תפריט חיפוש

אריחים שעמדו במבחן התאמה לתקן - נפסלו בגלל "פגם תפקודי"

22 יוני, 2022 |
ד"ר אברהם בן עזרא

גם ריצוף שהוכח כי הוא תואם לדרישות התקן, יכול להיות פגום וטעון החלפה.

בפסק דין מנומק של בית משפט השלום בראשון לציון, קבעה השופטת כרמית בן אליעזר כי אריחי ריצוף אשר לאור בדיקות מעבדתיות נמצאו מתאימים לדרישות התקן הישראלי - דינם להחלפה, כי נפל בהם "פגם תפקודי".

מחבר מאמר זה היה מומחה מטעם הדיירים; בחוות דעתי המקצועית לא ציינתי כל אי התאמה לתקן ישראלי, ממילא לא ביססתי את ממצאי על אי התאמה לתקן, ואף לא המלצתי על ביצוע בדיקת התאמה.

הסיבה לכך היא, כי באריחים נפל פגם המדבר בעד עצמו, אשר אין לי צורך להוכיח את קיומו, והפגם אינו בהכרח אי התאמה לתקן.

מדובר בת"א 71770-10-18 יהודה עוזיאל ז"ל ומשה עוזיאל נ' אחים לוי - יבואני קרמיקה בע"מ שופטת: כרמית בן אליעזר (1).

ב"כ התובעים- עו"ד טל רבינוביץ'.

ב"כ הנתבעת- עו"ד שיר עיני.

פסק הדין ניתן בבימ"ש השלום ראשון לציון ביום 21.06.2022.

מטעם בית המשפט מונה כמומחה המהנדס יוסף קובטי, אשר אימץ את עיקר חוות דעתי וקבע צורך בהחלפת האריחים בדירה.

מומחה בית המשפט קבע בעדותו כי האריחים תואמים את דרישות התקן 1555.3, אולם יש בהם פגם תפקודי.

הפגם התפקודי באריחים הוא השחרתם במהלך הזמן, עקב הצטברות לכלוך בחרירים שבאריחים, ושינוי צבעם מבהיר לכהה.

לאמור, הדייר בוחר אריח לבן, אשר לאחר התקנתו בדירה תוך מספר חודשים - משנה את הגוון לאפור...

היה ניתן למנוע את הפגם התפקודי, לו היו מקפידים על אחזקה מיוחדת נכונה המותאמת לסוג האריח, אולם לא ניתנו כל הוראות שהן בעניין זה, ויתירה מכך, לו ההוראות היו ניתנות - הדיירים יכלו להימנע מבחירת אריחים אלו שאחזקתם מורכבת ויקרה.

לעניין זה, לא ההתאמה הפורמאלית לתקן זה או אחר היא הקובעת, אלא דווקא עובדת קיומם של הליקויים באריחים, כפי שנבדקים על ידי מומחה, וראוי לעיין בע"א 86/86 אחד העם שפירא בע"מ נ' לשם, פס"מ תשמ"ח כרך 1 עמ' 3, להלן ציטוט:

המהנדס בן עזרא פרט בחוות דעתו ת/1 את הליקויים שמצא בריצוף שבדירה, את הפתרונות לתיקון המצב והעריך את עלותם. על כך השיב המהנדס טיגרמן מטעם המוכרת בחוות דעתו נ/1. אין למעשה מחלוקת לעניין קיומם של הפגמים בריצוף שבחדרי ההורים והילדים והכוללים כמתואר בנ/1 "שברים בפינות, שברים במקצועות, כתמים קלופים, שקעים ונקבים". אלא שמאחר ולדעת המהנדס טיגרמן "הריצוף מתאים לריצוף סוג א'" לפי תקן שהציג, הרי שאין צורך בהחלפתו חרף קיומם של הפגמים שהוא עצמו מאשר את קיומם (ראה נ/1, סעיף 64

הדעת אינה סובלת מסקנה שכזו. לא סיווגו של הריצוף הוא הקובע את הנזק, אלא עצם עובדת קיומם של הפגמים במרצפות עצמן ואופן ביצוע העבודה. ניסיונו של המהנדס טיגרמן להתלות בסיווג התקני כעילה לאי ביצוע התיקונים הדרושים הוא כשלעצמו, גורע ממהימנותו וממיומנותו ומעלה עליו את החשד של נטייה לבעל הדין שהזמינו ומשלם את שכרו, קרי המוכרת".

להשלמת התמונה להלן ציטוטים מפסק הדין יהודה עוזיאל:

"כפי שציינתי לעיל, אף שקבע כי האריחים עמדו בבדיקות התקן ולא נפל פגם בייצורם, חיווה המומחה מטעם בית המשפט עמדתו כי נפל באריחים פגם תפקודי. בעדותו לפניי הבהיר המומחה, כי משמעות קביעה זו היא כי הריצוף אינו מתפקד למטרה שהוא יושם. עוד השיב המומחה לשאלת בית המשפט, כי התקן אינו מכסה את כל הפגמים והליקויים אלא מהווה דרישת מינימום, ולכן ייתכן שיהיה פגם תפקודי שאינו תוצאה של אי עמידה בתקן זה או אחר.." (סעיף 5)

"פועל יוצא מן האמור, כי הנתבעת הפרה את החובות המוטלות עליה כלפי הנתבע - הן מכוח חוק הגנת הצרכן, הן מכוח חוק המכר, והן מכוח חוק החוזים, ואף התרשלה כלפיו, בכך שסיפקה לו אריחים הלוקים בפגם תפקודי, בכך שלמצער בהעדר טיפול ואחזקה מתאימים הם אינם משמשים למטרה שלשמה נועדו, ובכך שלא מסרה לו הוראות טיפול ואחזקה מתאימות כפי שחובה היה עליה לעשות." (סעיף 12)

הפיצוי לתובעים כלל את עלות ביצוע עבודות החלפת הריצוף בדירה (196 מ"ר) וכן אספקת אריחים לשם ביצוע העבודות, ונזק נלווה.

----------- 

[1] ת"א 71770-10-18 יהודה עוזיאל ז"ל ומשה עוזיאל נ' אחים לוי - יבואני קרמיקה בע"מ, בית משפט השלום בראשון לציון, שופטת: כרמית בן אליעזר.

 

[2] ע"א 86/86 אחד העם שפירא בע"מ נ' לשם, בית המשפט המחוזי בחיפה, שופטים: מ' סלוצקי. י' מרגלית, ח' אריאל.

 

טוען סינון...ajaxSpinner