תפריט חיפוש

תיבת נוח – כך צריך לבנות

17 דצמבר, 2020 |
ד"ר אברהם בן עזרא

להבדיל מנוח, שידע לאטום את התיבה טרם נרטבה במי המבול, רובם המכריע של מומחי בית המשפט קובעים ומאשרים ליקויי איטום – רק לאחר שהם רואים רטיבות...

נוח

הרוב המכריע של מומחי בית המשפט, מתעלמים מליקויי איטום במצב בו טרם רואים רטיבות. לו כך היה נוהג נוח, היה בונה את תיבתו, אך אוטם אותה רק לאחר שהיה חווה חדירת מים לתוכה...

המומחים ברובם מתעלמים מהוראות שבתקנות ובתקנים, המיועדות למנוע ליקויי רטיבות בבניינים. וזאת, אף על פי שהם יודעים בוודאות כי בחורף – ירד גשם...

מדובר בגישה בלתי מקצועית בעליל. ומנוגדת לציווי שצווה נוח – "עשה לך תיבת עצי גופר, קינים תעשה את התיבה, וכפרת אותה מבית ומחוץ בכופר" [בראשית, פרק ו' פסוק י"ד].

הוראות הביצוע שעמדו בפני נוח טרם בנה את התיבה - כללו גם את סוג העץ – "עצי גופר", שהם סוג מיוחד של עץ אורן הכשיר למטרה זו, וכן את חומר האיטום – שהיה: כופר" – חומר איטום אספלטי.

נוח בנה לעת זקנתו תיבה - על פי מפרט אלוהי, במצב בו לא הייתה כלל רטיבות [טרם המבול], ואפילו תיבה לדוגמא לא הייתה.

כך צריך לבנות.

כאשר נוח בנה את התיבה, הוא ראה חדירת מים לתוכה רק בחלום, ובכל זאת כפר אותה מטעמי זהירות מבית ומחוץ בכופר [איטום חיובי ואיטום שלילי], כצעד מונע.

המומחים

המומחים, ברובם המכריע, אלה המתמתנים על ידי בתי המשפט, באים לבדיקת הנכס עם מכשיר למדידת רטיבות הנקרא פרוטימטר. המכשיר מצפצף ומרשים ביותר. המטרה היא לאתר  מיקומים בהם אולי ישנה רטיבות, ועל פי זה, במקרה הטוב קובעים כי ...כי יש רטיבות.

זאת, במקום לבדוק ללא כל קשר לרטיבות, האם יושמו פרטי איטום בסיסיים הנראית לעין והניתנים לבדיקה פשוטה.

האם המומחים כסילים?

התשובה היא: לא.

אלא שהם מונעים משיקולים זרים ובראש סדר העדיפויות שלהם - קבלת המינוי הבא.

המומחים רואים עצמם מעין מגשרים המנסים לעשות חסד עם הצד, שנראה בעיניהם כצד החזק.

מעשה במומחה אשר מונה על ידי בית המשפט [הנדסאי ושמאי מקרקעין במקצועו] כדי לבדוק ליקויי בניה שפקדו בית בקרית שמונה עם היסטוריה של רטיבות. הבדיקה התקיימה בקיץ, והמומחה קבע כי אין רטיבות ופסק סכום כספי זעום. בחורף – הופיעה הרטיבות ואחזה בכל חלקי הבית. המומחה הוזעק לבצע בדיקה חוזרת תמורת תשלום מכיסו של בעל הבית, והרטיבות פרצה על פניו של המומחה - כאשר פתח את ארון החשמל שבתוך החניה המקורה בקומת הכביש... אף על פי כן, התעלם מהמציאות והעדיף את האינטרס שלו על פני הכנת חוות דעת אובייקטיבית. אולי היה צריך במקרה זה להיעזר בנוח הקשיש...

בסופו של יום, הצדדים התפשרו, והבעיה לא נפתרה בסכום שהוקצב לפתרונה על ידי המומחה...

יש מה לעשות

לא קשה מדי לבדוק האם אדני החלונות בנויים לפי ללי המקצוע המיועדים למניעת חדירה של רטיבות דרכם.

לא קשה לבדוק שיפועי ריצוף במרפסות לכיוון הנקז.

לא קשה לבדוק פרטי איטום בפתחים, ולנתח סימנים המעידים על רטיבות עבר.

ובמקרים מורכבים, אפשר להזמין בדיקות המבוצעות על ידי מעבדות מוסמכות.

טוען סינון...ajaxSpinner