תפריט חיפוש

החלפת ריצוף מלאה כשאין אריחים תואמי גוון

14 מאי, 2017 |
ד"ר אברהם בן עזרא

כאשר אין להשיג אריחי ריצוף תואמים ודרוש לבצע תיקונים בריצוף, לפעמים הפתרון המתבקש הוא החלפה מלאה של הריצוף כדי שלא ייוותרו הבדלי גוון בריצוף המוגמר, פגם ואי התאמה לתקנים, בעקבות התיקונים המבוצעים באותו ריצוף.

להלן ציטוטים מתוך פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה, ת"א 10002/00 הר לב עידית ורון נ' קו רקיע חב' לבניין בע"מ, שופט: יעקב וגנר [פדאור 06 (8) 206].

בסעיף 9 לפסק הדין מובאת טענת התובעים כלהלן:

9. כאמור, לטענת התובעים, חוות דעתו של המומחה מטעם בימ"ש [המהנדס מר מאיר רופא - אב"ע] אינה מכמתת מספר ליקויים בדירה על אף שמאשרת את קיומם, כאשר התובעים משיגים על קביעות המומחה בגין ליקויים אלה:

א. מומחה ביהמ"ש שגה עת קבע כי אין הקבלה בין ריצוף הקרמיקה לקיר;
ב. המומחה שגה עת קיבל את המידות שנמצאו בחוו"ד מומחה התובעים במקלחת הורים, שהינן בניגוד לתקן, אולם לא קבע פיצוי כי זה "בהתאם לתוכניות";
ג. גה מומחה בימ"ש בקובעו ששתי מדרגות מוזאיקה שבורות אך לא קבע פיצוי, כי לא ניתן לייחס את הליקוי לביצוע;
ד. לעניין ריצוף קרמיקה בסלון, במטבח ובפרוזדור, טוענים התובעים, כי מדובר בסידרת ריצוף ישנה שלא ניתן להשיגה כיום, ומשכך יש לפצות את התובעים בסך 7,540 ש"ח כאמור בתשובות לשאלות הבהרה. לטענת התובעים, בהנחתו של המומחה מטעם בימ"ש בסעיף 3(ג) לתשובותיו לשאלות ההבהרה, שהיות וכעת הדירה מושכרת לא יבחרו התובעים לבצע את התיקון, ולכן "העריך" את הפיצוי בפחות מ-50% מעלות תיקון הליקוי, חרג המומחה מסמכותו שכן תפקידו עפ"י המנדט שקיבל מביהמ"ש היה להעריך כל ליקוי שיגלה. בנוסף, חלק מהליקויים שתוקנו ע"י התובעים, כגון הרטיבות, כלל לא נכללים בחוו"ד מומחה מטעם ביהמ"ש. התובעים מוסיפים וטוענים, כי הנתבעת התחייבה בהתאם לסעיף 4.17 למפרט להתקין מחסום חשמלי, כאשר כתוצאה מאי התקנה נתפסים מקומות החניה ע"י צדדים שלישיים.

בסעיף 12 לפסק הדין מובא דברו של בית המשפט:

12. נעבור לעניין ריצוף הקרמיקה; בעניין זה נחה דעתי, כי יש לאמץ את מסקנותיו של המומחה בתשובות לשאלות הבהרה, לפיהן אם לא ניתן למצוא קרמיקה מאותה סדרה, הרי שיש להחליף את כל שטח הקרמיקה ברצפת הסלון, המטבח והפרוזדור בעלות של 7,450 ש"ח.
לעניין זה מצאתי תימוכין בת"א (י-ם) 1860/85 נציגות הבית המשותף בניין 440 גילה ואהרן חממי נ' גד חברה לבניין בע"מ ואח', כפי שהובאו בספרם של שלמה ספקטור ואברהם בן עזרא, בקורת איכות בבניה (תשנ"ט) 264-265:

"בע' 6 לחוות דעתו של המומחה נאמר כי תיקון פגמי מרצפות יכול שייעשה על-ידי החלפת ריצוף כולו, על-ידי החלפת 10% משטח הרצפה, או על-ידי הנחת שטיח. הנתבעת מבקשת לפסוק את הנמוך שבסכומים. אני דוחה טענתה. שטיח אינו עניין למערכת היחסים בין הצדדים.
החוזה דן במרצפות, והתובע זכאי לכך. אשר להחלפת 10% מהמרצפות, המומחה סבור כי יש סיכון בדבר נוכח הצורך למצוא מרצפות מאותו מפעל, ומאותו מספר קטלוגי, וכי יש סיכוי שהנסיון להחליף רק חלק מהמרצפות לא יעלה יפה.
לכך יש להוסיף כי נוכח הזמן שחלף ייתכן שיהיה שוני בגוונים משום שהמרצפות הקיימות דהו בינתיים. לנתבעת היתה זכות לנסות ולתקן רק 10% מהמרצפות, ואזי היה הסכון שלה. היא בחרה לא לעשות כן.

נראה לי כי בנסיבות אלו הסיכון גדול מכדי להטילו על התובע, ועל הנתבעת לשאת בהוצאות החלפת כל הריצוף".

במקרה שבפני, המומחה ציין כי מצא ליקוי בשטח נטו של כ-9 מ"ר, כאשר בהתחשב בפחת העשוי להיגרם בעת הביצוע ומשיקולים הנדסיים ושמאיים שלו, בחר להתייחס לשטח כולל ושווה ערך של כ-12 מ"ר.
בהעדר ראיה אחרת להמצאותם של אריחים זהים, נחה דעתי כי יש לקבל את המלצת המומחה לפיצוי בגין הצורך לרצף שטח של כ-29 מ"ר (סע' ג'(1) לתשובות לשאלות הבהרה), שכאמור הינו כלל שטח הקרמיקה ברצפת הסלון, המטבח והפרוזדור.
לפיכך אפסוק לתובעים את הסך של 7,450 ש"ח בגין ריצוף קרמיקה כאמור בתשובות לשאלות הבהרה, זאת במקום 3,120 ש"ח המצוינים בחוות הדעת.

גם במקרה זה כבמקרים רבים אחרים אימץ בית משפט השלום פסק דין שקדם לו ב- 20 שנה והסתמך עליו בקובעו אמת מידה לצורך בהמלפת ריצוף כוללת בדירה.

טוען סינון...ajaxSpinner