות אחזקה.

החלל בין מעקה חדר הכביסה לבין מסתור הכביסה, הוא חלל חשוב בדירה ומתקיימות בו פעילויות שונות: תליית הכביסה מתבצעת בחלל הכביסה לשם ייבוש, ולפיכך לפעמים נדרש להביא משם בגד שנפל או כל חפץ אחר. החלל טעון טיפול וניקוי. יש בו מתקנים הטעונים אחזקה ותיקונים – אוגר מים חמים, מעבה מזגן, ועוד. לפעמים בחלל זה יש כתמי רטיבות ועובש עקב צינורות התברואה העוברים בו מדירה לדירה – צינורות המהווים מוקד למעברי רטיבות. לפיכך, נדרש להגן על מי שנמצא בחלל הכביסה לצורך תיקון, ניקוי, או הבאת חפץ שנפל לשם.

הגישה אל חלל הכביסה אינה נגישה ונדרש סולם או אמצעי הגעה ביתי אחר כדי לדלג על המעקה ולהגיע אל חלל הכביסה, כמו גם כדי לחזור.

צריך להגן על מי שמצוי שם, כי מסתור הכביסה לא מספיק ואינו מהווה הגנה נאותה למרות מראהו היציב לכאורה.

ההגנה הנדרשת היא הגנה ברמה של מעקה, אשר תכונות החוזק שלו מפורטים ומתוארים בתקן 1142 החל על מעקים.

מחוקק המשנה נתן את דעתו לבעיית הבטיחות בחלל הכביסה, וכלל בתוך התקן 5100 [שהוא התקן החל על מבנה מסתור הכביסה], גם הוראות חיזוקו של המסתור, באמצעים עם זיקה לתקן 1142 כמפורט שם.

אף על פי כן, אמצעים אלו לא מיושמים הלכה למעשה בדירות מגורים, ובבתים משותפים הבעיה חמורה, כי אם נופלים – נופלים אל הקרקע המרוחקת מאותו חלל כביסה עשרות מטרים, בהתאם לקומה בה ממוקמת הדירה.

והיו דברים מעולם.

 הנושא נדון בבית המשפט המחוזי בחיפה, ע"א 52131-10-19 סיני באטאס נ' קשת חברה לבנין בע"מ, שופטים: תמר שרון הראל, חננאל שרעבי ושושנה שטמר.

 להלן ציטוט סעיף 25 מפסק הדין:         

"25. מעקה משטח חדר שירות – נקבע בפסק הדין כי אין ליקוי, תוך הנמקה כדלקמן (עמ' 7 לפסק הדין שו' 24-28):

"המומחה ציין בסעיף 47 לחוות דעתו כי החלל בו נמצא המזגן (ואיש מלבד אנשי המיזוג לא מגיע לשם) מוגן דיו ע"י מוטות אלומיניום המעוגנים היטב לשלד הבניין כך שחרף הנטען בסיכומי התובעים, המומחה קובע שהמיגון בדמות מוטות האלומיניום מספק והנני מקבל קביעה זו".נגד הנמקה זאת טוענים המערערים בציינם, כי תקנה 2.100 קובעת כי בכל פתח בקיר בנין בו קיימת סכנת נפילה יותקן מעקה. לכן יש לפסוק פיצוי בנדון בסכום של 515 ₪.בנדון שוכנעתי לקבל את הערעור בנקודה זאת, לנוכח הוראות תקנה 2.100 והבטיחות שבדבר, ולפסוק לתובעים את סכום הפיצוי הנטען בשיעור של 400 ₪ בצירוף מע"מ, ובסך הכל סך של 468 ₪ (ראו סעיף 20 לעיקרי הטיעון מטעם המערערים). לא ראיתי לנכון להוסיף הוצאות פיקוח בשיעור של 10% כדרישת המערערים, שכן נפסקו בפסק הדין הוצאות פיקוח לעבודות שבוצעו ויבוצעו בסכום כולל של 3,000 ₪. העבודה הפעוטה דלעיל של מעקה משטח חדר שירות תיכלל במסגרת הוצאות הפיקוח שכבר נפסקו בפסק הדין."

תקנה 2.100 לתקנות התכנון והבניה {בקשה להיתר, תנאיו ואגרות] תש"ל - 1970 הנזכרת בציטוט, דנה בהגנה [על ידי מעקה] הנדרשת במקומות עם הפרשי גובה, ומכאן החשיבות של הנאמר בפסק דין זה, בנוסף לחשיבותו מבחינת חלל הכביסה כמבואר לעיל.

פרשנות אחת לתקנה 2.100 היא כי התקנה אינה חלה על שטחים שמעבר למעקה או מעבר לחלון, כגון, קורות אופקיות או מתקנים חיצוניים לדירה, ופרשנות אחרת – היא כי גם אם כדי להגיע אל המקום בו מדובר צריך לדלג על מעקה, המקום טעון הגנה לפי תקנה 2.100. והנה, בית המשפט המחוזי בחיפה בהרכב של שלושה שופטים פסק בפסק דין זה כי למרות שכדי להגיע אל חלל הכביסה צריך לדלג על מעקה – ישנה חובה להגן על חלל זה מטעמי בטיחות.

טוען סינון...ajaxSpinner