תפריט חיפוש

איוור: מהו "אוורור נאות"?

16 ינואר, 2024 |
ד"ר אברהם בן עזרא

הוסדרו תקנות לגבי אוורור חללים בדירה כבר עם התקנות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) בשנת תש"ל (1970), ונקבעו קריטריונים לרמות האוורור כאחוזים משטחי החללים בהם מדובר.

התקנות עברו שינויים ותוספות במהלך השנים, אך העיקרון, כי שטח האוורור הוא פונקציה של שטח החלל בו מדובר - נותר על מכונוֹ.

עד אשר... הגיע פסק דינו של בית המשפט העליון, וחידש מטבע לשון שלא היה מוכר עד כה בחוק ובתקנות, - והוא - "חלון נאות"; "אוורור נאות".

מדובר ברע"א 6215/22 יונתן מילר ואח' נ' החברה המרכזית לפיתוח השומרון בע"מ ואח', בית המשפט העליון, שופטים: נ' סולברג (שניסח את פסק הדין), ד' מינץ ו- י' אלרון, פסק דין מיום 19.01.2023.

בפסק דין זה נקבע כי גודלו של חלון לא יימדד על פי שטח מעבר אוויר, אלא על פי שטחו של הפתח בבניה - הוא "הפתח המתוכנן בשלד הבניין".

משמעות הדברים היא, כי איננו יכולים לדעת לעולם האם שטח החלון מתאים לדרישות התקנות או שאינו מתאים, מהטעם ששטח הפתח בבניה הוא שטח עם מידות סמויות, ובסיס לפרשנויות מכל הכיוונים - ממש כאילו אין תקנות החלות על גודלו הנדרש של חלון בחדרי מגורים, בחדרי שירות, במטבח וכיוצא בזה.

לקראת סופו של פסק הדין, בסעיף 10, מציע בית המשפט הצעה למידת החלון, והיא - אינה במספרים ואינה באחוזים, אלא - "חלון נאות"...

ראה סעיף 10 בשלמותוֹ.

(ההדגשות אינן במקור).

לשווא טרח מתקין התקנות לשקול ולקבוע קריטריונים של שטח נדרש עבור חלון על פי ייעודוֹ ולשווא נכתב סימן ג': חלונות בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל - 1970, התוספת השניה, תקנות 2.20 עד 2.28 וכן סימן ד' שם: אוויר חדר שירות, תקנה 2.40 עד תקנה 2.47, ועוד, אם אכן אין דרישה מסוימת לשטח מעבר אוויר דרך החלון שייעודו בהגדרה הוא: מעבר אוויר.

----------*----------

במקום כל זאת - לך ותתכנן, ואחר כך תבצע, "חלון נאות".

או שתדחה את פסק הדין, ויחזרו דרישות התקנות לחלונות המחדירים אור ואוויר לפי שטחי המעבר של אור ואוויר.

 

 

טוען סינון...ajaxSpinner